Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i Larsberg. 500 lägenheter planeras byggas i ett första skede och på lång sikt finns det potential att skapa ytterligare 500 lägenheter, utan att det tar grönområden i anspråk. För närvarande pågår bygget av Parkhusen, 80 lägenheter vid Larsbergsparken, U25, ca 70 ungdomslägenheter i Larsbergs centrum samt ca 200 lägenheter vid Larsbergsvägens slut.