Det trygga boendet

Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Här kan du läsa om hur vi på John Mattson arbetar med att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer för alla.

Boende, Kvadrat

Trygghet handlar om allt från bra belysning av promenadstråket till att veta vem ens granne är och vart man ska vända sig vid problem.

I vår årliga kundenkät frågar vi våra hyresgäster just om upplevelsen av trygghet och i år kan vi se att tryggheten har ökat när det kommer till bra belysning i utemiljön. Men det finns också en del som vi behöver förbättra och vi fortsätter därför att jobba med dialog, samverkan och inbjudande aktiviteter för att våra bostadsområden ska vara trivsamma och trygga för alla.

Samverkan för ett tryggare Larsberg
John Mattson är en av initiativtagarna till en samverkansgrupp med fokus på Larsberg där bland andra Bodals skola, Larsbergs skola, ICA Kvantum, Lidingö stads fritidsgårdar, brandkåren, polisen och kommunens fältkuratorer deltar. Syftet är att dela erfarenheter kring både problem och goda lösningar, och att hitta samarbeten som ska gynna de boende.
Några direkta resultat av samverkansgruppens arbete är den årliga utomhusbion i Larsberg, basketturnering i parken, fritidsverksamhet i Föreningsgården och en trygghetsvandring som du kan läsa om nedan.

 

Här kan du läsa om hur vi arbetar med trygghet på olika sätt inom våra bostadsområden:

Trygghetsvandring

Den 20 november anordnar John Mattson och Lidingö stad en trygghetsvandring i Larsberg med inbjudna representanter från bland annat kommunen, polisen, hyresgästföreningen samt handlare och boende i området. Syftet är att inventera området ur ett trygghetsperspektiv. Anna Sundin Adolfsson är trygghetssamordnare på Lidingö stad och är med och leder vandringen.
– Att göra en trygghetsvandring är spännande och lärorikt. Dels för att vi tillsammans tittar på och identifierear platser som skulle kunna betraktas som otrygga eller öka risken för brottslighet och olyckor, dels för att vår gemensamma insats ska leda till förbättringar.

Anna Sundin Adolfsson betonar att det även är viktigt att peka på goda exempel på platser eller omständigheter som istället känns trygga och inbjudande.
– För oss i Lidingö stad och för John Mattson som hyresvärd är det viktigt att ha en dialog med de som bor och driver verksamheter i området.

Är du intresserad av att vara med på vandringen?

Kontakta John Mattson på [email protected] för att anmäla dig. Begränsat antal platser.

 

Mera huskurage!

Kvinnojouren Kerstin har tillsammans med Lidingö stad inlett en satsning på Huskurage. John Mattson är med och stöttar verksamheten. Huskurage innebär att du som granne visar omtanke genom att agera om du tror att någon far illa. Om du skulle höra eller se något som du uppfattar som hotfullt kan du förhindra att någon råkar illa ut, eller till och med rädda liv.

Du kan också få en trevlig pratstund med någon av dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr. Om du känner stark oro eller rädsla – knacka på och gå därifrån, ta hjälp av fler och ring polisen.

Vill du veta mer om Huskurage?

Läs mer om initiativet på föreningen Huskurages webbplats.
Mer information om samarbetet på Lidingö hittar du på kvinnojouren Kerstins webbplats.

 

Nattvandrare

När unga är ute på kvällar och nätter har vuxnas närvaro en stor betydelse för tryggheten, både för ungdomarna och för andra boende. Det har en ideell grupp med stöd från Lidingö stad tagit fasta på genom att arrangera nattvandringar. Nattvandrarna cirkulerar runt hela ön och är där ungdomar finns.

Mer om nattvandrarna

Vill man komma i kontakt med Nattvandrarna kan man gå med i facebookgruppen Nattvandring Lidingö.

 

Andrahandsuthyrning

  • De regler som finns för andrahandsuthyrning är till för att skapa en boendemiljö där man ska veta vem ens granne är. För att få hyra ut i andrahand krävs så kallade beaktansvärda skäl, vilket till exempel kan vara:
  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Provsammanboende (endast ett år utan förlängning)
  • Militärtjänstgöring
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering
  • Fängelsevistelse

För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs skriftligt tillstånd från John Mattson. Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja och är godkänd först då du fått en skriftlig bekräftelse från John Mattson.
Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet. Detta gäller även om du hyr ut i andra hand. Olaglig andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

Om du vill hyra ut din lägenhet

Här kan du läsa mer om hur andrahandsuthyrning går till. Du hittar även den ansökningsblankett som du ska skicka in till oss för att påbörja din ansökan.

 

Störningsjouren rycker ut

Vi som bor i flerfamiljshus får räkna med att då och då höra vad våra grannar sysslar med. Det kan vara barn som springer över golvet, en middag med hög stämning eller någon som borrar upp en bokhylla. Det hör till boendeformen och är något man måste tolerera och lära sig att leva med. Men ibland kan det gå för långt och då är det bra att veta hur man ska gå tillväga.
Börja med att kontakta din granne och berätta vad du blir störd av. I de flesta fall kommer man överens och det ger direkt resultat.
Om inte, får man ta ytterligare ett steg, och det är då som störningsjouren kan komma in i bilden. Störningsjouren är inte någon polis. Deras uppgift är att besöka lägenheten som grannarna uppfattar som störande för att åtgärda det akuta problemet. Störningsjouren talar aldrig om vem som har hört av sig och klagat.

Svarar dygnet runt

Behöver du komma i kontakt med störningsjouren ringer du till Nokas på telefon 08-731 68 02.

Så trygga känner sig Lidingöborna

I Stockholms stads och Polisregion Stockholms trygghetsmätning för 2017 låg Lidingö högt vad gäller ”kollektiv styrka” – ett mått på hur starkt engagerat civilsamhället är, till exempel inom grannsamverkansprojekt eller nattvandrande föräldrar. Lidingö fick 35 av 48 möjliga poäng och står sig därmed väl i jämförelse med Stockholm som helhet (30).
– Det är positiva siffror som visar att det finns goda förutsättningar för det förebyggande arbetet mot brott här på Lidingö, säger Fredrik Wallén som är Lidingös kommunpolis.

Mer att läsa

Visa mer >
Porträtt av kommissarie Fredrik Wallén.

”Vårda engagemanget för det egna området”

KRÖNIKA Ju fler som föregår med gott exempel, desto bättre blir tryggheten i ett bostadsområde. Det menar Lidingös kommissarie Fredrik Wallén. I den här gästkrönikan slår han ett slag för den kollektiva styrkan i trygghetsarbetet. > Läs mer

Efter era synpunkter – det här har vi gjort

I John Mattsons årliga hyresgästenkät har du som hyresgäst chansen att komma med förslag om din lägenheten, renhållning, utemiljö, trygghet och trivsel i ditt område. Här kan du läsa vilka av era förslag som blev till verklighet efter den senaste enkäten. > Läs mer

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.