Vår historia och vision

Vi grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995) som skapade det som fram till 1965 var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Bolaget var familjeägt under många år, fram till börsnoteringen i maj 2019.

John Mattson skapade en framgångsrik byggrörelse 

John Mattson föddes år 1915 på Väddö i Roslagen som yngst av sex syskon. Efter sexårig folkskola gick han som femtonåring till sjöss men återvände senare till hembygden. Via folkhögskola, militärtjänst och examen som byggnadsingenjör vid Tekniska skolan, lade han tillsammans med sin bror Einar Mattsson grunden till det som 1945 blev John Mattson Byggnads AB. John tog snart över bolaget medan brodern Einar bildade sitt eget bolag, Einar Mattsson Byggnads AB.

Under John Mattsons ledning följde två decennier av stadig tillväxt för byggbolaget, som bland annat resulterade i välkända landmärken som Ella Gårds kedjehusområde i Täby, tredje och fjärde Hötorgsskraporna, Sergelgatan Ett, Wenner-Gren Center och Kolmårdens Djurpark.

1965 bestämde sig John Mattson för att sälja byggverksamheten (nuvarande JM AB) till Industrivärden och istället koncentrera verksamheten till förvaltning och utveckling av fastigheter. I det nya bolaget som fick namnet John Mattson Förvaltning AB tog han med sig den exploateringsbara marken i Larsberg, ett antal bostadsfastigheter i Baggeby/Bodal och på Östermalm samt Sergelgatan Ett.

En framgångssaga och legend

Namnbytet till Fastighets AB skedde 1988, då byggmästaren fortfarande var styrelseordförande och Jan-Erik Lindstedt tog över som vd. Med John Mattson som styrelseordförande fortsatte det nya fastighetsbolaget att nå framgångar, huvudsakligen genom ytterligare förvärv och projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. John Mattson avled 1995, 80 år gammal.

2015 skulle byggmästare John Mattson ha fyllt 100 år. Att han är en legend i byggkretsar är inte bara ett resultat av hans framgångsrika verksamhet. För John Mattson var det också viktigt att ta en aktiv del i samhällsomvandlingen, vilket gjorde honom till en av de ledande i utformningen av Stockholm under 1960- och 70-talen.

Larsberg blev vårt första explorativa område 

John Mattson köpte den exploateringsbara marken i Larsberg i mitten av 1950-talet. Larsberg var då en bergsknalle med orörd natur, ängsmark och obrukad jord. Under några få från 1964 växte Larsberg fram utifrån John Mattsons vision om ett folkhemsområde med bostäder, närcentrum, skolor och parkeringshus. Arkitekten Bengt Gate utformade såväl stadsplan som arkitektur, enligt tidens framtidsoptimism där bilen lyftes fram som möjliggörare av ett enklare vardagsliv. Larsberg uppfördes till en kostnad på 140 miljoner kronor och stod klart – i en första omgång – år 1970.

 

Företaget John Mattson idag

Genom åren har företaget utvecklats och förändrats men aldrig övergivit den solida grund som verksamheten vilar på. Vår affärsidé är att långsiktigt förvalta, äga och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen och erbjuda en välfungerande och trygg vardag för alla. 

År 2008 tog vi steget mot dagens mer renodlade bostadsfastighetsbolag. Och mycket har hänt sedan dess. Idag äger vi fastigheter och lokaler i Stockholmsregionen. Vårt fastighetsbestånd delas in i fyra förvaltningsområden; Lidingö, Norrort, City/Bromma och Söderort/Nacka.

2010–idag

 

2022

 • Vi säljer två fastigheter på Kungsholmen med fastighetsvärde om 230 miljoner kronor.
 • Vi säljer en fastighet på Östermalm med fastighetsvärde om 800 miljoner kronor.
 • Vi fattar beslut om nya långsiktiga hållbarhets- och klimatmål. 
 • Vi börjar uppgradera 76 lägenheter i Örby.

2021

 •  Förvärv och tillträde av fastigheter med ett fastighetsvärde om 5 270 miljoner kronor genom förvärv av 97,15 procent av aktierna i Hefab Fastighets AB (Hefab) och 99,95 procent av aktierna i Efib Aktiebolag.
 • Förvärv och tillträde av 456 lägenheter samt kommersiella lokaler i Häggvik
  och Tureberg i Sollentuna kommun till ett underliggande fastighetsvärde om 902 miljoner kronor.
 • Förvärv och tillträde av kontorsfastighet i Finnboda i Nacka kommun om
  1 400 kvadratmeter uthyrbar area samt byggrätt för ett tjugotal bostäder.
 • Förvärv och tillträde av bostadsprojekt med 73 hyreslägenheter i Vilunda
  i Upplands Väsby kommun.
 • Erhållande av markanvisning i Slakthusområdet vid kvarter där vi sedan tidigare äger fastigheter. Detaljplanearbete pågår för nybyggnation av totalt 100 bostäder.
 • Avtal om förvärv av tre fastigheter vid Gullmarsplan i Stockholm stad till ett
  underliggande fastighetsvärde om 670 miljoner kronor. Tillträde skedde
  1 februari 2022.
 • Bolagets vd Siv Malmgren meddelade sin pensionsavgång och Per Nilsson
  rekryterades som ny vd.

2020

 • Vi tillträder fastigheterna i Rotebro och Rotsunda i maj och etablerar oss därmed i Sollentuna kommun.
 • Vi tillträder tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i juli och etablerar oss därmed i Stockholms stad.

2019

 • Vi inleder uppgraderingsarbetet i Käppala.
 • Stambyten i nästan 1300 lägenheter i Larsberg och Baggeby blir klara i januari, inklusive uppgradering av portar, gemensamma utrymmen och utemiljö.
 • John Mattson Fastighetsföretagen AB börsintroduceras på Nasdaq Mid Cap 5 juni.
 • Vi färdigställer U25 och ungdomar mellan 18 och 25 år flyttar in under Q4.
 • Vi förvarvar 541 lägenheter i Rotebro och Rotsunda i december.

2018

 • Vi lägger första murstenen till U25; ett hus med ca 74 ungdomslägenheter.
 • Parkhusen i Larsberg står färdiga och 80 boende flyttar in.
 • Vi förvärvar ett fastighetsbestånd med 480 lägenheter i Käppala från Tagehus Holding AB som blir delägare i John Mattson.

2017

 • Parkhusen börjar byggas på fastigheten Klockbojen 2 i Larsbergs centrum.
 • Stamrenoveringen av beståndet är till 80 % klart och 50 lägenheter totaluppgraderas.
 • Vi tar fram detaljplan för U25, vårt expressprojekt tillsammans med Lidingö stad.

2016

 • Vi färdigställer stamrenoveringen och uppgraderingen av hälften av vårt bestånd.
 • Vi tar fram förslag på flerbostadshus vid garaget på Larsbergsvägen 31, fastigheten Fyrtornet 5.
 • Detaljplanen för Parkhusen vinner laga kraft.

2015

 • Fastigheten i Dalénum står klar för inflyttning.

2014

 • Lidingö stad påbörjar planarbetet för byggandet av nya bostäder i Larsberg. 
 • Vi förmedlar 146 nya hyreslägenheter i Dalénum. 
 • Vi börjar förmedla våra lägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm från december.

2013

 • Vi fastställer och påbörjar planen för renoveringen av 1200 lägenheter i Larsberg och Baggeby. 
 • Tillsammans med JM och Lidingö stad tar vi det första spadtaget för 146 nya hyresrätter i Dalénum.

2012

 • Utvecklingen av Larsberg Centrum går in i sin slutfas.
 • Vi börjar uppgradera fastigheten Galeasen 2 i Baggeby.
 • Vi tar fram nytt koncept för miniuppgradering av fastighetsbeståndet i Larsberg.
 • Vi ingår avtal med JM om förvärv av 146 hyresrätter som ska byggas i Dalénum med tillträde hösten 2015.

2011

 • Vi färdigställer 3700 kvm ny handelsyta i Larsberg med ICA Kvantum som största hyresgäst.
 • Vi belönas med pris för största lyft i kategorin Serviceindex i AktivBo:s jämförelse av kundnöjdhet i fastighetsbranschen.
 • Vi visar på potentialen att skapa 1000 nya bostäder i Larsberg i Lidingö stads utvecklingsplan för de kommande 20 åren. 

2010

 • Vårt kontor i Larsberg blir färdigt och börjar användas i januari 2010.
 • Möbelutbildningen Carl Malmsten – Furniture Studies har sitt första hela verksamhetsår på Lidingö.
 • Utvecklingen av handel och service i Larsberg fortsätter och i maj tas det första spadtaget för ICA Kvantum.
 • Vi säljer fastigheterna Roslagsskutan 5 och Fyrvaktaren 1.
 • Vi börjar planera för stambyte och renovering i fastigheten Galeasen 2 i Baggeby.

1989–2009

2009

 • Strukturförändringen av John Mattson slutförs, Kerstin Skarne kvarstår som enda ägare i bolaget. I samband med omstruktureringen flyttar huvudkontoret från Norrmalm till Lidingö och slås samman med förvaltningskontoret.
 • Den 18 september invigs Carl Malmsten – Furniture Studies nya lokaler i Larsberg av Kronprinsessan Victoria.
 • Detaljplanen för ICA Kvantum i Larsberg antas av Lidingö stad.

2008

 • Vi inleder en större strukturförändring. 
 • Vi avyttrar företagets större kontors- och butiksfastigheter.

2007

 • Vi förvärvar fastigheten Sågen 19 vid Hornstull. 
 • Ägarna beslutar att sälja våra större kommersiella fastigheter.

2006

 • Vi tar första spadtaget för bygget av 128 nya lägenheter i Larsberg Centrum.
 • Vi förvärvar fastigheten Milon 11 i Gamla stan. 

2005

 • Vi säljer fastigheterna Stettin 4 och 5. 
 • Vi inleder ombyggnationen av fastigheten Sergelgatan Ett. 
 • Vi inleder projekt Hornstorg som innefattar en ny bilfri mötesplats, moderna kontor och utökad handel i Hornstull.

2004

 • En av tre delägare, Karin Mattson Nordin, säljer sina aktier i moderbolaget till kvarvarande ägare, Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson.
 • Taktäckaren utses till årets ombyggnad av tidningen Aktuella Byggen.

2003

 • Visionsarbetet för framtidens Larsberg inleds.

2001

 • Vi förvärvar Skandias del i SalénHuset och blir därmed ensam ägare. 
 • Hela fastighetsinnehavet i Malmö säljs. 
 • Alla företag inom gruppen flyttas över till ett nytt moderbolag; John Mattson Fastighetsföretagen AB.

2000

 • Vi förvärvar kvarteret Taktäckaren i Stockholm.

1993

 • Vi fattar beslut om att bygga om vår största fastighet i London; 60 Sloan Avenue.

1992

 • Vi blir ensam ägare av det engelska fastighetsbolaget. 

1990

 • Vi utökar fastighetsbeståndet i Malmö med ett bolagsförvarv och öppnar lokalkontor i byggnaden. 

1989

 • Vi satsar utomlands och investerar i fastigheter i London via ett delägt bolag.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

 • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.