Välkommen att delta i årets hyresgästenkät

05 september, 2019

Information till boende på Larsbergsvägen 25, 27, 44, 46, 48 & 50

I år har alla i ditt hus blivit inbjudna att svara på vår hyresgästenkät. Nytt för i år är att du kan välja att besvara enkäten via datorn eller på papper.

Enkäten har skickats ut via e-post till dig. Om du inte kan, eller vill svara via datorn så kommer du att få hem enkäten i pappersformat.

Om du har frågor om enkäten eller vill prata med oss personligen så är du välkommen att träffa oss den 12 september mellan klockan 17-19. Då finns vi från John Mattson på plats utanför Larsbergsvägen 48 tillsammans med representant från Aktiv Bo som tagit fram vår enkät.

Vi bjuder på grillad korv och dricka. Då kan du också få med dig ett exemplar av enkäten i pappersform hem.

Hyresgästenkäten är ett viktigt verktyg i vårt arbete för ökad kundnöjdhet. Frågorna handlar bland annat om din upplevelse av service, trygghet och information kring ditt boende. Enkäten är anonym och vi läser alla svar som kommer in. Dina svar ligger till grund för våra satsningar framåt, så du har goda möjligheter att göra din röst hörd och påverka ditt boende genom att delta i enkäten.

Vänliga hälsningar,
Kundtjänst, John Mattson Fastighetsföretagen AB