Organisation

John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med 1600 bostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler på Lidingö. Här presenterar vi John Mattsons ledningsgrupp och styrelse.

Flygbild över området Larsberg

Vårt bostadsbestånd omfattar 1 602 lägenheter i Larsberg, Baggeby och Dalénum. Bostadsarean uppgår till 120 000 kvadratmeter. Den kommersiella arean uppgår till cirka 15 000 kvadratmeter. Vid utgången av 2016 ägde John Mattson 23 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 4,2 mdkr. Största hyresgäster är Ica Kvantum och universitetsutbildningen Malmstens, Linköpings universitet. (f.d. Carl Malmsten Furniture Studies).

Förvaltningen av våra bostäder och lokaler sker från Larsbergsvägen 10, Lidingö. Hos John Mattson arbetar 24 personer, varav 2 långtidskonsulter  (2017). Alla arbetar på huvudkontoret i Larsberg.

Se alla medarbetare

Ledningsgruppen för John Mattson

Jonas Hermansson, Thomas Enmark, Siv Malmgren, Maria Sidén och Anna Bellander.

Ledningsgrupp

 

Siv Malmgren

Född 1959
Verkställande direktör. Anställd 1996. Tillträdde som vd vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare utvecklingschef på John Mattson. Dessförinnan på managementkonsultbolaget AktivBo AB.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Willhem AB, ledamot i Handelsbanken – Region Stockholm.

Maria Sidén

Född 1976
Ekonomi- och finanschef. Anställd 2014. Arbetade tidigare som CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.

Thomas Enmark

Född 1973
Projektchef. Anställd 2012. Arbetade tidigare som fastighetschef på St. Jude Medical. Dessförinnan som ansvarig fastighetsförvaltare på Telia via Addici och som platschef för fastighetsförvaltningen på Saab via Coor Service Management.

Jonas Hermansson

Född 1982
Förvaltnings- och affärsutvecklingschef. Anställd 2010. Tillträdde som fastighetsförvaltningschef 2014. Har dessförinnan arbetat som affärsutvecklingschef samt fastighetscontroller på John Mattson.

Anna Bellander

Född 1971
Kommunikationschef. Anställd 2016. Tidigare kommunikationschef på Svensk Form och utredningssekreterare den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design.

Styrelse John Mattson

Christer Olofsson, Anna Sander, Christer Jansson, Anders Nylander, Håkan Blixt

Styrelse

 

Anders Nylander, Ordförande

Född 1952. Invald 2014.
Tidigare vd och styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB. Numera ett antal uppdrag inom eller med anknytning till fastighetsbranschen.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i bland annat Nobelhuset AB samt Investor AB:s olika fastighetsbolag.

Anna Sander

Född 1967. Invald 2016.
Projektledare Uppsala kommun. Tidigare ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier på WSP, rådgivare inom stadsutveckling och innovation, vd för IQ Samhällsbyggnad, departementsråd vid Miljödepartementet och Miljö- och kvalitetsdirektör på NCC, samt ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Christer Jansson

Född 1952. Invald 2012.
Förutvarande vd för Fastighetsägarna Stockholm. Knuten till Nordic Public Affairs som senior rådgivare.

Håkan Blixt

Född 1957. Invald 2012.
Senior Asset Manager på Scius Partners.

Christer Olofsson

Född 1951. Invald 2015.
Tidigare ledande befattningar inom SIAB AB och NCC AB samt VD för Niam AB. Egen verksamhet med rådgivning och projektutveckling, bland annat Stockholm Waterfront.

Upptäck mer