Arbeten i huset

30 januari, 2018

Larsbergsvägen 9

Torsdagen den 1 februari kommer vi att montera kök och lägga nya golv i en lägenhet på våning 9 i huset.

Arbetet kommer att pågå t.o.m. slutet av april och kan medföra ljudstörningar i huset.

Arbetet kommer att utföras av Rewab.

Vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet kan medföra.