Störande arbeten

15 november, 2018

Larsbergsvägen 23 och 25

Vi ska påbörja renovering av två lokaler som ligger på Larsbergsvägen 23 och 25.

Arbetet kommer att pågå fram till jul och störande arbeten kan förekomma periodvis.

Containern som står placerad utanför Larsbergsvägen 25 kommer att tas bort innan jul.

Vi ber om överseende med de problem som detta innebär för er.