Organisation

John Mattson Fastighetsföretagen AB är ett privat fastighetsbolag med 2 171 bostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler på Lidingö. Här presenterar vi John Mattsons ledningsgrupp och styrelse.

Koncernen

John Mattson Fastighetsföretagen AB ägs av AB Borudan Ett och, sedan i juni 2018, även av Tagehus Holding. Inom Fastighetsföretagen finns ett flertal dotterföretag, främst John Mattson Fastighets AB. Ledningsgruppen består av fem personer.

Verksamhet

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning och projekt, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner. Inom förvaltningsavdelningen arbetar förvaltare, bovärdar och kundvärdar. Projekt och teknik omfattar även drift och utemiljö.

Ledningsgruppen John Mattson
Från vänster: Thomas Enmark, Maria Sidén, Siv Malmgren, Anna Bellander och Jonas Hermansson.

Ledningsgrupp

 

Siv Malmgren

Född 1959. Anställd 1996. 
Verkställande direktör. Tillträdde som vd vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare utvecklingschef på John Mattson. Dessförinnan på managementkonsultbolaget AktivBo AB.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Willhem AB, ledamot i Handelsbanken – Region Stockholm.

Jonas Hermansson

Född 1982. Anställd 2010. 
Affärsutvecklingschef. Arbetade tidigare som förvaltningschef, affärsutvecklingschef och fastighetscontroller på John Mattson. Övriga uppdrag: Intresseledamot Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Anna Bellander

Född 1971. Anställd 2016. 
Kommunikationschef. Tidigare kommunikationskonsult, senast som kommunikationschef på Föreningen Svensk Form och utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design. (SOU 2015:88).

Maria Sidén

Född 1976. Anställd 2014. 
Ekonomi- och finanschef. Arbetade tidigare som CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.

Thomas Enmark

Född 1973. Anställd 2012.
Projekt- och teknikchef. Arbetade tidigare som fastighetschef på St. Jude Medical. Dessförinnan som ansvarig fastighetsförvaltare på Telia via Addici och som platschef för fastighetsförvaltningen på Saab via Coor Service Management.

Styrelsen 2018 John Mattson
Från vänster: Christer Jansson, Håkan Blixt, Anna Sander, Christer Olofsson och Anders Nylander.

Styrelse

 

Anders Nylander, Ordförande

Född 1952. Invald 2014.
Tidigare vd och styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nobelhuset AB, Vectura Fastigheter AB (Investorkoncernen), Sveafastigheter Bostad AB. Ordförande i Karlastaden Utveckling AB.

Anna Sander

Född 1967. Invald 2016.
Projektledare Uppsala kommun. Tidigare ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier på WSP, rådgivare inom stadsutveckling och innovation, vd för IQ Samhällsbyggnad, departementsråd vid Miljödepartementet och Miljö- och kvalitetsdirektör på NCC, samt ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Christer Jansson

Född 1952. Invald 2012. Avgick ur styrelsen vid årsstämman i maj 2018.
Förutvarande vd för Fastighetsägarna Stockholm. Knuten till Nordic Public Affairs som senior rådgivare.

Christer Olofsson

Född 1951. Invald 2015.
Tidigare ledande befattningar inom SIAB AB och NCC AB samt vd för Niam AB. Egen verksamhet med rådgivning och projektutveckling, bland annat Stockholm Waterfront.

Håkan Blixt

Född 1957. Invald 2012.
Senior Asset Manager på Scius Partners. Tidigare Nordenchef för Savills Investment Management samt ledande befattningar inom Niam AB och John Mattson Fastighets AB.