Störande arbeten i huset

12 juli, 2019

Larsbergsvägen 44

Torsdagen den 1 augusti kommer vi att montera kök och lägga nya golv i två lägenheter, på våning 4 och 9.

Arbetet kommer att pågå t.o.m. slutet av september och kan medföra ljudstörningar i huset.

Arbetet kommer att utföras av Rewab.

Vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet kan medföra.