Konsten i Larsberg

Konst har alltid varit ett viktigt inslag i många av John Mattsons fastigheter. I Larsberg finns det verk från 1960-talet i 14 punkthus och tre konstverk från 2016. Konstverken i punkthusen är placerade i grunda nischer i teglet och tidstypiska i sina uttryck. Keramik, emalj och trä är materialen.

Märit Lindberg-Freund

Larsbergsvägen 11

Bengt Berglund

Larsbergsvägen 25

Cilla Ramnek

Larsbergsvägen 12

Märit Lindberg-Freund

Larsbergsvägen 9

Bengt Berglund

Larsbergsvägen 27

Lars Gunnar Holmqvist

Larsbergsvägen 46

Cilla Ramnek

Larsbergsvägen 14

Märit Lindberg-Freund

Larsbergsvägen 13

Bengt Berglund

Larsbergsvägen 23

Lars Gunnar Holmqvist

Larsbergsvägen 44

Okänd konstnär

Larsbergsvägen 15

Cilla Ramnek

Larsbergsvägen 18

Okänd konstnär

Larsbergsvägen 19

Okänd konstnär - renoverad 2017 av Malmstens

Larsbergsvägen 21

Lars Gunnar Holmqvist

Larsbergsvägen 48

Lars Gunnar Holmqvist

Larsbergsvägen 50

Okänd konstnär

Larsbergsvägen 17


Om konstnärerna

Märit Lindberg-Freund

Märit Lindberg-Freund är keramiker och konstnär, född i Stockholm 1934. Märit utbildade sig vid Konstfack 1952–56 och öppnade egen ateljé i Stockholm. Hon har främst varit verksam i Västerås och Norrtälje och tillverkat såväl bruks- och prydnadsföremål i lergods som konstkeramik i form av skulpturer och, som här, väggdekorationer i gula, vita respektive blå toner.

Bengt Berglund

Bengt Berglund föddes 1936 i Landskrona och är utbildad keramiker. Under tiden på Gustavsberg 1960–82 utvecklade Bengt Berglund emaljgrafik, en metod att framställa emalj i upplagor. Emaljfriserna på Larsbergsvägen, med stora grafiska blommotiv i olika färgställningar, består av tre serier med vardera nio plåtar.

Lars Gunnar Holmqvist

Lars Gunnar Holmqvist (1913–1974) utbildade sig vid Skånska målarskolan i Malmö. Hans motiv är ofta figurkompositioner och landskap men han arbetade också med skulptur och offentliga keramiska verk i stort format. För idrottshallen i Kristianstad formgav han en keramikvägg i liknande teknik som tavlorna i entréerna i Larsberg. Holmqvist är även representerad på bland annat Nationalmuseum i Stockholm.

Cilla Ramnek

Cilla Ramnek, född 1959, är en svensk konstnär, designer och kreatör. Ramnek studerade konst vid Konstfackskolan i Stockholm där hon även är professor i textil. Hon har gjort en mängd konstverk för offentliga rum och utvaldes under 2016 att gestalta en av de nya planerade tunnelbanestationerna i Stockholmsregionen.

Okänd konstnär

I entréerna till punkthusen på Larsbergsvägen 15, 17, 19 och 21 finns fyra individuellt utformade träreliefer utförda i en kollageteknik med delar i starka färger. Konstverken är omärkta och konstnärens namn är okänt.

Upptäck mer