Stamrenovering

Våra 1950- och 60-talshus har, likt de flesta fastigheter från samma tid, rör och installationer som är slitna och måste bytas. John Mattson är mitt i en renoveringsfas som kommer sträcka sig fram till slutet av 2018. Vi håller de boende som berörs i respektive hus underrättade och informerar i god tid före byggstart och under renoveringen. På den här sidan ser du planeringen för varje aktuellt hus i beståndet.

Stambyte och uppgradering

I 1 200 lägenheter gör vi uppgraderingar där hyresgästerna kan bo kvar medan arbetet sker. Det är enbart 83 lägenheter i den äldsta delen av beståndet som totalrenoveras så genomgripande att de boende måste evakueras under arbetet.

Uttjänta avloppsstammar och elinstallationer i husen behöver bytas och samtidigt behövs en uppgradering för att möta moderna krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Vi renoverar genom miniuppgradering och uppgradering. Vilka åtgärder som behöver göras i respektive hus styrs av fastighetens förutsättningar och tekniska status.

Miniuppgradering

Miniuppgradering innebär ett stambyte där rören för vatten och avlopp byts ut och elinstallationer uppgraderas. För dig som hyresgäst är den största skillnaden ett helt nytt badrum. Men åtgärder görs också i köket, som får ny bänkbelysning och blandare samt förbereds för diskmaskin. En miniuppgradering tar drygt två månader per lägenhet och du som boende bor kvar under arbetets gång.

Vad innebär miniuppgradering?

  • Nya vatten- och avloppsstammar
  • Nytt badrum
  • Nytt elsystem
  • Ny säkerhetsdörr
  • Digital informationstavla i entrén till huset
  • Digital nyckelbricka istället för portnyckel

Uppgradering

Förutom att rören för vatten och avlopp är slitna, så kan köksinredning och ytskikt också vara i behov av att bytas ut. I vissa fall kan vi även behöva ta bort köksinredningen för att komma åt rör och tekniska installationer. När en lägenhet uppgraderas moderniseras all utrustning och lägenheten får helt nya ytskikt. I de fastigheter som behöver den större uppgraderingen tar renoveringen cirka åtta till tolv månader och du som boende evakueras tillfälligt till en lägenhet inom John Mattsons bestånd.

Hyresjustering

Både miniuppgradering och uppgradering innebär en ny hyra för dig som bor i lägenheten. Den nya hyran baseras på lägenhetens bruksvärde efter renoveringen och förhandlas med Hyresgästföreningen. För att underlätta för dig som bor i en fastighet som renoveras enligt den mer omfattande uppgraderingen, och som flyttar tillbaka till lägenheten efter renoveringen, kommer hyran att höjas stegvis under de första åren. Om önskemål och möjlighet finns hjälper vi också till med byten till andra lägenheter inom vårt bestånd.

Om du har frågor

Kontakta i första hand John Mattsons projektkoordinator som finns med under hela processen för att svara på dina frågor.

Telefon 08-613 35 13
Alternativ e-post projektkoordinator@johnmattson.se

Irene Myrsell Projektkoordinator John Mattson

Irene Myrsell

Projektledare Kund

Skicka e-post
Sanna Eriksson - Projektkoordinator John Mattson

Sanna Eriksson

Projektkoordinator

Skicka e-post

Hur långt har vi kommit?

De här husen ska håller på att renoveras eller ska börja renoveras framöver. Alla övriga adresser är klara. (Uppdaterad februari 2018)

Larsbergsvägen 19

Renovering startad i september 2017. Beräknas färdigt under 2018.

Larsbergsvägen 11, 13, 15, 17

Renovering sker under 2018.

Barkassvägen 5-15

Renovering påbörjad, beräknas klart i maj 2018.

Stamrenoverad balkong i Larsberg