”Vårda engagemanget för det egna området”

KRÖNIKA Ju fler som föregår med gott exempel, desto bättre blir tryggheten i ett bostadsområde. Det menar Lidingös kommissarie Fredrik Wallén. I den här gästkrönikan slår han ett slag för den kollektiva styrkan i trygghetsarbetet.

Kvadrat
Porträtt av kommissarie Fredrik Wallén.
Fredrik Wallén är poliskommissarie på Lidingö.

För mig som kommunpolis är en stor arbetsuppgift att sam­ordna brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är en uppgift som kräver bra samverkan med kommun, närings- och föreningsliv samt inte minst olika fastighetsbolag.

Det finns många uppgifter som ligger på enskilda, myndig­heter och organisationer var för sig. Men i ett brottsförebyggande och trygghetsska­pande arbete krävs att alla goda krafter hjälper till med just vad de kan.

För ett fastighetsbolag kan det till exempel handla om att vara delaktig i olika aktiviteter som till exempel nattvandringar.

Överhuvudtaget är det både trygghetsskapande och konkret brottsförebyggande att hålla ett område snyggt.

Sedan handlar det också om att ha trygghet och brottsföre­byggande åtgärder med i tänket för den löpande förvaltningen. Att de gårdar man sköter är väl belysta är bra på fler sätt än att man ser var man sätter fötterna när det är mörkt.

Överhuvudtaget är det både trygghetsskapande och konkret brottsförebyggande att hålla ett område snyggt. Att exempelvis snabbt sanera klotter, laga trasi­ga lyktor och portfönster håller inte bara området fräscht, utan minskar bevisligen också risken för ytterligare skadegörelser (det brukar kallas ”broken window teorin” inom kriminologin).

Vi har alla dessutom ett personligt ansvar för tryggheten i området där vi bor. Att exem­pelvis lära känna sina grannar, engagera sig i grannsamverkan mot brott föregå med gott exem­pel i skötseln av allmänna ytor och utrymmen samt rapportera saker när det behövs. Både till förvaltaren eller, vid brott och bränder, polis eller räddnings­tjänst.

I många områden, i synner­het Lidingö där jag arbetar mest, finns i stor utsträckning en bra sådan grundläggande ”infor­mell social kontroll och kollek­tiv styrka” mellan de boende i olika områden. Kollektiv styrka som både ger förutsättningar för trygghet, men också skapar bostadsområden där man trivs. Vårda alltså engagemanget för det egna området! För precis som huset man bor i, måste det förvaltas väl för att finnas kvar och utvecklas.

Fredrik Wallén
Kommunpolis på Lidingö

Om Fredrik

Fredrik Wallén är kommissarie och gick ut Polishögskolan 1993.

Han har tidigare tjänst­gjort i bland annat Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna samt arbetat med kommunika­tionsfrågor och varit chef för underrättelsetjänsten i Södermanland.

Sedan 2016 är han kommunpolis på Lidingö.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.