Malmstens

Sveriges ledande möbelutbildning, Malmstens, Linköpings universitet, ligger i Larsberg. Campus Lidingö, som är en del av Linköpings universitet, driver tre utbildningar inom möbelområdet: möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering.

Malmstens, Linköpings universitet, ligger i en lokal i Larsberg, som John Mattson byggde specifikt till verksamheten 2009. Skolan driver fyra utbildningar inom möbelområdet: möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering. Under 2016 färdigställdes också renoveringen av den äldre byggnaden, Bodals gård, som införlivades i skolans verksamhet.

Etableringen i Larsberg gjordes möjlig delvis tack vare en mångmiljondonation från Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson, döttrar till byggmästare John Mattson. Donationen förvaltas av Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. Stiftelsen stärker på olika sätt utbildningarna i Stockholm; dels genom att delfinansiera en professur i möbelkultur, dels genom att bidra till att bygga upp ett vetenskapligt bibliotek. En del av avkastningen delas ut i form av stipendier till särskilt framstående studenter.

Lokalerna har skräddarsytts för verksamheten. John Mattson Fastighets AB stod som byggherre, Arcona byggde huset och arkitekter var BSK arkitekter och Gillberg arkitekter. I oktober 2016 blev renoveringen av den äldre byggnaden, Bodals gård, klar. Lokalerna används bland annat för skolans bibliotek och för studierum.

Läs mer om utbildningen och vilka ämnen som ingår här

Kort historik om Malmstens

Skolan har under skiftande tidsepoker haft olika namn. Den gamla verkstadsskolan grundades år 1930 som en del av Carl och Siv Malmstens första pedagogiska experimentskola, Olofsskolan. Verksamheten fick läggas ner i brist på finansiering men kvar blev en viktig verksamhetsgren; Olofsskolans verkstad, som tidvis kom att vara en av de bästa möbelsnickeriutbildningar i världen.

1948 fick skolan namnet Malmstens Nyckelviksverkstadskola och senare, Carl Malmstens Verkstadsskola CMV. Idag ingår skolan som en del av verksamheten vid Linköpings Universitet, fram tills nyligen under namnet Carl Malmsten Furniture Studies, nu under namnet Malmstens. Många av 1900-talets mest uppskattade svenska möbler och gesällstycken har skapats vid skolan och under många år var en av ledarna för skolan den välkända Georg Bolin som även tog gitarrbyggarkonsten till nya höjder.

Idag utgörs utbildningen av tre kandidatprogram som ger behörighet att studera vidare på masternivå i Sverige eller utomlands.
Läs mer om Malmstens på Linköpings Universitets hemsida.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.