Fortsatt eldningsförbud gäller också engångsgrillar

13 juni, 2018

Alla våra hyresgäster

Det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län eftersom brandrisken är hög i skog och mark. Förbudet är utfärdat av Länsstyrelsen och gäller tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Det är alltså inte tillåtet att använda engångsgrillar så länge eldningsförbudet gäller. Var alltid uppmärksam på gnistspridning även om du använder en flergångsgrill eller grillplats. Ha gärna en kanna eller hink med vatten med dig.

Uppstår eldsvåda, ring alltid 112.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Mer information finns på Storstockholms brandförsvars webbplats: www.storstockholm.brand.se

Med vänlig hälsning,

kundtjänst, John Mattson