Till hyresgäster på Larsbergsvägen 20-42

Nu byter vi fönster på flera adresser i Larsberg

Snart kommer du som bor på Larsbergsvägen 20-42 att få nya, energieffektiva fönster i din lägenhet. Här kan du läsa om hur arbetet kommer att gå till och hur du behöver förbereda dig.

I den här informationsfilmen kan du se hur fönsterbytet går till och hur du behöver förbereda dig.

 

Med start i juni 2022 påbörjar vi arbetet med att byta ut fönster i ett stort antal lägenheter i Larsberg. Projektet beräknas pågå till och med april 2023. Entreprenören Sehed Tresson AB utför arbetet port för port. Arbetet tar cirka 5-6 veckor per trapphus.

Löpande information inför fönsterbyte i ditt hus
Du kommer att få mer information i god tid innan det är dags för fönsterbyte i just ditt hus. Du kommer även få inbjudan till ett informationsmöte några veckor före start där du har möjlighet att ställa frågor.

Så går fönsterbytet till
Fönsterbytet utförs inifrån lägenheten och beräknas ta upp till 5 arbetsdagar. Tillträde till lägenheten kommer behövas vid ytterligare ett antal tillfällen som ni får information om längre fram.

Det första som sker är att entreprenören gör ett besök för att ta mått och syna av befintligt skick i din lägenhet för att kunna planera arbetet väl. Då behöver vi tillträde vid ett kort tillfälle som tar cirka 30 minuter per lägenhet.

Innan själva fönsterbytet utförs en borttagning av skiva och fog från utsidan av huset. En del av det arbetet behöver göras från din balkong. I detta skede behöver vi tillträde till lägenheten under cirka en arbetsdag.

Efter det görs själva fönsterbytet. Entreprenören börjar högst upp i huset och går neråt våning för våning. Befintliga fönster rivs och nya monteras in snabbt därefter. Vi städar efter oss och putsar de nya fönstren. I samband med montaget får du en bruksanvisning och skötselanvisning för de nya fönstren.

Så behöver du förbereda dig
Inför saneringen behöver du se till att det går att komma ut på din balkong. På fönsterbytesdagen behöver du själv ha plockat bort och täckt över möbler och föremål. Har du egna monterade glas eller andra detaljer på fönstren som du vill behålla måste du själv demontera innan vi kommer. Golvytor som ska användas under arbetet täcks av entreprenören. Mer information om hur du förbereder dig kan du se i en film som finns på vår webbplats johnmattson.se/fonsterbyte Skanna QR-koden på nästa sida av det här brevet för att komma direkt till filmen.

Avspärrningar i och runt huset
Under tiden som fönsterbytet pågår i ditt hus kommer en del ytor i och utanför huset att spärras av där material och maskiner kommer att stå.

Tillträde till din lägenhet
Det är viktigt att vi ges tillträde de tider och dagar som vi aviserar. Har du varken möjlighet att vara hemma eller lämna nyckel i tuben i dörren så måste du kontakta entreprenören i god tid för att komma överens om när och hur du kan lämna nycklar.
Efter avlutat fönsterbyte justeras din hyra i enlighet med tidigare förhandlingsöverenskommelse med hyresgästföreningen.

Tack på förhand för ditt samarbete, och välkommen att höra av dig till oss eller entreprenören om du har frågor inför fönsterbytet.

Med vänlig hälsning,
John Mattson Fastighetsföretagen AB

Kontaktuppgifter till entreprenören

Samuli Rantala
Projektledare Sehed Tresson AB

070-221 58 75
[email protected]

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.