Hållbar mobilitet – Katarina Borg & Malin Gibrand

Kvadrat, Nyheter
Hållbar mobilitet Katarina Borg & Malin Gibrand
Malin Gibrand är affärsområdesansvarig för Stadsutveckling på konsultbolaget Trivector medan Katarina Borg arbetar med stadsutveckling på forskningsinstitutet RISE samt tidigare på Nyréns Arkitektkontor. Katarina är även ledamot av Stockholms Skönhetsråd.

GÄSTKRÖNIKA Det finns ett stort behov i kommunerna runt om i Stockholm att bygga nya bostäder. De nya bostäderna byggs relativt ofta på grönområden samtidigt som behovet av sådana områden ökar i takt med att vi blir fler och måste klimatanpassa städerna. Frågan är då varför vi förtätar genom att nagga parker och andra grönområden i kanterna i stället för att rikta in oss på och återbruka parkeringsytor som är överdimensionerade i många bostadsområden?

Det finns minst 15 miljoner parkeringsplatser i Sverige och vi har mer parkeringsyta än bostadsyta per person i landet.

Den här snedfördelningen har sin grund i att en stor del av bostadsbeståndet byggdes på 1950- och 70-talet då bilen var utgångspunkten. Idag tänker vi annorlunda. För att minska klimatpåverkan och skapa mer trivsamma miljöer försöker vi minska bilberoendet.

Genom att komplettera bostadsområden med effektiva mobilitetstjänster skulle parkeringsytor kunna frigöras till förmån för nya bostäder men också till bättre och grönare bostadsgårdar, trygga lekplatser och andra boendekvaliteter. En sådan omställning får även andra positiva miljöeffekter såsom förbättrad trafiksäkerhet, mindre buller och minskad klimatpåverkan.

Just nu händer det mycket positivt inom mobilitetsområdet. Mobilitetstjänster som bil- och cykelpooler, men också lösningar för att underlätta leveranser av mat och andra varor till de boende, kommer att minska behovet av parkeringsplatser. Det ger en helt ny möjlighet att bo utan att äga en egen bil, som vi vet att många vill göra. De nya mobilitetstjänsterna introduceras än så länge i liten skala och framför allt i nya fastigheter. Problemet är att nybyggnation bara står för ungefär 2 procent av bostäderna i Sverige. Så den stora potentialen finns i det befintliga bostadsbeståndet om vi kunde föra in innovativa mobilitetstjänster där. 

I forskningsprojektet Rikare Grannskap, där bland annat John Mattson har deltagit, har vi borrat djupare i de här frågorna. Vi har tittat på vilka mobilitetslösningar som kan fungera i olika typer av områden, hur dagens parkering kan regleras så att platserna kan utnyttjas mer effektivt och hur man kan tillföra nya bostäder och stadskvaliteter på de parkeringsytor som blir överflödiga.

I projektet har vi sett att det finns möjlighet att ta bort minst 20 procent av befintliga parkeringsplatser redan idag och på sikt bedöms potentialen vara betydligt större. När parkeringsplatser utnyttjas mer effektivt och nya mobilitetstjänster minskar behovet av privatägd bil skapas plats för att bygga nya bostäder samtidigt som vi får en positiv stadsutveckling med högre livskvalitet för de boende. Kort sagt, ett rikare grannskap.  

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.