Organisation

John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med drygt 2 100 bostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler på Lidingö. Här presenterar vi John Mattsons ledningsgrupp och styrelse.

Flygbild över området Larsberg

Vårt bostadsbestånd omfattar drygt 2 100 lägenheter i Larsberg, Baggeby, Dalénum och Käppala. Bostadsarean uppgår till 120 000 kvadratmeter. Den kommersiella arean uppgår till cirka 15 000 kvadratmeter. Vid utgången av 2017 ägde John Mattson 24 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 4,7 mdkr. Största hyresgäster är Ica Kvantum och universitetsutbildningen Malmstens, Linköpings universitet. (f.d. Carl Malmsten Furniture Studies).

Förvaltningen av våra bostäder och lokaler sker från Larsbergsvägen 10, Lidingö. Hos John Mattson arbetar 24 personer, varav 1 långtidskonsult (2018). Alla arbetar på huvudkontoret i Larsberg.

Se alla medarbetare

Ledningsgruppen John Mattson

Thomas Enmark, Maria Sidén, Siv Malmgren, Anna Bellander och Jonas Hermansson.

Ledningsgrupp

 

Siv Malmgren

Född 1959. Anställd 1996. 
Verkställande direktör. Tillträdde som vd vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare utvecklingschef på John Mattson. Dessförinnan på managementkonsultbolaget AktivBo AB.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Willhem AB, ledamot i Handelsbanken – Region Stockholm.

Maria Sidén

Född 1976. Anställd 2014. 
Ekonomi- och finanschef. Arbetade tidigare som CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.

Thomas Enmark

Född 1973. Anställd 2012.
Projektchef. Arbetade tidigare som fastighetschef på St. Jude Medical. Dessförinnan som ansvarig fastighetsförvaltare på Telia via Addici och som platschef för fastighetsförvaltningen på Saab via Coor Service Management.

Jonas Hermansson

Född 1982. Anställd 2010. 
Förvaltnings- och affärsutvecklingschef. Arbetade tidigare som förvaltningschef, affärsutvecklingschef och fastighetscontroller på John Mattson. Övriga uppdrag: Intresseledamot Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Anna Bellander

Född 1971. Anställd 2016. 
Kommunikationschef. Tidigare kommunikationskonsult, senast som kommunikationschef på Föreningen Svensk Form och utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design. (SOU 2015:88).

Styrelsen 2018 John Mattson

Christer Jansson, Håkan Blixt,  Anna Sander,  Christer Olofsson och Anders Nylander.

Styrelse

 

Anders Nylander, Ordförande

Född 1952. Invald 2014.
Tidigare vd och styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nobelhuset AB, Vectura Fastigheter AB (Investorkoncernen), Sveafastigheter Bostad AB. Ordförande i Karlastaden Utveckling AB.

Anna Sander

Född 1967. Invald 2016.
Projektledare Uppsala kommun. Tidigare ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier på WSP, rådgivare inom stadsutveckling och innovation, vd för IQ Samhällsbyggnad, departementsråd vid Miljödepartementet och Miljö- och kvalitetsdirektör på NCC, samt ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Christer Jansson

Född 1952. Invald 2012. Avgick ur styrelsen vid årsstämman i maj 2018.
Förutvarande vd för Fastighetsägarna Stockholm. Knuten till Nordic Public Affairs som senior rådgivare.

Håkan Blixt

Född 1957. Invald 2012.
Senior Asset Manager på Scius Partners.

Christer Olofsson

Född 1951. Invald 2015.
Tidigare ledande befattningar inom SIAB AB och NCC AB samt VD för Niam AB. Egen verksamhet med rådgivning och projektutveckling, bland annat Stockholm Waterfront.

Upptäck mer