Detaljplanen är igång!

Nyheter

 

Detaljplanearbetet för vår etapp i Slakthusområdet i Söderstaden har startat. Det betyder att John Mattson har fått ok av Stockholms stad att utveckla vårt koncept och fastställa mer detaljer kring området där vi har våra fastigheter. Vid den centrala parken och alldeles intill den kommande tunnelbanestationen kommer vi utveckla bostäder, verksamheter och restauranger. Detaljplanearbetet är ett samarbete med staden där vi nu tar fram ett förslag på skissnivå som sen presenteras för allmänheten. Vi planerar i dagsläget för att börja bygga under 2026.

 

Den övergripande målbilden för Slakthusområdet

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till en levande plats med folkliv dag som natt. Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden. Målbilden är uppbyggd av fem målområden:

  1. Utveckling med respekt
  2. Nära och levande folkliv
  3. Välkomnande blandstad
  4. Gaturum som mötesplatser
  5. Flexibel och hållbar mobilitet

Mer information om John Mattson projektet kommer framöver, men du kan läsa vad Stockholm stad skriver om projektet här! 

Hör VD Per Nilsson och Affärsutvecklingschef Daniel Fornbrandt prata om John Mattsons vision och tankar om Söderstaden i videon nedan.

 

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.