Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i våra områden. Vi förtätar med nya punkthus på egen mark och genom att konvertera outnyttjade lokaler till bostäder. Det finns potential att skapa ytterligare många bostäder, utan att det tar grönområden i anspråk. Här kan du se våra färdigställda och kommande projekt.

Stockholms första bilfria flerbostadshus

I Vilunda i Upplands Väsby bygger vi Stockholms första flerbostadshus för hållbar mobilitet och utan krav på privata parkeringsplatser.

Läs mer

Sjönära kontorsplatser med byggrätt för framtida bostäder

Vid kajkanten i Finnboda äger vi en kontorsbyggnad från 1920-talet med cirka 1 400 uthyrbara kvadratmeter. Fastigheten har även en byggrätt där vi planerar att bygga bostäder.

Läs mer

Ungdomslägenheter i Larsberg, Lidingö

Här kan unga vuxna mellan 18-25 få sin första hyresrätt med bibehållen kötid hos Bostadsförmedlingen. Här bor du antingen i en egen, eller i en delad lägenhet.

Läs mer

80 lägenheter mitt i parken

Parkhusen är två identiska hus med 40 lägenheter i respektive huskropp. Husen står i omedelbar närhet till den grönskande Larsbergsparken.

Läs mer 

Förtätning på Larsbergs höjd

Vi har tecknat planavtal för uppförande av bostadshuset Ekporten på vår fastighet Fyrtornet 5 i Larsberg på Lidingö.

Läs mer

49 lägenheter i Tollare port

Under våren 2019 färdigställdes 49 lägenheter om 1-4 rok samt två lokaler i det nya populära området Tollare i Nacka.

120 lägenheter i direkt närhet till tunnelbanan

Intill Hägerstenåsen tunnelbanestation har vi producerat 120 lägenheter om 1-5 rok, två gruppboenden samt en förskola med 4 avdelningar. Inflyttning skedde hösten 2020.

Miljöcertificerade hyresrätter i Traneberg

Våren 2017 färdigställdes 27 hyreslägenheter på Sulitelmavägen i Alvik/Traneberg. Projektet är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver.

Hyres- och bostadsrätter i Hägersten

Här har vi en markanvisning för 230 bostäder. Vi planerar för både hyresrätter och bostadsrätter samt lokaler för kommersiell verksamhet och en förskola.

Kvartersutveckling med nya bostäder, handel och renovering

I Örby rivs befintlig centrumbyggnad för ny bebyggelse på samma plats, med centrumändamål i bottenvåningarna. Cirka 100 nya lägenheter planeras.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.