Kundundersökning för nöjdare hyresgäster 

Varje år gör vi en enkätundersökning bland våra hyresgäster om trivseln i bostaden och närmiljön samt vad du som hyresgäst tycker om oss som hyresvärd. Dina åsikter är viktiga för oss, svaren ligger till grund för vad vi kan göra för att öka din trivsel och vår service på kort och lång sikt.

En löpande dialog med våra hyresgäster

Den öppna dialogen med hyresgästerna och de enkäter som löpande genomförs är viktiga för oss som fastighetsägare så vi prioriterar rätt frågor. Vi genomför årligen en hyresgästenkät, där resultatet jämförs med andra hyresvärdar i Stockholmsregionen. Samtliga medarbetare oavsett roll involveras för att ta fram förslag på skräddarsydda åtgärdsplaner såväl kortsiktiga som långsiktiga utifrån enkäternas resultat. Till exempel, i samtliga områden i tidigare hyresgästenkäter har många hyresgäster efterfrågat förbättrade digitala verktyg. Under 2022/2023 har vår digitala kundservice uppgraderats och den digitala portalen för boende utvecklas kontinuerligt med fler och smidigare tjänster.

För oss är en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

Fler siffror ur 2023 års hyresgästenkät

Höga poäng för bemötande, kommunikation och vårt trygghetsarbete, men en önskan om mer underhåll i trapphus och utemiljö. Här nedan kan du se det övergripande resultaten för hyresgästenkäten 2023. Stort tack till alla ni som svarade på enkäten!

 

Så här nöjda är ni som bor hos oss

2023 hade vi 78,5% nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. 

År

Andel nöjda

2023 78,5%
2022 78%
2021 81%
2020 81%
2019 84,3%


God service

78,5%

78,5% av er hyresgäster är mycket nöjda eller nöjda med John Mattsons service. Svaren varierar mellan våra olika bostadsområden, men ligger totalt på ungefär samma höga nivå som i förra årets undersökning.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• Vårt bemötande
• Felanmälan och komma fram på telefon
• Städning efter avslutat ärende

Förbättringsområden:

• Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter
• Städning av trapphus
• Besökstider

Rent & snyggt!

73%

Drygt 73% är nöjda eller mycket nöjda på frågorna inom kategorin rent och snyggt. Svaren varierar mellan våra olika bostadsområden, men ligger totalt på ungefär samma höga nivå som i förra årets undersökning.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• Möjlighet till källsortering
• Sophantering
• Städutrustning i tvättstuga

Förbättringsområden:

• Skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor
• Snöröjning och sandning
• Städning av gård och närmiljö

Trygga fastigheter

81%

Våra fastigheter och områden upplevs som trygga av 81% av de boende. I områden där vi fokuserat mer med trygghetsskapande åtgärder ser vi att ni hyresgäster upplever en ökad trygghet. Dessutom trivs 92% bra eller mycket bra i sin lägenhet.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• Kontakt med grannarna
• Belysning på gården och nära huset
• Säkerhet mot inbrott i lägenheten och personlig trygghet i området kvällar/nätter

Förbättringsområde

• Personlig trygghet i källare
• Personlig trygghet i garaget

 

Mina Sidor

64%

Allt fler (64%) felanmäler via Mina Sidor och nöjdheten ökar kring allt som har med felanmälan att göra.

Har du synpunkter?

Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även innan och efter kundundersökningen. Skicka ett mail till oss med dina tankar genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.