Information och goda råd efter stamrenoveringen

När lägenheten har blivit renoverad med nya stammar och rör är det delvis nya produkter och material i lägenheten. För att du ska trivas i lägenheten och för att den ska hålla en bra standard länge så vill vi ge lite information och praktiska tips.

Kontakta kundtjänst på John Mattson för synpunkter eller om något verkar behöva åtgärdas i lägenheten.

 

Elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar

Om strömmen går i din lägenhet är det i regel jordfelsbrytaren eller en automatsäkring som har slagit ifrån. Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i elcentralen. Elcentralen är placerad i lägenhetens hall. Jordfelsbrytarens knappar slår av för att man inte ska få ström i sig.

Om jordfelsbrytaren har gått kan det till exempel vara en sladd som är trasig eller någon apparat som är felkopplad. Testa först att slå på den igen, för att utesluta att det inte har varit en tillfällig extern störning. I annat fall – följ instruktionerna som står på tavlan och testa säkring för säkring.

Är det istället strömbrytaren till en automatsäkring som har fällt ner är det med största säkerhet överbelastning i elsystemet. Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och fäll tillbaka vippknappen.

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av, kontakta John Mattson så snart du kan.

Hemförsäkring

Som hyresgäst är du skyldig att ha en giltig hemförsäkring under hela den tid som lägenheten hyrs.
Med en hemförsäkring får du ersättning för saker som stjäls i ditt hem vid inbrott eller förstörs vid t.ex. brand eller skadegörelse. Som hyresgäst har du dessutom ett stort ansvar och en hemförsäkring kan skydda dig i en rad situationer som annars kan bli väldigt kostsamma:

Om du genom vårdslöshet orsakar en skada, t.ex. brand eller en vattenskada, i fastigheten du bor i blir du ersättningsskyldig för hela reparationen eller för hyresvärdens självrisk, vilken oftast uppgår till stora belopp. Har du i dessa fall en hemförsäkring betalar ditt försäkringsbolag beloppet du är skyldig, och du betalar bara din egen självrisk till ditt eget försäkringsbolag.

Om någon annan hyresgäst orsakar så omfattande skador i fastigheten att du inte kan bo kvar i din lägenhet (t.ex. på grund av brand) hjälper ditt försäkringsbolag dig att hitta ett tillfälligt boende och betalar dina omkostnader. Du kan inte räkna med att John Mattson ordnar detta.

Säkerhetsdörr

Alla renoverade lägenheter i Larsberg ska ha en säkerhetsdörr, så om det inte redan fanns en säkerhetsdörr till din lägenhet så har vi installerat en. Det gör att du har ett inbrottsskydd men också ett utökat skydd mot brand (skyddar mot rök och eld i minst 60 minuter). Dörren dämpar även ljud från trapphuset. Har du en säkerhetsdörr kan premien för hemförsäkringen bli billigare.

Skvallerrör

Skvallerrör kallas ett litet hål i väggen när det sitter ett rör. Rörets syfte är att ”skvallra” om ett läckage uppstår. Droppar det från röret så ska du meddela John Mattson omgående så att vi kan åtgärda felet.

Duschblandare

Badrummet har en säkerhetsblandare med svängbar pip som styr om vattnet ska komma genom duschslang eller badkarskranen. Blandaren har ett skållskydd som är inställt på 38 grader för att undvika brännskador.

Handdukstork

Förutom att du får varma och torra handdukar har handdukstorken även andra fördelar. Ditt badrumsvåtutrymme torkar upp snabbare, speciellt under sommarhalvåret då övrig värme är frånslagen. Handdukstorken bör vara i drift året om och med den låga energiförbrukningen är detta möjligt.

Tänk på tätskiktet

Vill du sätta upp krokar i ditt nyrenoverade badrum? Tänk på att hål i tätskiktet, som sitter under kaklet, är en potentiell skaderisk. I dag finns det bra sätt att sätta upp hängare på badrumsväggarna utan att borra hål, t.ex. sugproppar och tejp som man använder för att slippa borra. En variant heter ”Noll hål i väggen”. Fråga hos en byggmarknad eller järnaffär.