Grilla säkert i sommar

Soliga sommardagar vill många äta ute i det gröna. Samtidigt är risken för eldsvåda så hög i det torra vädret att länsstyrelsen utfärdat eldningsförbud. Här är några saker som är viktiga att tänka på om du vill grilla utanför din bostad.

Att grilla är trevligt och hör sommaren till. Men under riktigt torra väderperioder ökar brandrisken avsevärt. Innan du sätter igång med matlagningen ute i det fria ber vi dig därför att följa vår checklista.

  •  Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud får du inte använda engångsgrillar.
  • Hos John Mattson får du bara använda elgrill om du vill grilla på balkongen.
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbara väggar, buskage eller parasoll. Ett parasoll eller tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Kontrollera hela tiden att eventuella gnistor som sprids slocknar.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
  • Om det börjar brinna, ring 112 och larma räddningstjänsten.

Brandskyddsföreningen har tagit fram fler tips och råd för grillning och eldning utomhus.   Den broschyren kan du ladda ner genom att klicka här eller på bilden.

 

Mer att läsa

Visa mer >
20 Jun, 2018

Gratis familjeteater i Larsbergsparken

Midsommar står för dörren och Lidingö Fria Teater sätter upp en helt ny pjäs på samma tema. Den 11 juli spelas "Vi vill ju bara fira midsommar!" i Larsbergsparken. > Läs mer
13 Jun, 2018

Första stenen till U25 på plats!

Onsdag den 13 juni startar bygget av John Mattsons senaste projekt - bostadshuset U25 med drygt 70 hyreslägenheter för ungdomar i Larsberg på Lidingö. U25 har drivits som expressprojekt tillsammans med Lidingö stad och är ett viktigt bidrag till Stockholms bostadsutbud för unga vuxna. > Läs mer
Anna Nordell, medarbetare på Ica Kvantum i Larsberg.
11 Jun, 2018

En profil i Larsberg

INTERVJU Efter 17 år som boende i Larsberg och medarbetare i den lokala ICA-butiken är det få i området som inte känner igen Anna Nordell. Nu trivs hon bättre än någonsin tack vare en ny fin bostad. > Läs mer