Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Vår årliga kundnöjdhetsenkät

Varje år delar John Mattson ut en hyresgästenkät för att få reda på vad du som hyresgäst tycker om lägenheten, allmänna utrymmen, renhållning, utemiljö och upplevelsen av trygghet och trivsel. Dina svar och synpunkter har mycket stor betydelse för vårt arbete med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel.

Enkäten gör det möjligt för John Mattson att jämföra sina resultat med andra fastighetsägare och hyresvärdar i hela Sverige.

Så här nöjda är ni som bor hos oss

2019 hade vi 84,3 % nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. Kunderna bedömer uppfattningen av hur gemensamma utrymmen är städade och utemiljön är skräpfri och prydlig.

 

År

Andel nöjda

2019 84,3%
2018 80,6%
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

Vanliga frågor ur 2019 års enkät

Våra hyresgästenkäter visar att vi har fortsatt nöjda hyresgäster och ett av de högsta betygen i branschen när det gäller utemiljö och skötsel av fastigheterna. Vi kartlägger kontinuerligt olika fokusområden som ringar in vad ni hyresgäster tycker, vad vi redan gör och hur vi kan bli bättre. Här är några vanliga frågor.

”Det blir kallt i lägenheten på vintern”

 

Inomhusmiljön i din lägenhet ska självklart vara komfortabel året runt. När systemet jobbar på som vanligt ska inomhustemperaturen vara minst 20 grader. Under dagar med hastiga väderomslag kan du ibland hinna känna av temperaturskillnader innan husets värmesystem hunnit skapa och skicka ny värme.

Det du kan göra själv för att behålla och sprida värmen i din lägenhet är att endast vädra under mycket kort tid och se till att ventilationsdon och innerdörrar i lägenheten är öppna så att luften kan cirkulera.

Är det kallare än 20 grader i lägenheten i fler än två dagar? Gör en serviceanmälan till oss!

”Var kan jag ladda min elbil?”

 

Efterfrågan på elbilsladdning ökar bland er som bor hos oss. Det är en spännande och välkommen utveckling, och vi jobbar med att möta efterfrågan så effektivt som möjligt. I år har vi installerat ett tiotal laddstationer på allmänna parkeringsplatser utspridda över våra olika bostadsområden. Där laddar du med tjänsten Eways och kan betala med Swish eller använda Eways eget laddkort. Ica Kvantum i Larsberg har egna laddstationer.

Vi ska fortsätta att installera laddstationer och tittar även på möjligheten att erbjuda laddning på hyrda parkeringsplatser. Anmäl gärna ditt intresse så hör vi av oss när vi har mer information.

Läs mer

”Var får man egentligen röka?”

 

I juli 2019 skärptes lagen om rökning på allmänna platser. Det betyder att rökning inte längre är tillåten på till exempel busshållplatser eller uteserveringar. Det är fortfarande tillåtet att röka på balkongen. Rökning är också tillåten utanför porten, eftersom husets gemensamma utrymmen strängt taget räknas som privata ytor och inte allmän plats.

Samtidigt säger hyreslagen att man inte får störa sina grannar. I det fall en person röker utanför porten och en granne upplever det som störande så behöver man visa hänsyn till varandra och komma överens. Vi är måna om goda relationer grannar emellan och rekommenderar därför att du väljer en annan plats än porten för rökning, om du misstänker att du stör någon annan.

2019 års enkät

2019 års kundnöjdhetsundersökning genomfördes under hösten bland ett antal utvalda hus.
Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även utan enkät.

Kontakta oss