Ungdomsbostäder – samråd

Nu är förslaget till ny detaljplan för ungdomsbostäderna i Larsberg ute på samråd. Den 15 juni hålls öppet hus i Stadshuset och fram till den 22 juni kan du tycka till. I John Mattsons reception finns en liten utställning som visar projektet.

I dag startar samrådet för ungdomsbostäderna i Larsberg, och pågår till den 22 juni. Det är Lidingö stad som är ansvarig för samrådet och processen med detaljplanen. Eventuella synpunkter på projektet tas emot av Lidingö stad, se kontaktuppgifter här nedan.

Samråd och öppet hus 15 juni

Mellan den 29 maj och 22 juni 2017 kan du se planhandlingarna på dessa platser:

Staden bjuder även in till ett samrådsmöte i form av öppet hus den 15 juni klockan 18.00-20.00 i Stadshusets entréhall. Här finns möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Vad tycker du?

Hit skickar du dina synpunkter:
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Post: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad, 181 82 Lidingö

Om ungdomsbostäderna

En ny detaljplan ska utarbetas för fastigheten Klockbojen 4 i Larsberg, det har Lidingö stad tidigare under 2017 gett besked om. Planen innebär 60-70 mindre lägenheter som ska vara ett första boende för ungdomar mellan 18 och 25 år, på en plats med attraktivt läge, goda kommunikationer, närhet till natur och vatten.

Larsberg ska utvecklas till ett ännu trivsammare och levande område och vi ska ge fler en chans att bo här. För unga är det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Lidingö stad och John Mattson vill bidra till att hjälpa Lidingöungdomar och andra unga med boende, och tillsammans har vi initierat detta projekt – små och välplanerade hyreslägenheter för 18-25-åringar i Larsbergs centrum. John Mattson har möjlighet att bygga på egen hårdgjord mark vilket är positivt. Fler boende kan göra området mer inbjudande och levande, och ökar underlaget för handel och service. Det finns också en bra möjlighet att stärka kopplingen till Dalénum, och även till Högsätra på andra sidan stora vägen där en gång- och cykelbro planeras att landa.

På kort sikt innebär en nybyggnation alltid att det blir lite stökigt och bullrigt i perioder, det går inte att undvika. Om man väljer att se det på lite längre sikt innebär det nya grannar, mer liv och rörelse och därmed ökad trygghetskänsla där det idag kan upplevas som lite ”baksida”, samt ett större kundunderlag för etablering av kaféer, restauranger, butiker och service.

Tidsplan
Planuppdrag: 2017-01-25
Samråd: 29 maj-22 juni
Granskning: efter sommaren 2017
Antagande: årsskiftet 2017/2018
Laga kraft: Cirka en månad efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

John Mattson arbetar nu med att ta fram konkreta ritningar, planskisser, kontraktsformer och så småningom även hyresnivåer. Det går inte att anmäla intresse för lägenheterna i det här tidiga läget. Vi kommer dela med oss av informationen löpande och det går alltid bra att kontakta oss med frågor och funderingar.

Läs mer om planerna på Lidingö stads hemsida

 

Mer att läsa

Visa mer >
Kvadrat nr 2 2017.
19 Okt, 2017

Läs nya numret av Kvadrat!

Nu har det senaste numret av vår kundtidning Kvadrat kommit ut. Du som hyresgäst får den direkt hem i brevlådan och bor du inte hos oss går det bra att beställa Kvadrat. > Läs mer
Konst Hans Lannér
06 Okt, 2017

Mer konst i Larsberg

Nu kan du titta på mosaikkonst i trapphusen i portarna på Larsbergsvägen 20-30. Det är konstnären Hans Lannér som har formgivit mosaikerna. De är ämnade att vara välkomnande för boende och besökande, och heter lämpligt nog "Välkommen hem". > Läs mer
Utomhusbio i Larsberg
17 Aug, 2017

Utomhusbio 1-2 september i Larsberg

Tillsammans med Lidingö stad arrangerar John Mattson utomhusbio i Larsberg, i parken utanför vårt huvudkontor. Biokvällarna är gratis och alla är välkomna. > Läs mer