Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i Larsberg. 500 lägenheter planeras byggas i ett första skede och på lång sikt finns det potential att skapa ytterligare 500 lägenheter, utan att det tar grönområden i anspråk. Närmast i tiden ligger Parkhusen, 80 lägenheter som står färdiga i direkt anslutning till Larsbergsparken till sommaren 2018.

Under 2018 startar också U25, ett projekt med cirka 70 ungdomslägenheter i Larsbergs centrum. Inom de närmaste åren planerar vi också att bygga cirka 200 lägenheter vid Larsbergsvägens slut.