Resultatet från kundenkäten i nya numret av Kvadrat

Kvadrat
Omslaget till John Mattsons kundtidning Kvadrat, nummer 1 år 2018.

Kvadrat kommer ut med två nummer per år och är till för våra hyresgäster. Men självklart är även andra välkomna att läsa Kvadrat och vi hoppas att informationen ska vara intressant för alla. I det här numret redovisar vi resultatet efter den senaste kundenkäten som många av er deltog i. Vi presenterar också några av de åtgärder vi kommer att satsa på under året som ett resultat av enkäten. Du får också tips på event och aktiviteter i närområdet och på Lidingö.

Nästa Kvadrat kommer ut i oktober. Trevlig läsning!

Här kan du beställa och läsa Kvadrat.