Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i våra områden. Vi förtätar med nya punkthus på egen mark och genom att konvertera outnyttjade lokaler till bostäder. Det finns potential att skapa ytterligare många bostäder, utan att det tar grönområden i anspråk.

U25

Här i Larsbergs centrum kan du som är 18-25 bo i som längst fyra år.

Läs mer om U25

Parkhusen

80 välplanerade lägenheter mitt i gröna Larsberg.
Husen stod klara för inflyttning i juli 2018.

Läs mer om Parkhusen

Ekporten

Vi har pågående planer för uppförande av Ekporten, 200 lägenheter på fastigheten Fyrtornet 5, vid Larsbergsvägens slut.

Läs mer om Ekporten

Goda livsmiljöer över generationer

Som största privata fastighetsägare på Lidingö har John Mattson en viktig roll i stadsutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder vill vi bidra till att fler får möjlighet att bo i hyreslägenhet på Lidingö, samtidigt som vi också tar ansvar för en hållbar bostadsmarknad i Stockholmsregionen.

Läs mer om hur vi arbetar

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Kundtjänst

Hittade du information du sökte?