Mellan husen – ett projekt för trivsel, gemenskap och trygghet 

 

För oss är det viktigt att du som hyresgäst trivs i ditt hem och bostadsområde. Därför arbetar vi aktivt med att skapa mötesplatser mellan husen och har olika evenemang för både hyresgäster och besökare. Det bidrar till trivsel, gemenskap och trygghet i våra områden. Här kan du läsa mer vårt koncept Mellan husen.

Goda livsmiljöer över generationer

Vi har ägt och förvaltat bostadsområden utifrån byggmästare John Mattsons visioner sedan start. Än idag tar vi helhetsansvar för bostadsområden med syfte att fortsätta skapa goda livsmiljöer över generationer. Att arrangera eller sponsra lokala aktiviteter är en viktig del i vår satsning på att skapa mötesplatser i bostadsområdena och få människor att mötas såväl mellan husen som över generationsgränserna.

Vårt arbete med social hållbarhet kallar vi för just Mellan husen. Syftet med projektet är att:

 

  • skapa relationer – vi vill skapa kontakt med våra hyresgäster och stärka kontakten mellan hyresgästerna.
  • stärka vårt varumärke –  vi vill förstärka och lyfta fram våra områdens goda kvaliteter.
  • vara nätverkande – genom samverkan med kommun, näringsliv och intressenter skapar vi levande och attraktiva samhällen. 
  • stärka lokalsamhället och utveckla områdena – vi vill länka ihop grannområden och skapa positiva flöden.
  • verka samhällsnyttigt och skapa långsiktig affärsnytta.

 

Har du en idé på aktivitet eller evenemang? 

Tillsammans med de kommuner vi är verksamma i samarbetar vi långsiktigt med särskild fokus på att engagera ungdomar, både genom regelbundna samverkansmöten och gemensamma aktiviteter.

 

Har du en idé till ett evenemang, eller vill du själva skapa aktiviteter i samarbete med oss? Kontakta oss gärna på [email protected] 

Vi är en del av BID Rotebro 

BID Rotebro, som under 2023 initierades av oss på John Mattson och Sollentuna kommun, är ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och övriga aktörer. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka i.

 

BID – Boende, Integration och Dialog
Medlemmarna i BID Rotebro arbetar för att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i området, skapa en positiv utveckling i lokalsamhället när det gäller handel och service, kommunikationer, trafikmiljö och fysisk miljö. Under 2024 kommer verksamheten att inriktas mot fem områden som ska bidra till att Rotebro blir ett bättre område att bo, besöka och verka i: trygghet och säkerhet, gemenskap och trivsel, kommunikation, utemiljö samt stadsutveckling.

Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står förkortningen för Business Improvement District). Initiativet är ett sätt att organisera samverkan mellan fastighetsägare och offentliga aktörer.

BID Tureberg

Vi har varit medlemmar i BID Tureberg sedan hösten 2021. Föreningen bildades under våren samma år och består av fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. 

Föreningen bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, i detta fall att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där.

Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.

 

Broken Windows – en del av BID Turebergs trygghetsarbete 

En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster och trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder mer dåligt beteende, och att det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Några av våra evenemang

Vi har anordnat och deltagit i bland annat utomhusbio i Larsberg, trygghetsvandringar och medborgardagar. Alla våra evenemang är öppna för alla att besöka och delta i. Här nedan kan du läsa mer om de olika evenemangen.

Utomhusbio i Larsberg

 

På sommaren bjuder vi in till utomhusbio i Larsberg; ett gratis event som är öppet för besökare i alla åldrar. Evenemanget görs i samarbete med Lidingö stad och vi visar både moderna och klassiska storfilmer. Programmet är utformat för att matcha den mångfald av människor som bor och vistas i våra områden.

Läs mer om utomhusbio

Trygghetsvandring i våra områden

Syftet med trygghetsvandringen är att inventera området ur ett trygghetsperspektiv. Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Oftast gör vi trygghetsvandringen med bland annat kommun, polis, hyresgästföreningen samt handlare och boende i området.

 

 

 

Medborgardag i våra områden

Syftet med medborgardagen är att träffa hyresgäster och boende i området ur ett trygghetsperspektiv. Medborgardagen är ett samarbete med bland annat kommunen, där vi pratar om trygghet och hälsa.


utomhusbio-i-larsberg-genomför-för-sjätte-året-besökare-på-bion

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.