Malmstens

Sveriges ledande möbelutbildning, Malmstens, Linköpings universitet, ligger i Larsberg. Campus Lidingö, som är en del av Linköpings universitet, driver tre utbildningar inom möbelområdet: möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering.

Malmstens Linköpings universitet, ligger i lokaler i Larsberg, som John Mattson byggde specifikt för verksamheten 2009. På campus ges tre utbildningsprogram, Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. Under 2016 färdigställdes också renoveringen av den äldre byggnaden, Bodals gård, som bland annat rymmer bibliotek och studentkök.

Etableringen i Larsberg gjordes möjlig delvis tack vare en mångmiljondonation från Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson, döttrar till byggmästare John Mattson. Donationen förvaltas av Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. Stiftelsen stärker på olika sätt utbildningarna; dels genom att delfinansiera en professur i möbelkultur, dels genom bidrag till ett vetenskapligt bibliotek. En del av avkastningen delas ut i form av stipendier till särskilt framstående studenter.

Lokalerna har skräddarsytts för verksamheten. John Mattson Fastighets AB stod som byggherre, Arcona byggde huset och arkitekter var BSK arkitekter och Gillberg arkitekter.

Läs mer om utbildningen och vilka ämnen som ingår här

Kort historik om Malmstens

Verksamheten har under skiftande tidsepoker haft olika namn. Den gamla verkstadsskolan grundades år 1930 som en del av Carl och Siv Malmstens första pedagogiska experimentskola, Olofsskolan. Verksamheten fick läggas ner i brist på finansiering men kvar blev en viktig verksamhetsgren; Olofsskolans verkstad, som tidvis kom att vara en av de bästa möbelsnickeriutbildningarna i världen.

1948 fick skolan namnet Malmstens Nyckelviksverkstadskola och senare, Carl Malmstens Verkstadsskola CMV. Idag tillhör Malmstens Linköpings universitet.

Läs mer om Malmstens på Linköpings Universitets hemsida.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.