Mellan husen – ett projekt för trivsel, gemenskap och trygghet 

 

För oss är det viktigt att du som hyresgäst trivs i ditt hem och bostadsområde. Därför arbetar vi aktivt med att skapa mötesplatser mellan husen och har olika evenemang för både hyresgäster och besökare. Det bidrar till trivsel, gemenskap och trygghet i våra områden. Här kan du läsa mer vårt koncept Mellan husen.

Goda livsmiljöer över generationer

Vi har ägt och förvaltat bostadsområden utifrån byggmästare John Mattsons visioner sedan start. Än idag tar vi helhetsansvar för bostadsområden med syfte att fortsätta skapa goda livsmiljöer över generationer. Att arrangera eller sponsra lokala aktiviteter är en viktig del i vår satsning på att skapa mötesplatser i bostadsområdena och få människor att mötas såväl mellan husen som över generationsgränserna.

Vårt arbete med social hållbarhet kallar vi för just Mellan husen. Syftet med projektet är att:

 

  • skapa relationer – vi vill skapa kontakt med våra hyresgäster och stärka kontakten mellan hyresgästerna.
  • stärka vårt varumärke –  vi vill förstärka och lyfta fram våra områdens goda kvaliteter.
  • vara nätverkande – genom samverkan med kommun, näringsliv och intressenter skapar vi levande och attraktiva samhällen. 
  • stärka lokalsamhället och utveckla områdena – vi vill länka ihop grannområden och skapa positiva flöden.
  • verka samhällsnyttigt och skapa långsiktig affärsnytta.

 

Har du en idé på aktivitet eller evenemang? 

Tillsammans med de kommuner vi är verksamma i samarbetar vi långsiktigt med särskild fokus på att engagera ungdomar, både genom regelbundna samverkansmöten och gemensamma aktiviteter.

 

Har du en idé till ett evenemang, eller vill du själva skapa aktiviteter i samarbete med oss? Kontakta oss gärna på [email protected] 

Vi är en del av BID Tureberg

Vi har varit medlemmar i BID Tureberg sedan hösten 2021. Föreningen bildades under våren samma år och består av fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står förkortningen för Business Improvement District). 

Föreningen bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, i detta fall att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där.

Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.

 

Broken Windows – en del av BID Turebergs trygghetsarbete 

En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster och trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder mer dåligt beteende, och att det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Några av våra evenemang

Vi har anordnat bland annat utomhusbio i Larsberg, loppisar och basketturnering. Alla våra evenemang är öppna för alla att besöka och delta i. Här nedan kan du läsa mer om de olika evenemangen.

Utomhusbio i Larsberg

 

På sommaren bjuder vi in till utomhusbio i Larsberg; ett gratis event som är öppet för besökare i alla åldrar. Evenemanget görs i samarbete med Lidingö stad och vi visar både moderna och klassiska storfilmer. Programmet är utformat för att matcha den mångfald av människor som bor och vistas i våra områden.

Läs mer om utomhusbio

Loppis i Larsberg

 

Vår loppis i Larsberg brukar äga rum i centrumgången i Larsberg. Loppisen är själva kärnan i evenemanget, men vi har också aktiviteter runt omkring som till exempel gratis cykelreparationer, pysselverkstad och försäljning av bra och god mat. Du som vill vara med och sälja på loppisen får hyra ett bord för en extra låg kostnad om du redan bor hos oss.

Trygghetsvandring i våra områden

Syftet med trygghetsvandringen är att inventera området ur ett trygghetsperspektiv. Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Oftast gör vi trygghetsvandringen med bland annat kommun, polis, hyresgästföreningen samt handlare och boende i området.

 

 

 

Medborgardag i våra områden

Syftet med medborgardagen är att träffa hyresgäster och boende i området ur ett trygghetsperspektiv. Medborgardagen är ett samarbete med bland annat kommunen, där vi pratar om trygghet och hälsa.


Logotyp för John Mattsons loppmarknad i Larsberg våren 2018


Basketturneringen Larsberg 3X3 Basket Challenge

 

Sedan 2018 har vi anordnat basketturneringen Larsberg 3×3 Basket Challenge som vi genomför i samarbete med Lidingö Basket och Lidingö stad. Den primära målgruppen är ungdomar, men evenemanget är öppet för alla. En del av turneringen spelas av professionella utövare som möts i en egen liga.
Foto: Anders Tillgren


Ungdomar spelar basket i Larsbergsparken på Lidingö.
Pojke jagar basketboll i Larsbergsparken på Lidingö.
Två flickor spelar basket i Larsbergsparken.
En tjej i John Mattson-tröja blockerar en kille på basketplanen i Larsbergsparken på Lidingö.
Fem ungdomar i träningskläder poserar med medaljer om halsen på en basketplan i Larsbergsparken på Lidingö.

Fler lokala aktiviteter 

 

Förutom evenemangen ovan arrangerar vi flera olika lokala aktiviteter. Här kan du läsa mer om två av våra exempel; Papricaloppet och Städdrevet.

Papricaloppet

Papricaloppet anordnas av ICA på flera platser runt om i landet och är en löpartävling för barn, men förutom loppet anordnas också aktiviteter med tema motion, hälsa och sunda matvanor. På Lidingö är det ICA Kvantum i Larsberg som arrangerar Papricaloppet, och bansträckan går genom vårt bostadsområde i Larsberg. Vi har genom åren bidragit med sponsring och marknadsföring.

Städdrevet

En annan favorit är Städdrevet, ett event som hållits sedan 2009. Städdrevet pågår under en kväll där vi ger oss ut tillsammans med våra hyresgäster på husesyn i våra utemiljöer, plockar skräp och avslutar rundan med en gemensam korvgrillning.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.