Hållbart boende

John Mattson ställer krav på långsiktig hållbarhet i alla verksamhetsområden. Men vad gör vi egentligen för att skapa och upprätthålla ett hållbart boende? Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med långsiktiga lösningar inom olika områden.

Långsiktighet är hållbart

Sedan John Mattson grundades har långsiktighet varit ett nyckelord och det använder vi ofta synonymt med hållbarhet. När vi bygger nya hus, hanterar avfall eller arrangerar hyresgästaktiviteter vill vi göra det på ett sätt som är bra för människor, miljön och affärsverksamheten under lång tid framöver.

Våra bostäder ska byggas, renoveras, underhållas, drivas och skötas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har en del kvar att göra, men här är några områden som vi jobbar aktivt med för att bidra till miljömässig och social hållbarhet.

67,5 ton

Så mycket matavfall samlades in under 2018 av våra hyresgäster som sorterar sitt matavfall.
Det räcker för att driva 2,3 stadsbussar i ett helt år, eller 10 personbilar att köra 135 mil var.

Här kan du läsa mer om vår insamling av matavfall och om hur du gör för att själv komma igång!

Läs mer

Länge leve husen!

Våra fastigheter byggs och renoveras med kvalitetsmaterial och förvaltas effektivt för att hålla länge. Vi brukar säga att våra nya hus ska ha en livslängd på minst 100 år. När vi renoverar eller bygger nytt fortsätter vi att välja hållbara material med lång livslängd som åldras vackert och är möjliga att underhålla. Vi ställer alltid krav på att våra entreprenörer ska återvinna byggavfall på rätt sätt.

Minska utsläppen

Vi byter successivt ut våra företagsbilar så att alla på sikt kommer att vara eldrivna.

2018 började vi installera laddstationer på flera platser i våra områden, bland annat två garage, så att det blir enkelt även för våra boende och besökare att välja eldrivna fordon. Det här kommer vi fortsätta att utveckla för att stödja användningen av eldrivna fordon.

100%

All el som används för driften av våra fastigheter är enbart miljövarudeklarerad el från vattenkraft.

Värmekoll

Vi driftoptimerar alla våra fastigheter med hjälp av ett automatiskt värmesystem som reglerar sig självt efter utomhustemperaturen. Under 2019 monterar vi digitala värmemätare i en stor del av lägenheterna i Larsberg så att vi kan hålla koll på och styra värmen bättre när vädret slår om.

Spara på vattnet

Hållbar förvaltning innebär bland annat att hushålla med vatten och el. Alla renoverade badrum är utrustade med snålspolande toaletter, duschmunstycken och blandare.

Individuella justeringar

I våra nyare hus, till exempel Parkhusen, kan de boende själva styra sina boendekostnader och sin miljöpåverkan genom att varmvattnet mäts och debiteras individuellt.

Ljus – när det behövs

En enkel och effektiv resursbesparing är närvarostyrd LED-belysning. Vi har bytt ut belysningen i de flesta trapphus, garage och gemensamma utrymmen och fortsätter löpande med målet att all allmän belysning ska vara närvarostyrd i våra fastigheter.

Social hållbarhet – möten mellan husen

Alla ska känna sig välkomna att bo hos oss, oavsett bakgrund eller familjekonstellation. Därför bygger vi allt ifrån enrummare till 5:or och kollektivboende för ungdomar.

Trivsamma mötesplatser
Vi har sedan några år tillbaka satsat fokuserat på konceptet Mellan husen som är en del av vårt arbete med social hållbarhet. Genom öppna aktiviteter, till exempel loppis, utomhusbio och gemensamma grillkvällar där alla är inbjudna, vill vi engagera och skapa förutsättningar för möten mellan boende och besökare i våra områden. Det gör att människor trivs och känner större trygghet – en bättre boendemiljö för alla, på både kort och lång sikt.

Läs mer om konceptet Mellan husen

Lätt att göra rätt

Vi vill göra det enkelt för våra hyresgäster att leva miljövänligt. Här är några exempel på hur du som bor hos oss själv kan påverka ditt klimatavtryck.

Dina matrester blir till biogas

I många av våra hus tillhandahåller vi en lösning för att sortera matavfall i lägenheten och lämna det precis utanför sin bostad. Matresterna samlas in och blir till det biobränsle som driver bland annat busstrafiken.

Tippen kommer till dig

Ett par gånger per år ställer vi ut containers i våra områden för insamling av större, brännbara grovsopor. Uttjänta vitvaror återvinns av certifierad elektronikåtervinnare. Vissa kommuner har särskilda miljöbilar som kör runt och hämtar elavfall och farligt avfall vissa datum per år.

Pappersfri service

Alla hyresgäster kan göra felanmälningar, hantera hyresavier och utföra andra tjänster på vår webbplats.

Kretslopp runt knuten

Alla hus har egen insamling av hushållssopor, och alla boende har nära tillgång till miljö- och grovsoprum, antingen i sina hus eller på promenadavstånd. En del soprum har hyllor där det går bra att lämna mindre föremål som man vill skänka bort.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.