Information om den årliga hyreshöjningen för bostäder på Lidingö och Sollentuna

Boende, Nyheter
årliga hyresändring

John Mattson och Hyresgästföreningen har nu avslutat de årliga hyresförhandlingarna för 2024 avseende Lidingö och Sollentuna. Ny hyra för övriga områden i John Mattsons bestånd är ännu inte färdigförhandlade.

 

Ny hyra från den 1 januari 2024

Förhandlingarna mellan John Mattson och Hyresgästföreningen om hyrorna 2024 för Lidingö och Sollentuna är nu klara. Från och med den 1 januari 2024 höjs hyran för merparten av våra hyresgäster på Lidingö med 5,35 %*. Detaljerad information om vilken höjning som gäller för just dig hittar du på Mina sidor inom kort. I Sollentuna höjs hyran med 4,9 %.

Det har varit en god dialog under förhandlingarna där parterna haft ömsesidig respekt för varandras situation. Dock har de senaste åren präglats av hög inflation med stora kostnadsökningar för energi, byggmaterial och tjänster samt kraftigt ökade räntekostnader. Det ansträngda ekonomiska läget drabbar både privatpersoner och bolag, så även John Mattson som bolag. Trots årets relativt höga hyreshöjning täcker den inte våra kostnadsökningar, vilket utmanar oss gällande fastighetsunderhåll och gör det nödvändigt att fortsätta effektivisera verksamheten.

* Du ser din nya hyra på hyresavin för april samt i informationen som kommer i samband med utskicket av avierna. Snitthöjningen på Lidingö är 5,1%. Du som redan har en förhandlad hyra för 2024 i enlighet med ditt avtal kan dock bortse från denna information.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.