John Mattsons historia

Vår grundare är byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade det som fram till 1965 var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Bolaget var familjeägt under många år, fram till börsnoteringen i maj 2019.

En framgångsrik byggrörelse skapas

John Mattson (1915–1995) skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag under åren 1944–1965. John Mattson föddes 1915 på Väddö i Roslagen som yngst av sex syskon. Efter sexårig folkskola gick han som femtonåring till sjöss men återvände senare till hembygden. Via folkhögskola, militärtjänst och examen som byggnadsingenjör vid Tekniska skolan, lade han tillsammans med sin bror Einar Mattsson grunden till det som 1945 blev John Mattson Byggnads AB. John tog snart över bolaget medan brodern Einar bildade sitt eget bolag, Einar Mattsson Byggnads AB.

Under John Mattsons ledning följde två decennier av stadig tillväxt för byggbolaget, som bland annat resulterade i välkända landmärken som Ella Gårds kedjehusområde i Täby, tredje och fjärde Hötorgsskraporna, Sergelgatan Ett, Wenner-Gren Center och Kolmårdens Djurpark.

1965 bestämde sig John Mattson för att sälja byggverksamheten (nuvarande JM AB) till Industrivärden och istället koncentrera verksamheten till förvaltning och utveckling av fastigheter. I det nya bolaget som fick namnet John Mattson Förvaltning AB tog han med sig den exploateringsbara marken i Larsberg, ett antal bostadsfastigheter i Baggeby/Bodal och på Östermalm samt Sergelgatan Ett.

Förvärv och expansion

Namnbytet till Fastighets AB skedde 1988, då byggmästaren fortfarande var styrelseordförande och Jan-Erik Lindstedt tog över som vd. Med John Mattson som styrelseordförande fortsatte det nya fastighetsbolaget att nå framgångar, huvudsakligen genom ytterligare förvärv och projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. John Mattson avled 1995, 80 år gammal.

2015 skulle byggmästare John Mattson ha fyllt 100 år. Att han är en legend i byggkretsar är inte bara ett resultat av hans framgångsrika verksamhet. För John Mattson var det också viktigt att ta en aktiv del i samhällsomvandlingen, vilket gjorde honom till en av de ledande i utformningen av Stockholm under 1960- och 70-talen.

Larsberg byggs upp

John Mattson köpte den exploateringsbara marken i Larsberg i mitten av 1950-talet. Larsberg var då en bergsknalle med orörd natur, ängsmark och obrukad jord. Under några få år med start från 1964 växte Larsberg fram utifrån byggherre John Mattsons vision om ett folkhemsområde, med bostäder, närcentrum, skolor och parkeringshus. Arkitekten Bengt Gate utformade såväl stadsplan som arkitektur, enligt tidens framtidsoptimism där bilen lyftes fram som möjliggörare av ett enklare vardagsliv. Larsberg uppfördes till en kostnad på 140 miljoner kronor och stod klart – i en första omgång – år 1970.

 

John Mattson Fastighetsföretagen AB i dag

2008 genomgick John Mattson Fastighetsföretagen AB en omfattande strukturförändring. Samtliga fastigheter i Stockholms innerstad avyttrades och företaget tog steget mot dagens mer renodlade bostadsfastighetsbolag. John Mattson har idag bostadsfastigheter och ett mindre antal lokaler på Lidingö och i Sollentuna. Genom åren har företaget utvecklats och förändrats men aldrig övergivit den solida grund som verksamheten vilar på. Byggmästare John Mattsons vision är lika aktuell i dag som när företaget grundades för mer än 50 år sedan.

2010–idag

 

2020

 • I juli tillträder John Mattson tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet, och etablerar sig därmed i Stockholms stad.
 • I maj tillträder John Mattson fastigheterna i Rotebro och Rotsunda och etablerar sig därmed i Sollentuna kommun.

2019

 • I december förvärvar John Mattson 541 lägenheter i Rotebro samt Rotsunda i Sollentuna.
 • U25 färdigställs och ungdomar mellan 18 och 25 år flyttar in i de 74 lägenheterna under fjärde kvartalet.
 • Den 5 juni börsintroduceras John Mattson Fastighetsföretagen AB på Nasdaq Mid Cap.
 • I januari 2019 var John Mattsons samtliga hus i Larsberg och Baggeby stambytta. Uppgraderingen, som pågick i cirka sex år, omfattar nära 1 300 lägenheter. I samband med stambytena uppgraderas även portar, gemensamma utrymmen och utemiljön runt husen.
 • Uppgraderingsarbetet i Käppala inleds.

2018

 • Första murstenen läggs till U25 vid Larsbergs centrum, ett hus med ca 74 ungdomslägenheter.
 • Parkhusen Larsberg står färdiga och 80 hushåll flyttar in.
 • John Mattson förvärvar ett fastighetsbestånd med 480 lägenheter i Käppala från Tagehus Holding AB som genom affären blir delägare i John Mattson.

2017

 • Parkhusen börjar byggas på fastigheten Klockbojen 2 i Larsbergs centrum.
 • Stamrenoveringen av beståndet är till 80 % klart och 50 lägenheter totaluppgraderas.
 • Detaljplan för U25, Lidingö stads och John Mattsons expressprojekt antas.

2016

 • Stamrenovering och uppgradering av hälften av beståndet färdigställs.
 • Parallella uppdrag för förslag på flerbostadshus vid garaget på Larsbergsvägen 31, fastigheten Fyrtornet 5.
 • Detaljplanen för Parkhusen, fastigheten Klockbojen 2, vinner laga kraft med efterföljande projektering, bygglov och upphandling.

2015

 • Fastigheten i Dalénum står klar för inflyttning.

2014

 • Lidingö stad påbörjar planarbete för byggandet av nya bostäder i Larsberg.
 • John Mattson förmedlar 146 nybyggda hyreslägenheter i Dalénum.
 • I december avslutar John Mattson företagets bostadskö och går över till att förmedla lägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

2013

 • Plan för renovering fastställs för 1 200 lägenheter i Larsberg och Baggeby. Knappt 100 lägenheter totalrenoveras. Resterande lägenheter renoveras enligt konceptet Miniuppgradering med kvarboende.
 • John Mattson tar tillsammans med JM och Lidingö stad det första spadtaget för byggandet av 146 nya hyresrätter i Dalénum.

2012

 • Utvecklingen av Larsberg Centrum går in i sin slutfas.
 • Fastigheten Galeasen 2 i Baggeby evakueras och uppgradering av fastigheten påbörjas. Nytt koncept för miniuppgradering av fastighetsbeståndet i Larsberg tas fram.
 • Avtal ingås med JM gällande förvärv av 146 hyresrätter som ska byggas i Dalénum, tillträdet är planerat till hösten 2015.

2011

 • 3 700 kvadratmeter ny handelsyta färdigställs i Larsberg med Ica Kvantum som största hyresgäst.
 • Företaget belönas med priset för största lyft i kategorin Serviceindex, i konsultbolaget AktivBo:s jämförelse av kundnöjdhet i fastighetsbranschen.
 • Lidingö stad presenterar förslag till översiktsplan för Lidingös utveckling de kommande 20 åren. John Mattson lämnar synpunkter via remissvar för att i översiktsplanen tydliggöra potentialen att skapa närmare 1 000 nya bostäder i Larsberg.

2010

 • Sveriges ledande möbelutbildning, Carl Malmsten – Furniture Studies, har 2010 sitt första hela verksamhetsår på Lidingö.
 • Utvecklingen av handel och service i Larsberg fortsätter. I maj tas det första spadtaget för Ica Kvantum.
 • John Mattson säljer fastigheterna Roslagsskutan 5 och Fyrvaktaren 1 för att stärka likviditeten inför kommande renoveringar av fastighetsbeståndet.
 • Planering för stambyte och renovering påbörjas i fastigheten Galeasen 2 i Baggeby.
 • Ombyggnationen av John Mattsons kontor i Larsberg färdigställs och tas i bruk i januari 2010.

1989–2009

2009

 • Strukturförändringen av John Mattson slutförs, Kerstin Skarne kvarstår som enda ägare i bolaget. I samband med omstruktureringen flyttar huvudkontoret från Norrmalm till Lidingö och slås samman med förvaltningskontoret.
 • Den 18 september invigs Carl Malmsten – Furniture Studies nya lokaler i Larsberg av Kronprinsessan Victoria.
 • Detaljplanen för ICA Kvantum i Larsberg antas av Lidingö stad.

2008

 • En större strukturförändring av John Mattson inleds.
 • Företagets större kontors- och butiksfastigheter avyttras.

2007

 • Fastigheten Sågen 19 vid Hornstull förvärvas.
 • Ägarna beslutar att sälja företagets större kommersiella fastigheter.

2006

 • Första spadtaget tas för byggandet av 128 nya lägenheter i Larsberg Centrum.
 • Fastigheten Milon 11 i Gamla stan förvärvas.

2005

 • John Mattson säljer fastigheterna Stettin 4 och 5.
 • Ombyggnad av fastigheten Sergelgatan Ett inleds.
 • Projekt Hornstorg, ett projekt för stadsdelsförnyelse, inleds. Projektet innefattar att skapa en ny bilfri mötesplats, moderna kontor och utökad handel i Hornstull.

2004

 • En av tre delägare, Karin Mattson Nordin, säljer sina aktier i  moderbolaget till kvarvarande ägare, Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson.
 • Taktäckaren utses till årets ombyggnad 2004 av tidningen Aktuella Byggen.

2003

 • Visionsarbetet för framtidens Larsberg inleds.

2001

 • John Mattson förvärvar Skandias del i SalénHuset och blir därmed ensam ägare.
 • Hela fastighetsinnehavet i Malmö säljs.
 • Alla företag inom gruppen överförs till ett nytt moderbolag, John Mattson Fastighetsföretagen AB.

2000

 • John Mattson förvärvar kvarteret Taktäckaren i Stockholm.

1993

 • Beslut att bygga om bolagets största fastighet i London, 60 Sloane Avenue.

1992

 • John Mattson blir ensam ägare till det engelska fastighetsbolaget.

1990

 • Genom ett bolagsförvärv utökas fastighetsbeståndet i Malmö, där även ett lokalkontor öppnas.

1989

 • Utlandssatsning. John Mattson investerar i fastigheter i London via ett delägt bolag.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

 • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.