Tillväxt med ansvar

John Mattson växer och utvecklas. Men börsnotering och expansion har inte förändrat den grundläggande visionen – att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Kvadrat

Som för de flesta fastighetsbolag är tillväxt en del i John Mattsons målsättning. Att växa och förädla attraktiva bostadsområden på fler platser skapar värde för bolaget, men också för de boende.

– En fördel med att bli större är att det ger oss mer utrymme att satsa på utvecklingsfrågor, till exempel när det gäller digitalisering. Det ger dessutom våra hyresgäster en större möjlighet att byta lägenhet internt, konstaterar Siv Malmgren, avgående VD för John Mattson.

Samtidigt kommer bolagets expansion inte påverka den lokala förankringen.

– Vi har egen personal på plats i våra bostadsområden, vilket borgar för en fortsatt förvaltning nära hyresgästerna. Det är inte kopplat till företagets storlek utan är en grundläggande del i vårt arbetssätt.

Efter en intensiv period där många fastigheter har tillkommit i beståndet räknar Siv Malmgren nu med att man kommer lägga mycket energi på att ta hand om de fastigheter man har förvärvat.

– När vi tillträder en ny fastighet ser vi till att det blir helt och rent om det inte redan är det. Vi planerar för renovering och uppgradering om det behövs. Här tar vi med oss värdefulla erfarenheter från de områden vi äger sedan tidigare, även när det gäller önskemål om närservice och aktiviteter i närmiljön som de boende efterfrågar.

I takt med att det blir allt tydligare hur vi människor förbrukar jordens resurser har hållbarhetshetsfrågan blivit ännu viktigare.

En central del i John Mattsons vision för framtiden är hållbarhetsarbetet. Där ligger fokus på fyra huvudområden: levande och tryggt lokalsamhälle, ansvarsfull material- och avfallshantering, energieffektiva och fossilfria lösningar samt en hälsosam och inspirerande arbetsplats.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare och i det ingår att vi alltid tänker hållbart. I takt med att det blir allt tydligare hur vi människor förbrukar jordens resurser har hållbarhetshetsfrågan blivit ännu viktigare.

För en fastighetsägare är det energiförbrukningen som står för den största klimatpåverkan. Här ligger fokus både på att sköta de befintliga anläggningarna på bästa sätt, men också att titta på nya och mer effektiva lösningar. Avfallshantering är ett annat prioriterat område; det ska vara enkelt för hyresgästerna att sortera och återvinna sitt avfall.

– Att det som kan återvinnas faktiskt återvinns gäller även när vi renoverar och bygger nytt, poängterar Siv Malmgren. Men även den sociala hållbarheten är en viktig del, att våra områden upplevs trygga, att vi kan erbjuda bostäder med olika hyresnivåer samt att vi underlättar för ett socialt liv i och mellan husen som gör att människor trivs.

Hon pekar speciellt ut John Mattsons nya fastighet i Vilunda som en intressant satsning på framtiden. Det är Stockholmsregionens första område med p-tal noll där det ingår smarta mobilitetslösningar för hyresgästerna.

– Jag tror på att ha olika lösningar beroende på var husen är belägna. Många hyresgäster kommer även i framtiden behöva bil, men däremot kanske inte alla vill ha en egen bil utan istället löser behovet genom olika delningstjänster.

I den här typen av framtidsfrågor är dialogen med hyresgästerna mycket viktig.

– Vi måste få deras input för att kunna förstå vad de önskar för utveckling. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för mer hållbara lösningar och en positiv utveckling för de boende, oss som företag och inte minst mänskligheten i stort.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.