Vikten av en god fritid – Jesper Lindau & Ian Carell Brunnberg

Kvadrat
Jesper Lindau och Ian Carell Brunnberg arbetar på Kultur- & Fritidskontoret i Sollentuna kommun.

GÄSTKRÖNIKA En av de heta frågorna i den politiska debatten är den destruktiva problematiken kopplad till så kallade utanförskapsområden. Tongångarna handlar mestadels om att olika myndigheter ska ta hårdare tag gentemot ”buset”. Missförstå oss inte nu, vi står bakom ordentliga konsekvenser, men de är tyvärr inte det enkla svaret.

Viktiga ingredienser som har visat positiva effekter i utsatta områden i bland annat USA och Danmark glöms ofta bort. Det handlar om sysselsättning i form av arbete eller studier samt en meningsfull fritid. I Sollentuna har vi tagit ett helhetsgrepp kring detta och satt målet att

2030 inte ska finnas några utanförskapsområden i kommunen

Vi som arbetar på fritidskontoret har fokus på fritidsfrågan, men har även arbetat många år med ungdomar i olika former av utsatthet. Fritidsgårdar är en ganska komplex verksamhet och forskningen visar att en dålig fritidsgård är en rekryteringsbas för kriminalitet och annat riskbeteende, medan en väl fungerade verksamhet kan skapa positiva förändringar i ungdomars tillvaro.

I många kommuner stänger man ner fritidsgårdar, medan de i Sollentuna finns med på agendan som viktiga delar i de mål som tidigare nämnts. Som vi ser det ska fritidsgårdarna finnas främst för de ungdomar som inte har en organiserad fritid inom till exempel föreningar eller kulturskola. Dit ska ungdomar få komma precis som de är, oavsett vad. Därmed lär man sig olikheter och förebygger indirekt fördomar.

Det är viktigt att det finns platser där ungdomar möts av professionella fritidsledare i en miljö som både är trygg och stimulerar olika former av aktivitet, såsom musik, teater, dans, spontanidrott eller varför inte laga mat tillsammans. Om dessa komponenter fungerar och mötesplatserna är belägna på strategiska platser kan de förebygga häng i till exempel trapphus eller köpcentra. I Sollentuna arbetar vi hårt för att upprätthålla den här typen av goda, trygga och simulerande fritidsgårdar där alla som vill och har behov är välkomna. För oss, tillsammans med många andra engagerade kommunanställda och personer i civilsamhället, som står för att skapa förändring genom den mjuka sidan just i Sollentuna är detta fantastiskt. Visionen är att Sollentunas fritidsinsatser ska bli riksledande och vara ett ”wake-up call” i debatten där de hårda frågorna tar plats.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.