Kundnöjdheten steg 2019

Årets hyresgästenkät visade på en hög allmän trivsel bland våra boende och att det blivit bättre att bo hos oss på flera sätt. Här kan du läsa om årets resultat och om hur vi genomför åtgärder utifrån hyresgästernas synpunkter.

Nyheter
Cirkeldiagram som visar 84,3% nöjda kunder.

Nöjdheten bland våra hyresgäster gick upp under 2019. Det visar vår årliga hyresgästenkät som mäter bland annat kundservice, trivsel och upplevelsen av valuta för pengarna. Det genomsnittliga nöjdhetsbetyget uppgick i år till 84,3 procent, en ökning med 4 procent jämfört med resultatet 2018.

Mest nöjd är man med skötseln av utemiljön i våra områden. Där uppnår vi ett index på 87,7 procent, vilket är en bra bit över medelbetyget i jämförbara fastighetsbolag som i snitt har ett index på 72,6. Utemiljö har länge varit ett prioriterat område för John Mattson och det märks årligen på de positiva resultaten i enkäten.

Hyresgästenkäten är ett viktigt verktyg för att mäta effekten av de åtgärder vi genomfört det senaste året. Efter fjolårets enkätsvar har vi till exempel satsat på skyltning och städning av miljörum och de underjordsbehållare som används för insamling av matavfall. I år kunde vi se att satsningarna ledde till en ökad nöjdhet med 19 respektive 15 procent för renhållningen i miljörummen och matavfallshantering.

Enkäten ger oss svar på vilka områden vi kan utveckla det kommande året.

Enkäten ger oss svar på vilka områden vi kan utveckla det kommande året. Bland svaren i årets enkät är det tydligt vilka utmaningar som följer med den snabba digitalisering som våra hyresgäster vant sig vid. Här har vi stora möjligheter att vidareutveckla vår kundservice för att möta efterfrågan på mer och snabbare information. Det är ett område som vi ser fram emot att arbeta vidare med under kommande år.

Om årets hyresgästenkät

  • Enkäten skickades ut till 321 av våra 2 251 hushåll.
  • Enkäten innehöll cirka 80 kryssfrågor samt möjlighet till fritextsvar.
  • Svarsfrekvensen låg på 60 %

Tidigare resultat

Vill du se hur betygen i vår hyresgästenkät sett ut genom åren?

Läs mer

Mer att läsa

Visa mer >
Fyra personer står utomhus och tittar på en karta som ligger på motorhuven till en polisbil.

”Mer belysning är det vanligaste önskemålet”

Fem frågor till John Mattsons fastighetsförvaltare Monika Gröning som kvällen den 20 november ledde en trygghetsvandring i Larsberg. > Läs mer

Det trygga boendet

Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Här kan du läsa om hur vi på John Mattson arbetar med att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer för alla. > Läs mer

Nu har vi framtidssäkrat alla våra hus i Larsberg

I december 2018 fick den sista av nära 1 200 stamrenoverade lägenheter grönt ljus i slutbesiktningen. Därmed har vi framtidssäkrat hela alla våra hus i Larsberg, och byggt nya lägenheter på kuppen. > Läs mer

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.