Bidra till forskningen om resvanor och mobilitetslösningar

22 november, 2021

Information till dig som bor i Larsberg

Larsberg är ett av tre områden som ingår i ett pågående forskningsprojekt om resvanor och nya mobilitetslösningar i stadsmiljö. Nu har du som bor här möjlighet att bidra till forskningen genom att svara på några frågor om dina egna resvanor.

Enkäten är anonym och tar cirka fem minuter att svara på. Sista svarsdatum är 26 november.

Scanna koden för att delta i enkäten.

 

 

 

Bakom projektet står vi på John Mattson tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer, bland annat KTH. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Svaren vi får in kommer att utgöra underlag för forskningsprojektet men kan också vara ett underlag för John Mattsons framtida planering av Larsberg.

Tack för din medverkan!

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.