Jobba hos oss

Hos John Mattson är du en del av ett team som trivs och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med sunt klimat och stort eget ansvar. Företagskulturen präglas av öppenhet, generositet och professionalitet. Det ger engagerade och glada medarbetare.

Spontanansök till oss

Du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan!

Jobba hos oss

  • Max filstorlek: 10 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Stark företagskultur

John Mattson har en tydlig värdegrund som genomsyrar verksamheten. Värdegrunden baseras på ett professionellt, engagerat och långsiktigt agerande och vårt syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Organisationen fokuserar på kundrelationer, ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel samt projektutveckling och fastighetsförädling. Våra avdelningar är Affärsutveckling, Förvaltning, Ekonomi, Projekt och Kommunikation.

John Mattson har ett av branschens högsta serviceindex för kundnöjdhet som alla på företaget gemensamt upprätthåller och förbättrar. Som anställd på John Mattson är man en lagspelare i en stabil organisation med kompetenta och engagerade kollegor som alla strävar mot samma mål – att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Stabil organisation med kompetenta och engagerade kollegor

Ett särskilt prioriterat område är omsorgen om medarbetarnas hälsa. Företaget erbjuder friskvårdstimme varje vecka, massage, träningsbidrag samt hälsoundersökning. För att ytterligare stärka motivation och engagemang finns sedan 1997 ett bonusprogram som utgår från förvaltningsresultat och kundnöjdhet. Företaget har uttalade policybeskrivningar för etik, mångfald, jämställdhet och agerande och vi har en aktiv konstförening som köper in konst och arrangerar konstutlottning för personalen. Vi sätter upp långsiktiga mål för en större gemensam aktivitet vartannat år.

Vi möter framtiden tillsammans

Liksom branschen i stort påverkas John Mattson av digitalisering och ökade krav på effektivitet och service. Organisationen ställs inför utmaningar som ska mötas på alla plan. De kommande årens utveckling i beståndet betyder bland annat nya målgrupper med förväntningar på flexibilitet. John Mattson följer med utvecklingen och säkerställer att utmaningarna kan mötas på bästa sätt genom kunskapsutveckling, internutbildningar och coachning.

Medarbetarundersökningar – årlig intern kulturmätning

John Mattson gör årligen en medarbetarundersökning, med hjälp av företaget Beta. Enkäten ger ett tydligt svar på var begränsningarna finns i företaget, både vad gäller ledarskap, team och individ.

Den senaste mätningen visar John Mattsons styrka när det gäller mätområdena Mål, Utveckling samt Företagets värderingar. Enligt medarbetarundersökningen har företaget en god social arbetsmiljö. Faktorer som ett öppet samtalsklimat och upplevelsen av att ofta skratta och ha kul tillsammans ger ett indexresultat på 83 för lagandan, medan genomsnittet ligger på 80.

I genomsnitt ligger index för medarbetarnas betyg på sin egen och företagets måluppfyllelse på 67. Hos John Mattson ligger detta på 78. På en femgradig skala rankar medarbetarna själva sitt personliga engagemang till 4,4 av 5.

John Mattsons allra starkaste gren i medarbetarundersökningen är området ”uppföljning och utveckling på jobbet”. Här är medarbetarnas upplevelse 89 på indexskalan – nästan 20 enheter högre än på den genomsnittliga arbetsplatsens index, 68. Resultatet visar att ansatser och idéer i mycket hög grad följs upp och förverkligas, men också att det kontinuerligt avsätts tid för att arbeta med utveckling av verksamheten.

John Mattson i branschen

På LinkedIn kan du läsa mer om våra branschnyheter och om våra medarbetare.

Till LinkedIn

Låter det intressant att jobba hos John Mattson?

Hör av dig till oss med en spontan ansökan.

  • Max filstorlek: 10 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.