Vi forskar om framtidens bostadsområden

För att skapa förutsättningar för ett klimatneutralt och hållbart boende krävs nya effektiva mobilitetslösningar. Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt där John Mattson deltar.  

Nyheter

För att skapa förutsättningar för ett klimatneutralt och hållbart boende krävs nya effektiva mobilitetslösningar. Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt där John Mattson deltar.  

Bilens stora inverkan på stadsbilden visar sig på många sätt. Ett exempel är att det finns mer parkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Det är förstås ingen hållbar situation, varken miljömässigt eller för att möta behovet av nya bostäder.

Det är också bakgrunden till det forskningsprojekt – Rikare grannskap – vars syfte är att undersöka hur nya mobilitetstjänster kan bidra till minskad bilanvändning, fler bostäder och förbättrad boendemiljö.

Projektet genomförs inom ramen för innovationsprogrammet InfraSweden2030 och drivs av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med bland andra KTH, Stockholms stad samt ett antal bostadsaktörer, däribland John Mattson. Resultatet av undersökningen presenteras i juni 2022.

Moderna mobilitetstjänster
Med stöd i befintlig forskning ska projektet identifiera drivkrafter och hinder ­­för att genomföra en övergång från markkrävande privatbilism till mer effektiva mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept. Det är lätt att förstå betydelsen av en sådan övergång med tanke på att cirka 80% av de boendes klimatpåverkan i dagsläget är kopplad till transporter till och från bostaden.

Genom att införa moderna mobilitetstjänster blir det möjligt att frigöra parkeringsytor i bildominerade bostadsområden. Kan en stor del av bilåkandet föras över till mer hållbara transporter skapas därmed plats för att bygga nya bostäder med en positiv stadsutveckling och högre livskvalitet som resultat.

Framtidens boende
Hållbarhet och mobilitet är prioriterade områden för John Mattson. Vår medverkan i det här projektet gör att vi aktivt kan bidra till forskningen om framtidens boende och samtidigt vara med och utveckla klimatanpassade mobilitetslösningar.

Ett viktigt steg i den riktningen är det bostadsprojekt som vi håller på att slutföra i Vilunda i Upplands Väsby. Här erbjuds de boende en rad smarta lösningar för transpor­ter av både varor och personer i stället för ytkrävande parkeringsplatser.

Det gäller såväl bil-­ och cykelpool som kylrum för mat­leveranser och e­-handelsboxar. När allt är klart för in­flyttning i slutet av 2022 kommer det att vara Stockholms första flerbostadshus utan några parkeringsplatser kopplade till lägenheterna.

Med fastigheten i Vilunda och deltagandet i forskningsprojektet Rikare grannskap bidrar John Matsson till att utveckla hållbara boendemiljöer. Ett viktigt steg in i framtiden!

 

I Sverige finns totalt 5 miljoner bilar och varje bil har 3-5 parkeringsplatser vilket visar på den stora omställning vi står inför. Vi på John Mattson är glada att delta i detta forskningsprojekt tillsammans med KTH och andra aktörer med målet att forma nya mobilitetslösningar som minskar bilanvändningen och skapar nya boendekvaliteter.

Daniel Fornbrandt
Affärsutvecklingschef, John Mattson

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.