Renovering i Käppala

Sommaren 2018 köpte John Mattson två fastigheter på Merkuriusvägen och Jupitervägen i Käppala. De närmaste åren kommer vi att stambyta och renovera de lägenheter som behöver det. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med renoveringarna och även se tidplanen för de olika delprojekten.

Aktuella projekt i Käppala

Här nedan kan du se vilka steg som renoveringsarbetet omfattar och hur långt vi har kommit med ditt hus.
Ännu längre ner på sidan kan du läsa mer om vad de olika renoveringarna innebär.

Jupitervägen 45, 47 samt 49: balkongrenovering

Vi har inspekterat husen och upptäckt ett stort behov av renovering och underhåll av balkongerna på Jupitervägen 45, 47 och 49.
Du som berörs får hem mer information om arbetet.

När: Start vecka 24 2019. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Informationsbrev 1, 22 maj 2019

Informationsbrev 2, 28 juni 2019

Merkuriusvägen 1-9 samt 11-17: vindslägenheter

Vi inleder arbetet med att skapa vindslägenheter på husen, med start på Merkuriusvägen 11-17 och därefter Merkuriusvägen 1-9. Trapphus och entréer uppgraderas och säkerhetsdörrar monteras i de lägenheter som inte redan har det.

När: Arbetet påbörjas under sommaren 2019.

Merkuriusvägen 17 samt 31: tvättstugor

Vi renoverar och bygger nya tvättstugor på Merkuriusvägen 31 och 17. Den nya tvättstugan på Merkuriusvägen 31 kommer att vara tillgänglig från och med hösten 2019 under tiden arbetet pågår i på Merkuriusvägen 11-17 då den befintliga tvättstugan tas ur drift.

När: Arbetet beräknas starta under sommaren 2019.

Merkuriusvägen 11-17: basuppgradering

Vi basuppgraderar lägenheterna och startar med Merkuriusvägen 11-17.

När: Beräknad start av basuppgraderingen är sensommar/höst 2019, med förberedelser under sommaren.

Merkuriusvägen 1-9: basuppgradering

Vi planerar att påbörja basuppgraderingar på Merkuriusvägen 1-9.

När: Under vinter/vår 2020. Tidplanen kan komma att ändras.

Fortsatta planer

Efter de första renoveringsarbetena kommer vi att fortsätta arbetet på Jupitervägen. De närmsta åren ska fler hus basuppgraderas och innergårdarna ses över. Exakt när eller hur ytterligare arbeten kommer att genomföras är ännu inte bestämt. Vår ambition är att kunna påbörja det fortsatta arbetet på Jupitervägen så snart som möjligt.

Markarbeten och störningar

Vi påbörjar under sommaren 2019 markarbeten på baksidan av huset på Merkuriusvägen 11-17, mellan port 9 och 11 samt utanför port 31.

Markarbetena kommer att medföra störningar i hela området i form av buller och oljud samt viss dammspridning under arbetstid. Generellt sett kommer det att vara byggtrafik på både Jupitervägen och Merkuriusvägen under arbetena och tillgängligheten i området kan komma att begränsas. Vi ber dig att respektera eventuella avspärrningar.

Användningen av parkeringsplatser kan påverkas under arbetet. Du får hem information från oss om detta berör din parkeringsplats.

Basuppgradering

Basuppgradering innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För dig som hyresgäst är den största skillnaden ett helt nytt badrum. Men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin. En basuppgradering tar drygt två månader per lägenhet och du som boende bor kvar under arbetets gång. Under arbetet är avlopp och vatten avstängt och på grund av detta hänvisar vi dig till wc- och duschbodar som placeras ut i området.

Vad innebär basuppgradering?

  • Nya vatten- och avloppsstammar i kök och badrum
  • Nytt badrum
  • Nytt elsystem
  • Nytt värmesystem
  • Ny säkerhetsdörr om detta inte redan finns
  • Digital nyckelbricka istället för portnyckel

Totaluppgradering

Förutom att rören för vatten och avlopp är slitna, så kan köksinredning och ytskikt också vara i behov av att bytas ut. I vissa fall kan vi även behöva ta bort köksinredningen för att komma åt rör och tekniska installationer. När en lägenhet uppgraderas moderniseras all utrustning och lägenheten får helt nya ytskikt. Vi totaluppgraderar lägenheterna ur vårt 1950- och 60-talsbestånd i takt med att de blir tomställda under tiden mellan hyresgästbyten.

 

Håll dig uppdaterad

Vi har regelbunden kontakt med dig både inför och under renoveringen. Löpande information om renoveringsarbetet publiceras här på vår webbplats. Vid oförutsedda händelser, eller arbeten som rör just din lägenhet informerar vi dig främst via e-post. Därför är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du kan enkelt uppdatera din e-postadress och ditt telefonnummer på Mina Sidor.

Mina Sidor

Frågor?

I vårt digitala kundforum hittar du aktuella och vanliga frågor och svar. Vill du skicka in en egen fråga så svarar vi i regel inom ett vardagsdygn.

Kundforum

Sanna Eriksson - Projektkoordinator John Mattson

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med oss i samband med renoveringen av din lägenhet?
Kontakta vår projektkoordinator Sanna Eriksson.

Är du osäker på vem du ska vända dig till?
Mejla till info@johnmattson.se eller ring oss på 08-613 35 00 så hjälper vi dig.