Renovering i Käppala

Sommaren 2018 köpte John Mattson två fastigheter på Merkuriusvägen och Jupitervägen i Käppala. De närmaste åren kommer vi att stambyta och renovera de lägenheter som behöver det. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med renoveringarna och även se tidplanen för de olika delprojekten.

Aktuella projekt i Käppala

Här nedan kan du se vilka steg som renoveringsarbetet omfattar och hur långt vi har kommit med ditt hus.
Ännu längre ner på sidan kan du läsa mer om vad de olika renoveringarna innebär.

Sidan uppdaterades senast 5 september 2019.

Information till samtliga adresser på Jupitervägen och Merkuriusvägen

 

Viktig information om förråd och garage

Vi behöver etappvis tömma förråd och garageplatser inför och under vissa arbeten. Om du berörs så meddelar vi dig i förväg.Därför är det viktigt att du märkt upp ditt förråd med ditt lägenhetsnummer.

Vi försöker i möjligaste mån att erbjuda en tillfällig parkeringsplats. Du som berörs får hem information i förväg.

Information till boende på Jupitervägen

 

Jupitervägen 45, 47 samt 49: balkongrenovering

Vi har inspekterat husen och upptäckt ett stort behov av renovering och underhåll av balkongerna på Jupitervägen 45, 47 och 49.
Du som berörs får hem mer information om arbetet.

När: Start vecka 24 2019. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Informationsbrev 1, 22 maj 2019

Informationsbrev 2, 28 juni 2019

 

Samtliga adresser: fortsatta planer framåt

Efter de första renoveringsarbetena i vårt bestånd i Käppala kommer vi att fortsätta arbetet på Jupitervägen. De närmsta åren ska fler hus basuppgraderas och innergårdarna ses över. Exakt när eller hur ytterligare arbeten kommer att genomföras är ännu inte bestämt. Vår ambition är att kunna påbörja det fortsatta arbetet på Jupitervägen så snart som möjligt.

Information till boende på Merkuriusvägen

 

Samtliga adresser: tillfällig tvättbod

Tvättstugan på Merkuriusvägen 17 kommer att vara avstängd från och med 9 september då vi börjar arbetet med att bygga om den. Under renoveringen kan du istället använda en tvättbod på innergården, utanför port nr 11.
Informationsbrev 4 september 2019

 

Merkuriusvägen 1-9: basuppgradering

Vi planerar att påbörja basuppgraderingar på Merkuriusvägen 1-9.

När: Under vinter/vår 2020. Tidplanen kan komma att ändras.

 

Merkuriusvägen 1-9: vindslägenheter

Vi inleder arbetet med att skapa vindslägenheter på husen, med start på Merkuriusvägen 11-17 och därefter Merkuriusvägen 1-9. Trapphus och entréer uppgraderas och säkerhetsdörrar monteras i de lägenheter som inte redan har det.

När: Under vinter/vår 2020. Tidplanen kan komma att ändras.

 

Merkuriusvägen 11-17: basuppgradering

Vi basuppgraderar lägenheterna och startar med Merkuriusvägen 11-17.

När: Beräknad start av basuppgraderingen är höst 2019, med förberedelser under sommaren.

 

Merkuriusvägen 11-17: vindslägenheter

Vi inleder arbetet med att skapa vindslägenheter på husen, med start på Merkuriusvägen 11-17 och därefter. Trapphus och entréer uppgraderas och säkerhetsdörrar monteras i de lägenheter som inte redan har det.

När: Arbetet påbörjas under hösten 2019.

 

Merkuriusvägen 17: tvättstugor

Vi renoverar tvättstugan på Merkuriusvägen 17.

När: Arbetet startar hösten 2019. Beräknas färdigt under sommaren 2020.

 

Merkuriusvägen 31: tvättstuga

Vi bygger en ny tvättstuga på Merkuriusvägen 31.

När: Arbetet påbörjades hösten 2019. Beräknas färdigt under vintern 2019.

Markarbeten och störningar i ditt bostadsområde

 

Sommaren 2019 påbörjades markarbeten på baksidan av huset på Merkuriusvägen 11-17, mellan port 9 och 11 samt utanför port 31.

Markarbetena medför störningar i hela området i form av buller och oljud samt viss dammspridning under arbetstid. Generellt sett passerar byggtrafik på både Jupitervägen och Merkuriusvägen under arbetena och tillgängligheten i området kan tidvis vara begränsad. Vi ber dig att respektera eventuella avspärrningar.

Användningen av parkeringsplatser kan påverkas under arbetet. Du får hem information från oss om detta berör din parkeringsplats.

 

Basuppgradering

Basuppgradering innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För dig som hyresgäst är den största skillnaden ett helt nytt badrum. Men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin. En basuppgradering tar drygt två månader per lägenhet och du som boende bor kvar under arbetets gång. Under arbetet är avlopp och vatten avstängt och på grund av detta hänvisar vi dig till wc- och duschbodar som placeras ut i området.

Vad innebär basuppgradering?

  • Nya vatten- och avloppsstammar i kök och badrum
  • Nytt badrum
  • Nytt elsystem
  • Nytt värmesystem
  • Digital nyckelbricka istället för portnyckel

Totaluppgradering

Förutom att rören för vatten och avlopp är slitna, så kan köksinredning och ytskikt också vara i behov av att bytas ut. I vissa fall kan vi även behöva ta bort köksinredningen för att komma åt rör och tekniska installationer. När en lägenhet uppgraderas moderniseras all utrustning och lägenheten får helt nya ytskikt. Vi totaluppgraderar lägenheterna ur vårt 1950- och 60-talsbestånd i takt med att de blir tomställda under tiden mellan hyresgästbyten.

Håll dig uppdaterad

Vi har regelbunden kontakt med dig både inför och under renoveringen. Löpande information om renoveringsarbetet publiceras här på vår webbplats. Vid oförutsedda händelser, eller arbeten som rör just din lägenhet informerar vi dig främst via e-post. Därför är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du kan enkelt uppdatera din e-postadress och ditt telefonnummer på Mina Sidor.

Mina Sidor

Frågor?

I vårt digitala kundforum hittar du aktuella och vanliga frågor och svar. Vill du skicka in en egen fråga så svarar vi i regel inom ett vardagsdygn.

Kundforum

Sanna Eriksson - Projektkoordinator John Mattson

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med oss i samband med renoveringen av din lägenhet?
Kontakta vår kundkoordinator Sanna Eriksson.

Är du osäker på vem du ska vända dig till?
Mejla till info@johnmattson.se eller ring oss på 08-613 35 00 så hjälper vi dig.