Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i våra områden. Vi förtätar med nya punkthus på egen mark och genom att konvertera outnyttjade lokaler till bostäder. Det finns potential att skapa ytterligare många bostäder, utan att det tar grönområden i anspråk.

U25

74 ungdomslägenheter i Larsbergs centrum.

Klara under hösten 2019.

Läs mer om U25

Parkhusen

80 välplanerade lägenheter mitt i gröna Larsberg.
Inflyttning skedde i juli 2018.

Läs mer om Parkhusen

Ekporten

Vi har pågående planer för uppförande av Ekporten, 200 lägenheter på fastigheten Fyrtornet 5, vid Larsbergsvägens slut.

Läs mer om Ekporten

Vi tror på hyresrätten

Som största privata fastighetsägare på Lidingö har John Mattson en viktig roll i stadsutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i området vill vi bidra till att fler får möjlighet att bo i hyreslägenhet på Lidingö, samtidigt som vi också tar ansvar för en hållbar bostadsmarknad i Stockholmsregionen.

Läs mer om hur vi arbetar