Konsten i Baggeby

Under 2018 planeras fler konstverk vid våra hus i Baggeby. I samband med renoveringen av fastigheten på Barkassvägen kommer varje entré få konst.

Klassisk Hake i Baggeby

Granitskulpturen som sedan 2017 pryder Baggeby på Lidingö är ett för Claes Hake typiskt verk.

De robusta pjäserna lockar till interaktion genom sina placeringar och sina former med vinklar och vrår. Flera av Hakes tidigare verk fungerar som sittplatser eller lekfulla gömställen.

Skulpturen som uppfördes i Baggeby på uppdrag av John Mattson invigdes av konstnären själv tillsammans med John Mattsons vd Siv Malmgren i maj 2017.


Om konstnären

Claes Hake

Claes Anders Ragnar Hake, född 1945 i Mölndal, är en svensk skulptör. Han utbildade sig i måleri på Valands konstskola i Göteborg från 1963. Senare upptäckte han att skulptur intresserade honom mer. Omkring 1970 arbetade han främst med plastobjekt. Han gjorde bland annat Amerikanaren, en ”älgkrona” med den amerikanska flaggans ”stars and stripes”-mönster, vilken uppfattades som en politisk symbol. Senare övergick han till att arbeta med lera, gips och brons, för att därefter övergå till skulpturer huggna i sten.

Upptäck mer