Mellan husen

Våra hyresgäster ska trivas både i sina hem och i bostadsområdet. Därför arbetar vi aktivt med att skapa mötesplatser mellan husen genom årliga evenemang för både hyresgäster och besökare. Det bidrar till trivsel, gemenskap och trygghet i våra områden. På den här sidan kan du läsa mer vårt koncept Mellan husen.

Goda livsmiljöer över generationer

John Mattson har ägt och förvaltat bostadsområden utifrån byggmästare John Mattsons visioner sedan start. Förutom bostäder tillhandahölls ävenn barnomsorg, handel och service. Vi fortsätter att ta ansvar för helheten i alla våra bostadsområden utifrån vårt syfte att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Vårt fokus på social hållbarhet kallar vi Mellan husen och utgår från att:

  • Vara relationsskapande: Vi vill skapa kontakt med våra hyresgäster och stärka kontakten mellan hyresgästerna.
  • Vara varumärkesstärkande: Förstärka och lyfta fram våra områdens goda kvaliteter.
  • Vara nätverkande: Genom samverkan med kommun, näringsliv och intressenter skapar vi levande och attraktiva samhällen.
  • Stärka lokalsamhället: Utvecklingen av områdena syftar till att länka ihop grannområden och skapa positiva flöden, t. ex. genom förtätning.
  • Verka samhällsnyttigt och samtidigt ge långsiktig affärsnytta.

Skapa mötesplatser genom samverkan

Att arrangera eller sponsra lokala aktiviteter är en viktig del i John Mattsons satsning på att skapa mötesplatser i bostadsområdena och få människor att mötas såväl mellan husen som över generationsgränserna.

Tillsammans med de kommuner vi är verksamma i samarbetar vi långsiktigt med särskild fokus på att engagera ungdomar, både genom regelbundna samverkansmöten och gemensamma aktiviteter.
Har du en idé till ett evenemang, eller vill du själva skapa aktiviteter i samarbete med oss? Kontakta oss gärna på [email protected]

BID Tureberg är fastighetsägare i framgångsrikt samarbete för ökad trygghet i Tureberg

Föreningen BID Tureberg bildades under våren 2021 och består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog. (Internationellt står den för Business Improvement District). John Mattson blev medlem hösten 2021.

Föreningen BID Tureberg bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, i detta fall att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där.

Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.

Framgångsrikt internationellt koncept
En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Årliga evenemang

John Mattson arrangerar årligt återkommande evenemang som alla är välkomna att delta i eller besöka. Loppis i Larsberg, Utomhusbio i Larsberg och Larsberg 3X3 Challenge är några exempel. Här nedan kan du läsa mer om de olika evenemangen.

Utomhusbio i Larsberg

En helg i slutet av sommaren bjuder vi in till utomhusbio i Larsberg, ett gratis och öppet event för alla åldrar. Det två dagar långa evenemanget görs i samarbete med Lidingö stad och vi visar både moderna och klassiska storfilmer. Programmet utformas för att matcha den mångfald av människor som bor i eller vistas i våra områden. Foto: Hans Alm

Utomhusbion i Larsberg 2022 äger rum 27-28 augusti

Läs mer

Loppis i Larsberg

John Mattsons årliga Loppis i Larsberg anordnas i centrumgången i Larsberg varje vår. Själva loppmarknaden är kärnan i evenemanget, och vi skapar också aktiviteter runt omkring loppisen, till exempel gratis cykelreparationer, pysselverkstad och försäljning av bra och god mat. Du som vill vara med och sälja på loppisen får hyra ett bord för en extra låg kostnad om du redan bor hos oss.

Trygghetsvandring i våra områden

Syftet med trygghetsvandringen är att inventera området ur ett trygghetsperspektiv. Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Oftast gör vi trygghetsvandringen med bland annat kommunen, polisen, hyresgästföreningen samt handlare och boende i området.


Logotyp för John Mattsons loppmarknad i Larsberg våren 2018


Larsberg 3X3 Basket Challenge

Under 2018 var det premiär för basketturneringen Larsberg 3×3 Basket Challenge som vi genomför i samarbete med Lidingö Basket och Lidingö stad. Den primära målgruppen är ungdomar, men evenemanget är öppet för alla. En del av turneringen spelas av professionella utövare som möts i en egen liga. Foto: Anders Tillgren


Ungdomar spelar basket i Larsbergsparken på Lidingö.
Pojke jagar basketboll i Larsbergsparken på Lidingö.
Två flickor spelar basket i Larsbergsparken.
En tjej i John Mattson-tröja blockerar en kille på basketplanen i Larsbergsparken på Lidingö.
Fem ungdomar i träningskläder poserar med medaljer om halsen på en basketplan i Larsbergsparken på Lidingö.

Stora och små evenemang

Här nedan kan du läsa om fler lokala evenemang som John Mattson anordnat genom åren. En favorit i repris är Städdrevet som hållit igång sedan 2009. En kväll varje vår ger vi oss ut tillsammans med våra hyresgäster på husesyn i våra utemiljöer, plockar skräp och avslutar rundan med en gemensam korvgrillning.

Papricaloppet

Papricaloppet anordnas årligen av Ica på flera platser runt om i landet. Evenemanget kretsar kring en löpartävling som riktar sig mot barn. Temat på aktiviteterna runt själva loppet är motion, hälsa och sunda matvanor. På Lidingö är det Ica Kvantum i Larsberg som arrangerar Papricaloppet. John Mattson har genom åren bidragit med sponsring och marknadsföring. Bansträckningen går genom vårt bostadsområde i Larsberg.

Städdrevet

En favorit i repris är Städdrevet som hållit igång sedan 2009. En kväll varje vår ger vi oss ut tillsammans med våra hyresgäster på husesyn i våra utemiljöer, plockar skräp och avslutar rundan med en gemensam korvgrillning.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.