Nybyggnation

John Mattson utvecklar beståndet med fler bostäder i Larsberg. 500 lägenheter planeras byggas i ett första skede och på lång sikt finns det potential att skapa ytterligare 500 lägenheter på egen mark, utan att det tar grönområden i anspråk.
Sommaren 2018 stod Parkhusen med sina 80 lägenheter färdiga i direkt anslutning till Larsbergsparken.

Under 2018 startade också U25, ett projekt med cirka 70 ungdomslägenheter i Larsbergs centrum. Inom de närmaste åren planerar vi också att bygga cirka 200 lägenheter på fastigheten Farkosten 5, vid Larsbergsvägens slut.