Organisation

John Mattson Fastighetsföretagen AB är ett privat fastighetsbolag med 2 177 bostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler på Lidingö. Här presenterar vi John Mattsons ledningsgrupp och styrelse.

Koncernen

John Mattson Fastighetsföretagen AB ägs av AB Borudan Ett och, sedan i juni 2018, även av Tagehus Holding. Inom Fastighetsföretagen finns ett flertal dotterföretag, främst John Mattson Fastighets AB. Ledningsgruppen består av fem personer.

Verksamhet

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning och projekt, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner. Inom förvaltningsavdelningen arbetar förvaltare, bovärdar och kundvärdar. Projekt- och teknikområdet omfattar även drift och utemiljö.

Styrelse

John Mattsons styrelse
Från vänster: Johan Ljungberg, Anna Sander, Anders Nylander, Christer Olofsson, Ulrika Danielsson, Håkan Blixt.

 

Anders Nylander, Ordförande

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2014.
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Karlastaden Holding AB. Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB (samt dotterbolag till Vectura Fastigheter AB), Dieng Nylander & Co AB, Nobelhuset AB och Sveafastigheter Bostad AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Kista Science City AB. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB (publ), Kjell & Co Elektronik AB och USPORTS AB.

Johan Ljungberg

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning:
Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Tagehus Holding AB (samt styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Tagehus Holding AB) och Atrium Ljungberg AB. Styrelseledamot i Eastnine AB (publ), K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Jaminsk Holding AB (samt dotterbolag till Jaminsk Holding AB), JohTo AB (samt dotterbolag till JohTo AB), Bulltofta Aviation AB, Karikal AB, FPG Media AB, Johlj AB, Näsängen Projektutveckling AB, Näsängen Utveckling AB och Näsängen Handelsfastigheter AB. Styrelsesuppleant i Karikal Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i TLBV Hospitality AB (samt dotterbolag till TLBV Hospitality AB), Fastighetsaktiebolaget Grythytte Gästgiveri och Fagg Studentboende AB. Styrelseledamot i Karlsviken Fastighets AB, Fastighetsaktiebolaget Apicius och Svenska Timeshareföreningen Ekonomisk Förening

Anna Sander

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjör, lantmäteri och teknisk licentiat, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Projektchef på Uppsala kommun.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Landskapslaget Aktiebolag. Styrelseledamot och verkställande direktör i IQ Samhällsbyggnad AB. Chef för forskning och innovation på WSP Sverige AB.

Christer Olofsson

Född 1951. Invald 2015.
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Olofsson & Partners AB. Styrelseledamot i Karlastaden Holding AB. Styrelsesuppleant i Metrodora AB och Mats Olofssons Entreprenad AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Ulrika Danielsson

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning:
Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Andra pågående uppdrag: Ekonomi- och finanschef i Castellum Aktiebolag (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till Castellum Aktiebolag). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience AB. Styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB och Helsinki Salmisaarenaukio 1 AB (samt i dotterbolag till Helsinki Salmisaarenaukio 1 AB).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Beambox AB. Styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Castellum Aktiebolag.

Håkan Blixt

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighetsaktiebolaget H-rup, Fastighetsaktiebolaget Kavalleristen 11 och Skjortfabriken Fastighets AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB), Håkan Blixt Ensemble AB och NHP Trav AB. Asset Manager på Scius Partners AB.
Exempel på tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och verkställande direktör (norden) i Savills Investment Management AB. Styrelseordförande i Nordic Logistics Portfolio Holdings AB (samt dotterbolag till Nordic Logistics Portfolio Holdings AB), med flera uppdrag.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen John Mattson Fastighetsföretagen AB

Från vänster: Jonas Hermansson, Siv Malmgren, Christian Herold, Maria Sidén, Erik Kronqvist, Anna Bellander

Siv Malmgren

Född 1959. Anställd 1996. 
Verkställande direktör. Tillträdde som vd vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare utvecklingschef på John Mattson. Dessförinnan på managementkonsultbolaget AktivBo AB.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Willhem AB, ledamot i Handelsbanken – Region Stockholm.

Maria Sidén

Född 1976. Anställd 2014. 
Ekonomi- och finanschef. Arbetade tidigare som CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.

Jonas Hermansson

Född 1982. Anställd 2010. 
Förvaltnings- och affärsutvecklingschef. Arbetade tidigare som förvaltningschef och fastighetscontroller på John Mattson.
Övriga uppdrag: Intresseledamot Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Christian Herold

Född: 1970. Tillträder sin tjänst hos John Mattson 11 juli 2019.
Chef Projekt.
Utbildad Husbyggnadsingenjör, fyraårig gymnasieutbildning.

 

Anna Bellander

Född 1971. Anställd 2016. 
Kommunikationschef. Senast kommunikationschef på Föreningen Svensk Form och utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design. (SOU 2015:88), Dessförinnan kommunikationskonsult.

Erik Kronqvist

Född 1980. Ledande befattningshavare sedan 2018.
IR-chef.