Nu har vi framtidssäkrat alla våra hus i Larsberg

I december 2018 fick den sista av nära 1 200 stamrenoverade lägenheter grönt ljus i slutbesiktningen. Därmed har vi framtidssäkrat hela alla våra hus i Larsberg, och byggt nya lägenheter på kuppen.

Boende

Efter nära sex års arbete har vi gått i mål med att basuppgradera nästan 1 200 lägenheter. Det betyder att våra 1950- och 60-talshus i Larsberg och Baggeby är framtidssäkrade med hög kvalitet och bättre boendestandard för våra hyresgäster.

Larsbergsmodellen
Vi har basuppgraderat alla lägenheter enligt Larsbergsmodellen. Metoden innebär bland annat att vi renoverar etappvis och med kvarboende hyresgäster. Husens stammar byts till nya gjutjärnsrör vilket mer än fyrdubblar livslängden. Långsiktigheten går även igenom i övriga materialval och installationer. Våra hyresgäster har fått fräscha och yteffektiva badrum med snålspolande vägghängda toaletter. I samband med stamrenoveringen har alla lägenheter även utrustats med bland annat säkerhetsdörr, nytt elsystem och ny kran i köket.

Hyresgästen i centrum
Med Larsbergsmodellen har så gott som alla hyresgäster kunnat bo kvar i sina lägenheter under de i snitt åtta veckor som arbetet pågår. Vi har tillhandahållit daglokaler, dusch- och wc-bodar samt portabla toaletter för att våra hyresgäster ska kunna leva så vanligt som möjligt under stambytet. Våra kundkoordinatorer har arbetar dedikerat med att besöka och informera hyresgästerna innan, under och efter arbetet. Koordinatorerna representerar också hyresgästernas intressen i frågor som uppstår under arbetets gång och ser till att alla som vill får täckplast och flyttkartonger för ytor och föremål som kan behöva skydd från stötar och byggdamm.

Trivsam och trygg gemensam miljö
Husens gemensamma utrymmen har uppgraderats med rörelsestyrd belysning, digitala passage- och tvättbokningssystem samt informationstavlor där vi snabbt kan gå ut med information om händelser i området. Slutligen har utemiljön förbättrats kring husen för att förstärka tillgänglighet, trygghet och trivsel. Sittbänkar och papperskorgar har monterats upp, belysningen förstärkts, och planteringsytor har skulpterats om till plana, överblickbara, grönskande miljöer med plats för fler cyklar och bättre framkomlighet för färdtjänst och utryckningsfordon.

Fler lägenheter i husen
Vi har också förädlat tidigare outnyttjade utrymmen till helt nya, moderna lägenheter. I de tidigare något bortglömda delarna av husen finns det nu istället nya, trevliga grannar som bidrar med liv och rörelse.

Nu är alla John Mattsons hus i Larsberg rustade för människors olika vardagsliv många år framåt i tiden, och vi kan med stolthet säga att det arbete vi nu lägger bakom oss går i linje med vårt motto – att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Stamrenoveringen i siffror

 

1200 x 2

På sex år har vi stambytt 1200 lägenheter i Larsberg. Det betyder att våra kundkoordinatorer överlämnat lika många mappar med informationsmaterial inför renoveringsstarten, och knackat på dörrar minst 2 400 gånger för uppstartsbesök och besiktning.

50%

Ungefär hälften av alla hyresgäster har valt att ha en portabel toalett hemma under stambytet. Detta är en av de saker som ni som bor hos oss tycker har funkat allra bäst under stambytet.

1

Vi har satt in minst en brandvarnare i varje lägenhet.

8 veckor

Så lång tid har hantverkarna i genomsnitt behövt tillgång en och samma lägenhet. I de allra flesta fall har vi lyckats hålla oss inom den aviserade tidsplanen.

18 mil

Så mycket rör har vi installerat i de 1 200 stambytta lägenheterna.

16

Så många nya konstverk har installerats i entréerna. Nu finns det totalt 58 konstverk i eller utanför husens entréer.

100

När stamrenoveringen pågick som mest intensivt arbetade vi i 100 lägenheter samtidigt.

4 800

Så många ventiler har vi bytt på elementen i lägenheterna i Larsberg under stambytet.

90%

9 av 10 hyresgäster har bott kvar i sina lägenheter under renoveringen. Övriga har bott tillfälligt i evakueringslägenheter inom John Mattson eller valt att lösa boendet på egen hand.

35 dB

Alla har fått en säkerhetsdörr med bättre motståndskraft mot brand, buller och inbrott. Ljudklassningen på de nya dörrarna ligger på 35 decibel. Det betyder att samtal vid normal nivå innanför eller utanför dörren kan höras men inte förstås.

1

Ett träd fick sätta livet till under renoveringen då det visade sig att trädets rötter vuxit in i en avloppsledning.

65

Så många nya papperskorgar och 10 nya sittbänkar har monterats längs Larsbergsvägen i samband med basuppgraderingarna.

Mer att läsa

Visa mer >
Porträtt av kommissarie Fredrik Wallén.

”Vårda engagemanget för det egna området”

KRÖNIKA Ju fler som föregår med gott exempel, desto bättre blir tryggheten i ett bostadsområde. Det menar Lidingös kommissarie Fredrik Wallén. I den här gästkrönikan slår han ett slag för den kollektiva styrkan i trygghetsarbetet. > Läs mer

Efter era synpunkter – det här har vi gjort

I John Mattsons årliga hyresgästenkät har du som hyresgäst chansen att komma med förslag om din lägenheten, renhållning, utemiljö, trygghet och trivsel i ditt område. Här kan du läsa vilka av era förslag som blev till verklighet efter den senaste enkäten. > Läs mer

Det trygga boendet

Att känna sig trygg i sin boendemiljö är viktigt för att må bra. Här kan du läsa om hur vi på John Mattson arbetar med att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer för alla. > Läs mer

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.