Affärsidé och mål

Här hittar du den styrande affärsidén bakom John Mattsons verksamhet samt bolagets finansiella mål.

Affärsidé & mål

John Mattsons affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

 

Finansiella mål

John Mattson har följande finansiella mål:

  • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per Aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
  • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per Aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.
  • Värdet av Koncernens fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr.

Finansiella riskbegränsningar

John Mattsons belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.

John Mattsons räntetäckningsgrad ska inte understiga 1,5.