Tips till dig som vill grilla hemma

Soliga sommardagar vill många äta ute i det gröna. Samtidigt är risken för eldsvåda så hög i det torra vädret att länsstyrelsen utfärdat eldningsförbud. Här är några saker som är viktiga att tänka på om du vill grilla utanför din bostad.

Boende
Grillplats på innegård till fastigheten Tryckregulatorn i Dalenum på Lidingö.

Att grilla är trevligt och hör sommaren till. Men under riktigt torra väderperioder ökar brandrisken avsevärt. Innan du sätter igång med matlagningen ute i det fria ber vi dig därför att följa vår checklista.

  •  Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud får du inte använda engångsgrillar.
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbara väggar, buskage eller parasoll. Ett parasoll eller tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Kontrollera hela tiden att eventuella gnistor som sprids slocknar.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
  • Om det börjar brinna, ring 112 och larma räddningstjänsten.

Brandskyddsföreningen har tagit fram fler tips och råd för grillning och eldning utomhus.   Den broschyren kan du ladda ner genom att klicka här eller på bilden.

 

Vad gäller på balkongen?

Hos John Mattson får du bara använda elgrill på balkongen.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.