Organisation

John Mattson Fastighetsföretagen AB är ett privat fastighetsbolag med 2 251 bostäder och ett mindre antal kommersiella lokaler på Lidingö. Här presenterar vi John Mattsons ledningsgrupp och styrelse.

Koncernen

John Mattson Fastighetsföretagen AB består av flera dotterbolag, varav John Mattson Fastighets AB är ett. John Mattson Fastighetsföretagen är sedan juni 2019 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och är till största delen fortfarande familjeägt, med Borudan 1 som majoritetsägare och Tagehus Holding som en större delägare. Koncernledningen består av sju personer inklusive vd.

Verksamhet

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning och projekt, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner. Inom förvaltningsavdelningen arbetar förvaltare, bovärdar och kundvärdar. Projekt- och teknikområdet omfattar även drift och utemiljö.

Styrelse

John Mattsons styrelse
Från vänster: Johan Ljungberg, Anna Sander, Anders Nylander, Christer Olofsson, Ulrika Danielsson, Håkan Blixt.

 

Anders Nylander, Ordförande

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2014.
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Ledamot i Nobelhuset AB, Vectura Fastigheter AB, Sveafastigheter bostad AB.
Tidigare uppdrag: Tidigare VD och styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB.

Johan Ljungberg

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning:
Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University.
Andra pågående uppdrag: Ledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, K2A. Ordförande i Atrium Ljungberg AB samt Credentia AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i TLBV Hospitality AB (samt dotterbolag till TLBV Hospitality AB), Fastighetsaktiebolaget Grythytte Gästgiveri och Fagg Studentboende AB. Styrelseledamot i Karlsviken Fastighets AB, Fastighetsaktiebolaget Apicius och Svenska Timeshareföreningen Ekonomisk Förening

Anna Sander

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjör, lantmäteri och teknisk licentiat, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Projektledare på Uppsala kommun, utredare av Boverkets byggregler.
Tidigare uppdrag: WSP Group, vd för IQ Samhällsbyggnad, departementsråd på Miljödepartementet och miljö- och kvalitétsdirektör på NCC, ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Christer Olofsson

Född 1951. Invald 2015.
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Olofsson & Partners AB.  Styrelsesuppleant i Metrodora AB och Mats Olofssons Entreprenad AB
Tidigare uppdrag:

Ulrika Danielsson

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning:
Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Andra pågående uppdrag: CFO i Castellum. Ledamot i Alligator Bioscience AB (publ) samt Slättö Förvaltning AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Beambox AB. Styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Castellum Aktiebolag.

Håkan Blixt

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Senior Asset Maneger på Scius Partner.
Exempel på tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och verkställande direktör (norden) i Savills Investment Management AB. Styrelseordförande i Nordic Logistics Portfolio Holdings AB (samt dotterbolag till Nordic Logistics Portfolio Holdings AB), med flera uppdrag.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen John Mattson Fastighetsföretagen AB
Från vänster: Jonas Hermansson, Siv Malmgren, Christian Herold, Maria Sidén, Erik Kronqvist och Anna Bellander.

 

Siv Malmgren

Född 1959. Anställd 1996. 
Verkställande direktör. Tillträdde som vd vid årsskiftet 2005/2006. Tidigare utvecklingschef på John Mattson. Dessförinnan på managementkonsultbolaget AktivBo AB.

Maria Sidén

Född 1976. Anställd 2014. 
Ekonomi- och finanschef. Arbetade tidigare som CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.

Jonas Hermansson

Född 1982. Anställd 2010. 
Förvaltnings- och affärsutvecklingschef. Arbetade tidigare som förvaltningschef och fastighetscontroller på John Mattson.
Övriga uppdrag: Intresseledamot Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Christian Herold

Född: 1970. Anställd 2019.
Chef Projekt.
Utbildad Husbyggnadsingenjör, fyraårig gymnasieutbildning.

 

Anna Bellander

Född 1971. Anställd 2016. 
Kommunikationschef. Senast kommunikationschef på Föreningen Svensk Form och utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design. (SOU 2015:88), Dessförinnan kommunikationskonsult.

Erik Kronqvist

Född 1980. Ledande befattningshavare sedan 2018.
IR-chef.

Christina Hansson (ej med i bilden)

Född 1972. Anställd 2019.
Förvaltningschef. Senast senior associate på Newsec. Dessförinnan utvecklingsstrateg på Huge Fastigheter, projektledare på Pangea Property Partners och marknadsansvarig på AP Fastigheter. Christina är utbildad i fastighetsförvaltning vid Lunds tekniska högskola.