Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Vår årliga kundnöjdhetsenkät 2022

De enkäter som John Mattson löpande genomför har stor betydelse för arbetet med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel. Vår målsättning är att alla ska vara nöjda med sitt boende. Mellan 3 augusti och 6 september 2022 deltog flera hyresgäster i en sådan undersökning. Här nedan får du veta mer om de övergripande resultaten. Stort tack till alla som deltog i enkäten!

Så här nöjda är ni som bor hos oss

 

2022 hade vi 78% nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. 

 

År

Andel nöjda

2022

2021

78%

81 %

2020 81%
2019 84,3%
2018 80,6%
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

Fler siffror ur 2022 års hyresgästenkät

Höga poäng för bemötande, skötsel av utemiljö och vårt trygghetsarbete, men en önskan om mer information och städutrustning i tvättstugan. I år var det första gången som alla hyresgäster i samtliga våra områden fick enkäten. 62,7% av alla hyresgäster svarade på enkäten –
en otrolig bra siffra då genomsnittet i Sverige ligger på 53%
Tack till dig som svarade på vår senaste årliga hyresgästenkät.
Så här kan vi sammanfatta resultaten.

God service

78%

78% av er hyresgäster är mycket nöjda eller nöjda med John Mattsons service. Svaren varierar mellan våra olika bostadsområden, men ligger totalt på ungefär samma höga nivå som i förra årets undersökning.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• vårt bemötande
• Felanmälan och kvalitet på utfört arbete/åtgärd
• Skötsel av utomhusmiljön

Förbättringsområden:

• Städning av allmänna utrymmen
• Att få felet reparerat inom rimlig tid
• Städutrustning i tvättstugan

Rent & snyggt!

74%

Drygt 74% ger bra betyg på frågorna inom kategorin rent och snyggt och 81,3 % är nöjda med skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor.

Förbättringsområde

Framförallt efterfrågar våra hyresgäster bättre tillsyn och städning av källare, vilket vi nu följer upp.

Trygga fastigheter

81%

Våra fastigheter och områden upplevs som trygga av 81% av de boende, ett klart högre betyg än genomsnittet i branschen. Dessutom trivs 92% bra eller mycket bra i sin lägenhet.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• Personlig trygghet i trapphus och kontakt med grannarna
• Belysning på gården och nära huset
• Säkerhet mot inbrott i lägenheten

Förbättringsområde

• Förrådets säkerhet mot inbrott

Mina Sidor

55%

Allt fler (55%) felanmäler via Mina Sidor och nöjdheten ökar kring allt som har med felanmälan att göra.

Dina synpunkter är välkomna

2022 års kundnöjdhetsundersökning genomfördes under augusti/september bland 100% av alla våra hyresgäster.
Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även utan enkät.

Kontakta oss

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.