Nöjda kunder

För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet. Resultatet används som underlag för det åtgärdsprogram som tas fram under året.

Hyresgästdialog

En kontinuerlig dialog med hyresgästerna är grunden till en professionell och långsiktig förvaltning. Lyhördhet för de boendes önskemål och tydlighet i informationsgivningen är två grundstenar i den dagliga kontakten.

En viktig del i dialogen är också den årliga kundenkät som görs i samarbete med AktivBo, ett företag med drygt 25 års erfarenhet av hyresgäststudier i fastighetsbranschen. Den utgör ett av John Mattsons viktigaste verktyg för att kontinuerligt identifiera förbättringsområden i förvaltningen och ligger till grund för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärdsplaner.

Vår årliga kundnöjdhetsenkät 2021

De enkäter som John Mattson löpande genomför har stor betydelse för arbetet med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel. Vår målsättning är att alla ska vara nöjda med sitt boende. Under juni 2021 deltog flera hyresgäster i en sådan undersökning. Här nedan får du veta mer om de övergripande resultaten. Stort tack till alla som deltog i enkäten!

Så här nöjda är ni som bor hos oss

 

2021 hade vi 81% nöjda kunder

Måttet på vår servicekvalitet innebär kundernas upplevelse av mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Det handlar om bemötande, information och tillgänglighet samt om säkerhet och social trygghet. 

 

År

Andel nöjda

2021 81 %
2020 81%
2019 84,3%
2018 80,6%
2017 81 %
2016 84 %
2015 84 %
2014 87 %
2013 85 %
2012 85 %
2011 86%
2010 83%
2009 81%
2007 85%
2006 86 %

Fler siffror ur 2021 års hyresgästenkät

Höga poäng för bemötande, skötsel av utemiljö och vårt trygghetsarbete, men en önskan om mer information och snabbare kontaktvägar.
Tack till dig som svarade på vår senaste årliga hyresgästenkät.
Så här kan vi sammanfatta resultaten.

God service

81%

81% av er hyresgäster är mycket nöjda eller nöjda med John Mattsons service. Svaren varierar mellan våra olika bostadsområden, men ligger totalt på samma höga nivå som i förra årets undersökning.

Vi ser ökad kundnöjdhet när det gäller:

• vårt bemötande
• att få åtgärder vidtagna vid synpunkter
• att få tag på rätt person på John Mattson.

Förbättringsområden

Ungefär 30% tycker att det inte fungerar helt tillfredsställande att få ett fel reparerat inom rimlig tid samt med bekräftelse när arbetet är klart. Fler än förra året upplever även att information om vad som ska hända i fastigheten kan blir bättre. Detta arbetar vi nu med att åtgärda.

Rent & snyggt!

81%

Drygt 81% ger bra betyg på frågorna inom kategorin rent och snyggt och hela 90% är nöjda med skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor. Dessutom anser 87% att det finns bra möjligheter att källsortera, en ökning med 3% jämfört med 2020.

Förbättringsområde

Framförallt efterfrågar våra hyresgäster bättre tillsyn och städning av källare, vilket vi nu följer upp.

Trygga fastigheter

83%

Våra fastigheter och områden upplevs som trygga av 83% av de boende, ett klart högre betyg än genomsnittet i branschen. Dessutom känner 92% personlig trygghet i trapphus.

Förbättringsområde

30% anser att förrådens säkerhet mot inbrott inte är tillräckligt bra. Vi undersöker nu vad som kan göras.

Allmänna utrymmen

90%

Här har vi 84,5% nöjda hyresgäster. 79% är till exempel nöjda med utrustning och torkmöjligheter i tvättstugan – betydligt fler än förra året.

Förbättringsområde

23%, något fler än förra året, saknar bänkar och bord utomhus.

Dina synpunkter är välkomna

2021 års kundnöjdhetsundersökning genomfördes under sommaren bland 50% av alla våra hyresgäster.
Du som bor hos oss är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter, även utan enkät.

Kontakta oss

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.