Engagerat på jobbet hos John Mattson

John Mattsons medarbetare är ovanligt engagerade och målfokuserade på jobbet. Dessutom har personalen kul ihop. Det framgår i en medarbetarundersökning där bolaget placerade sig en bra bit över den genomsnittliga arbetsplatsen på flera viktiga områden.

Nyheter
En grupp av John Mattsons medarbetare klädda i varselvästar poserar med uppsträckta armar för en fotografering framför en byggarbetsplats.

John Mattson genomför årligen en medarbetarundersökning för att identifiera vad som styr personalstyrkans drivkrafter, potential och begränsningar. Årets mätning visar flera glädjande resultat – en del långt över genomsnittligt index för arbetsplatser. Bland annat visar undersökningen extraordinära resultat för mätområdena Mål, Utveckling samt Företagets värderingar.

Kul tillsammans – en grundförutsättning
Medarbetarundersökningen tar också tempen på John Mattsons sociala arbetsmiljö. Faktorer som ett öppet samtalsklimat och upplevelsen av att ofta skratta och ha kul tillsammans ger ett indexresultat på 83 för lagandan, medan genomsnittet ligger på 80.

– Det är centralt att våra medarbetare tycker att det är roligt att gå till jobbet. Det är en grundförutsättning för att verksamheten ska fungera, säger vd Siv Malmgren.

– Men det goda resultatet betyder inte att vi är färdiga och kan luta oss tillbaka. Vi jobbar aktivt och kontinuerligt med de områden där vi ser förbättringspotential.

I genomsnitt ligger index för medarbetarnas betyg på sin egen och företagets måluppfyllelse på 67. Hos John Mattson ligger detta index på 78. På en femgradig skala rankar medarbetarna själva sitt personliga engagemang till 4,4 av 5.

”Bland de hösta värden vi uppmätt”
John Mattsons allra starkaste gren i medarbetarundersökningen är området ”uppföljning och utveckling på jobbet”. Här är medarbetarnas upplevelse 89 på indexskalan – nästan 20 enheter högre än på den genomsnittliga arbetsplatsens index, 68. Resultatet bevisar att ansatser och idéer i mycket hög grad följs upp och förverkligas, men också att det kontinuerligt avsätts tid för att arbeta med utveckling av verksamheten.

John Mattson har ett av de högsta värden vi uppmätt på denna faktor. Bolaget har under lång tid arbetat med sina värderingar vilket har lett till ett högt resultat på värderingar inte bara i år utan även i tidigare mätningar, säger Peo Hartman, processansvarig på Beta som genomfört medarbetarundersökningen.

Fakta om undersökningen:

John Mattsons årliga medarbetarundersökning genomförs av företaget Beta. Undersökningen, Beta Perfomance Index, ger ett tydligt svar på var begränsningarna finns i företaget, både vad gäller ledarskap, team och individ. Det index som kartläggningen genererar fokuserar konkret på prestation.

Undersökningen fokuserar endast på beteenden som ledaren, teamet eller den enskilde individen själva kan påverka.

 

Läs mer om hur det är att jobba på John Mattson

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.