Hållbart boende

Vi arbetar med och ställer krav på långsiktig hållbarhet inom alla våra verksamhetsområde. Men vad gör vi egentligen för att skapa och upprätthålla hållbara boenden? Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och våra långsiktiga lösningar.

Vi tror på långsiktighet

Ända sedan vi grundades har långsiktighet varit ett nyckelord för oss, och vi använder det ofta synonymt med hållbarhet. När vi bygger nya hus, hanterar avfall eller arrangerar hyresgästaktiviteter vill vi göra det på ett sätt som är bra för både människor, miljön och verksamheten – för en lång tid framöver. 

Vårt mål är att våra bostäder ska byggas, renoveras, underhållas och drivas med så liten miljöpåverkan som möjligt – och vi har kommit en bra bit på vägen. Här kan du läsa om några av våra insatser för bättre miljö och social hållbarhet.

Kvalitetsmaterial & effektiv förvaltning

Vi vill att våra nya hus ska ha en livslängd på minst 100 år. Därför renoverar och bygger vi nytt med hållbara material som har lång livslängd, åldras vackert och är möjliga att underhålla. Vi ställer alltid krav på att våra entreprenörer ska återvinna byggavfall på rätt sätt, och vi är måna om att ha en så effektiv förvaltning som möjligt. 

Mindre utsläpp

Vi byter successivt ut våra företagsbilar till eldrivna. Under 2018 började vi dessutom installera laddstationer på flera platser i våra bostadsområden, så att det blir lättare även för boenden och besökare att välja eldrivna fordon. Det här kommer vi fortsätta att utveckla för att stödja användningen av eldrivna fordon. 

100 % miljövarudeklarerad el

All den el som används för driften av våra fastigheter är miljövarudeklarerad el från vattenkraft.

Bättre värmekoll

Vi driftoptimerar alla våra fastigheter med hjälp av ett automatiskt värmesystem som reglerar sig självt efter utomhustemperaturen. Vi har också digitala värmemätare i en stor del av våra lägenheter i Larsberg, vilket gör att vi kan hålla koll på och styra värmen bättre när vädret slår om.

Hållbart vatten

Hållbar förvaltning innebär bland annat att hushålla med vatten. Alla våra renoverade badrum är därför utrustade med snålspolande toaletter, duschmunstycken och blandare.

Som boende kan man ibland även göra individuella justeringar. I våra nyare hus kan man själv styra både sin miljöpåverkan och sina boendekostnader då varmvattnet mäts och debiteras individuellt.

Närvarostyrd LED-belysning

En enkel och effektiv resursbesparing är närvarostyrd LED-belysning. Vi har bytt ut belysningen i de flesta trapphus, garage och gemensamma utrymmen och arbetar löpande mot målet är att all allmän belysning i våra fastigheter ska vara närvarostyrd. Det ska finnas ljus – när det behövs.

Social hållbarhet i och mellan husen

Vi vill att alla ska känna sig välkomna att bo hos oss, oavsett bakgrund och familjekonstellation. Och vi vill skapa värde och trygga och attraktiva områden för både hyresgäster och lokalsamhällen. 

Vi jobbar bland annat för trivsamma mötesplatser och satsar fokuserat på vårt koncept “Mellan husen” som är en viktig del av vårt arbete för social hållbarhet. Med öppna aktiviteter som loppis, utomhusbio och gemensamma grillkvällar engagerar och skapar vi förutsättningar för möten mellan boende och besökare. Det gör att människor trivs och känner större trygghet, vilket leder till en bättre boendemiljö för alla på både kort och lång sikt.

Läs mer om konceptet Mellan husen

Så hjälper vi dig som hyresgäst att leva miljövänligt

Vi vill göra det enkelt för våra hyresgäster att leva miljövänligt. Här är några exempel på hur du som bor hos oss kan påverka ditt klimatavtryck.

Dina matrester kan bli till biogas

I många av våra hus finns en lösning som gör att du kan sortera matavfall i lägenheten och lämna det precis utanför din bostad. Matresterna samlas sedan in och blir till det biobränsle som driver bland annat busstrafiken.

Tippen kommer till dig

Ett par gånger per år ställer vi ut containers i våra områden för insamling av större, brännbara grovsopor. Uttjänta vitvaror återvinns av certifierad elektronikåtervinnare. Vissa kommuner har särskilda miljöbilar som kör runt och hämtar elavfall och farligt avfall vissa datum per år

Du får pappersfri service

Som hyresgäst kan du göra felanmälningar, hantera hyresavier och utföra andra tjänster på vår webbplats.

Vi har kretslopp runt knuten
I alla våra hus finns en insamling av hushållssopor, och som boende har du också alltid nära tillgång till miljö- och grovsoprum – du hittar det antingen i ditt hus eller inom promenadavstånd. En del soprum har även hyllor där du kan lämna mindre föremål som du vill skänka bort.

Långsiktig hållbarhet även för våra anställda

 

För oss är det även viktigt med en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare och leverantörer. Vi arbetar långsiktigt för att skapa och bibehålla trivsel och engagemang – ett arbete som innebär allt från låg sjukfrånvaro och noll olyckor till inkluderande kultur och en effektiv organisation.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.