Återvinn ditt matavfall!

Det är enkelt att göra skillnad för en bättre miljö i din vardag. Se filmen och läs mer om hur du kan återvinna ditt matavfall.

 

Bli en grön hyresgäst du också!

Visste du att de flesta* av John Mattsons hyresgäster kan återvinna sitt matavfall? Du sorterar dina matrester i papperspåsar som kastas i speciella avfallsbehållare. Avfallet omvandlas sedan till biobränsle för bilar, bussar och lastbilar eller biogödsel inom jordbruket.

*Du som bor i Käppala på Lidingö har ännu inte möjlighet att lämna matavfall till oss.

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

Varje år kastas drygt en miljon ton matavfall i Sverige. Det är givetvis ett väldigt slöseri med både pengar och resurser. Matresterna innehåller dessutom massor med energi och näring som går till spillo när det följer med de vanliga soporna. Energin som ryms i en enda påse matavfall räcker för att köra 2,5 kilometer med en personbil.

En del av matavfallet är sådant som vi inte kan undvika. Det gäller till exempel äggskal, äppelskrutt, ben, fiskrens och kaffesump. Men vi kastar också livsmedel som egentligen hade kunnat användas. Det beror på att vi handlar hem för mycket, inte tittar tillräckligt noga på utgångsdatumet, förvarar varorna fel och inte tömmer förpackningarna ordentligt. En soppåse hos ett svenskt hushåll innehåller ungefär en tredjedel matavfall.

Men så här behöver det inte vara. Genom att sortera potatis- och fruktskal, ris, bröd, pasta och andra matrester kan de omvandlas till biogas och på så sätt återanvändas och göra nytta igen.  

En tredjedel av all mat som produceras hamnar aldrig i någons mage utan kastas i soporna.

Energin från en enda matavfallspåse räcker för att köra en personbil i 2,5 kilometer.

Biogas istället för bensin

Biogas är ett förnybart bränsle som utvinns genom att bakterier bryter ner matrester och andra biologiska restprodukter från till exempel livsmedelsindustrin. Den kan användas för att producera värme och el, som råvara inom industrin samt biogödsel i jordbruket.

Men störst nytta har biogasen som ersättning för fossila bränslen. Genom att tanka bilar och bussar med biogas sänks koldioxidutsläppen med ungefär 95 procent jämfört med bensin och diesel. Matavfallet från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en personbil med biogas ungefär tolv kilometer i veckan.

 Hur går det till?

Det är enkelt att sortera ditt matavfall. Det enda du behöver är en speciellt anpassad papperspåse som placeras i en hållare bredvid den vanliga soppåsen. Hållaren minskar risken för dålig lukt och att påsen går sönder. Alla John Mattsons hyresgäster i Sollentuna har fått en hållare och påsar hittar du i våra miljörum.

Efter några dagar når avfallet upp till den streckade linjen. Då är det dags att kasta påsen i de behållare för matavfall som är placerade bredvid de vanliga soptunnorna. Är påsen inte full bör du ändå byta den minst var tredje dag.

Genom att tillsammans minska matsvinnet bidrar vi till en bättre miljö. Kan vi dessutom sortera matresterna tar vi vara på all energi och näring som de innehåller.

På sommaren kan det vara bra att droppa lite ättika i påsen för att undvika problem med lukt och ohyra.

Vad ska man slänga i matavfallsinsamlingen?

Även om det är enkelt att sortera matavfallet gäller det att vara noggrann. Hamnar annat avfall i påsen kan det förstöra rötningsprocessen. I sådana fall måste behållaren med matavfall tömmas i sopbilens fack för brännbart avfall, vilket betyder att ditt matavfall inte kommer till någon nytta.

Nedan ser du exempel på sådant som du kan kasta i påsen för matavfall.

Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Det här ska du inte lägga i påsen för matavfall

Hur gör du?

Rester till middag på måndagar? Storkok? Fiffig förvaring av matavfallkorgen?
Vi vill veta hur du gör för att vara mer miljövänlig med din mat till vardags. Dela med dig av dina bästa tips!

Alla tips som publiceras på hemsidan belönas med en present från oss på John Mattson.

Dela med dig här

Tack för att du bidrar till en bättre miljö tillsammans med oss!

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.