Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Vår årliga kundnöjdhetsenkät

Varje år delar John Mattson ut en hyresgästenkät för att få reda på vad du som hyresgäst tycker om lägenheten, allmänna utrymmen, renhållning, utemiljö och upplevelsen av trygghet och trivsel. Dina svar och synpunkter har mycket stor betydelse för vårt arbete med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel.

Enkäten gör det möjligt för John Mattson att jämföra sina resultat med andra fastighetsägare och hyresvärdar i hela Sverige.

Så här nöjda är ni som bor hos oss

2020 hade vi 81% nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. 

 

År

Andel nöjda

2020 81 %
2019 84,3%
2018 80,6%
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

Fler siffror ur 2020 års hyresgästenkät

Höga poäng för bemötande, skötsel av utemiljö och vårt trygghetsarbete, men en önskan om mer information och snabbare kontaktvägar.
Tack till dig som svarade på vår senaste årliga hyresgästenkät.
Så här kan vi sammanfatta resultaten.

81%

känner sig trygga i sina bostadsområden på kvällar och nätter.

Helt och rent är utgångspunkten i vårt trygghetsarbete. Utöver bovärdarnas vardagliga rondering i husen genomför vi då och då trygghetsvandringar i våra områden tillsammans med polis och hyresgäster för att upptäcka och åtgärda saker som kan påverka känslan av trygghet.

84%

är nöjda med möjligheterna till källsortering.

Källsortering är ett bra sätt att utöva hållbart boende. Förutsättningarna skiljer sig dock åt beroende på storleken på miljörum, tillgång till grovsoprum och insamling av matavfall.
Därför fortsätter vi att förbättra och förenkla möjligheterna till källsortering för alla hyresgäster. Vi hoppas kunna utöka återvinningen i Rotsunda med grovsoprum, och vi utreder även hur vi ska kunna erbjuda insamling av matavfall där det ännu inte är möjligt.

90%

är nöjda med skötseln av våra utemiljöer.

 

Vi förvaltar själva våra utemiljöer med allt från snöröjning och skyltning till bevattning och val av blommor.

90%

är nöjda med bemötandet från vår personal.

Det är förstås positivt. Däremot upplever en del hyresgäster att det tagit lång tid att få svar från oss – inte minst när pandemirestriktionerna skärptes och vi blev tvungna att stänga receptionen, sluta hålla lägenhetsvisningar och pausa felanmälningar som inte var akuta. Det gjorde att mängden ärenden över e-post ökade och våra svarstider förlängdes.
Nu förbättrar vi vårt digitala arbetssätt för att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor.
Genom att endast ta emot felanmälningar via Mina Sidor blir hanteringen både snabbare och mer rättvis. Titta gärna igenom våra kontaktvägar om du är osäker på hur du ska få hjälp eller svar ifrån oss.

2021 års enkät

2021 års kundnöjdhetsundersökning genomfördes under hösten bland 50% av alla våra hyresgäster.
Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även utan enkät.

Kontakta oss

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Mejla oss!

Hittade du information du sökte?