Larsberg växer

Fler ska få möjlighet att bo i Larsberg

Med sin närhet vid vattnet, fantastiska utsikt, tillgängliga park- och grönområden och endast 20 minuter till centrala Stockholm är Larsberg ett smått unikt hyresbostadsområde. Vi arbetar strategiskt för att fortsätta utveckla Larsberg som ett föredöme för hyresrätten som boendeform.

Bo i Larsberg

John Mattson utvecklar Larsberg genom nybyggnation, uppgradering av bostäder, mer handel och service. Närhet till vattnet, utsikten och grönområden har stor betydelse för Larsbergs attraktivitet och för att de boende ska trivas - nu och i framtiden.

Båten Gurli med lastkajen
Violer i Larsberg
Hyresgäst naturområde i Larsberg
Visualisering över Parkhusen i Larsberg på Lidingö.

Vi tror på hyresrätten

Som största privata fastighetsägare på Lidingö har John Mattson en viktig roll i stadsutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i området vill vi bidra till att fler får möjlighet att bo i hyreslägenhet på Lidingö, samtidigt som vi också tar ansvar för en hållbar bostadsmarknad i Stockholmsregionen. Fler bostäder behövs för att möta den ökande befolkningen och där har även Lidingö som kringliggande kommun ett ansvar, liksom öns privata fastighetsägare. Vi ser det som en del i vårt samhällsansvar att ta tillvara den potential som området har.

Larsberg har potential

Vi tror också att utveckling krävs för att Larsberg ska fortsätta att vara ett attraktivt bostadsområde. Under lång tid har vi arbetat strukturerat med att stärka den sociala och fysiska miljön, handel och service, upprustning av bostäder och nybyggnation med målet att göra området till ett föredöme för hyresrätten som boendeform.

I Larsberg finns möjlighet att bygga fler bostäder och på så sätt också stärka områdets befintliga bebyggelse. Redan i början av 2000-talet identifierades möjligheter till framtida utveckling och förtätning i Larsberg. 2004 antog Lidingö stad ett program för utveckling av stadsdelen och sedan dess har John Mattson arbetat med att varsamt utveckla området och tillföra nya bostäder. 2018 byggde vi Parkhusen med 80 nya lägenheter, och ytterligare 75 lägenheter påbörjades i ungdomsbostadshuset U25. Planerna på ca 200 lägenheter på garaget vid Larsbergsvägen 31 fortskrider och ytterligare ca 200-300 är möjliga att tillskapas i Larsberg under de kommande åren. Fram till 2030 ser John Mattson möjlighet att skapa 1 000 nya bostäder i Larsberg. Det är en viktig pusselbit i ambitionen att skapa fler hyreslägenheter på Lidingö.

Social hållbarhet

Att involvera de boende i Larsbergs utveckling är viktigt för ett hållbart samhälle och för att kunna utveckla området långsiktigt. Tillsammans med våra boende i Larsberg, Baggeby och Dalénum och i samarbete med kommunen gör vi flera årliga aktiviteter och långsiktiga utvecklingsprojekt för att skapa sociala sammanhang och mötesplatser för alla.

Detta vill vi göra:

 • Bygga fler hem och skapa större valfrihet inom området
 • Ge fler möjlighet att bo i Larsberg
 • Förstärka och bygga vidare på de goda kvaliteterna och minska de negativa
 • Skapa bra, funktionella och flexibla hem efter dagens levnadsmönster
 • Öka trivseln
 • Satsa på de gemensamma ytorna, tillgängliggöra naturen
 • Skapa förutsättningar för ett levande område; platser för möten och bra socialt klimat
 • Göra det möjligt för det boende att vara miljövänliga

Aktiviteter och events i området

De boendes engagemang i området är central för Larsbergs utveckling. John Mattson arrangerar aktivitetsdagar i Larsberg av olika slag och beroende på engagemang från föreningsliv och organisationer. Tack vare de här samarbetena har vi bland annat ordnat köruppträdanden, basketturnering och olika prova på-aktiviteter.  Vi arrangerar utomhusbio, städdagar och loppisar som återkommande evenemang. Alla dessa aktiviteter är, förutom ett tillfälle att upptäcka vad Larsberg har att erbjuda, en möjlighet för grannar att träffas och umgås.

Larsbergsparken

Lidingö stad är ansvarig för skötsel och utveckling av Larsbergsparken. Under 2018 slutförde staden en större insats med nya planteringar, utegym, vattenlek och lekplatser för att öka trivseln i parken.

Vernissage, städkvällar och grillning

John Mattson bjuder varje år in hyresgästerna till städkvällar i området, då vi grillar och umgås. Alla deltagarna är dessutom med i en utlottning av en månadshyra. Vintertid samlas vi, om vädret tillåter, i parken och åker skridskor, pulka och grillar korv. När vi installerar nya konstverk bjuds de boende in till vernissage och visningar.

 

Violer i Larsberg
Hyresgäst naturområde i Larsberg

Unik naturstig i Larsberg

Larsbergs naturstig löper genom Ekbackens lövskogslund, strax öster om Larsbergsvägens vändplan. Ekbacken, som sluttar ned mot Dalénumområdet och Brostugevägen, är som allra vackrast under våren och försommaren. Under ek, lind, hägg och fågelbärsträd täcks marken av mängder av vårblommor. Bland välkända blomster som vit- och blåsippor, vårlök och skogsviol, kan du också finna sällsynta örter som tandrot, myskmadra, sloknunneört och desmeknopp.Längs naturstigen finns informationstavlor uppsatta som vägleder besökaren. Naturstigen har tillkommit genom ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Lidingö och Lidingö Stad.

Handel och service

I utvecklingsarbetet av framtidens Larsberg har områdets centrum en central roll. I en enkät om framtidsvisioner till alla som bor och jobbar i Larsberg var det många som önskade ett ökat utbud och fler mötesplatser, såsom bibliotek och caféer.

Ett första konkret steg i utvecklingsarbetet av Larsbergs centrum var Ica Kvantum som öppnade i augusti 2011 och som idag är en av de mest välsorterade livsmedelsbutikerna på Lidingö. Sammanlagt har 4 000 kvadratmeter handelsyta skapats där Ica-butiken utgör 3 100 kvadratmeter. Här finns också Lloyds apotek, Vivels Café och brödbod, Lidingö Blommor samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. I centrumgången ligger gymmet Nordic Wellness, restaurangen Pizzeria Toscana, NaturligtVis Hälsocenter och Nya Föreningsgården, verksamheter som ligger i linje med John Mattsons mål om att erbjuda närhandel av olika slag. I centrum finns sedan tidigare ytterligare service i form av Handelsbanken, skomakare, hemtjänst, frisörer och tandläkare.

Totalt omfattar Larsbergs centrum 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och möter efterfrågan både från boende i Larsberg och boende i närliggande områden som Högsätra/Gångsätra och Dalénum.

Båten Gurli med lastkajen

Vision för Larsberg

Ett attraktivt, stadsnära område med hemtrevliga bostäder och hållbara, innovativa lösningar för en välfungerande vardag, där aktiva mötesplatser och lugnet i naturen är tillgängligt för alla.

 • Framtidens Larsberg är en levande boendemiljö. Miljonprogrammets höga och likartade bostadshus kompletteras med mer varierade hustyper. Parken utvecklas till områdets hjärta.
 • Framtidens Larsberg är en inkluderande stadsdel med mångfald i bostadsutbudet. Vi bygger nya hem som kompletterar det utbud av bostäder som finns i dag.
 • Framtidens Larsberg har nära till grönska och vatten. Vi satsar på utemiljön och att skapa hem där naturen är närvarande. I de nya bostäderna tas ljus och utsikt tillvara.
 • Framtidens Larsberg är en plats där vardagen fungerar. Vi bygger bostäder anpassade för olika faser i livet, med omsorg om detaljer och satsning på närservicen. Vi skapar intressanta mötesplatser för ett socialt liv.
 • Framtidens Larsberg genomsyras av hög byggnadskvalitet med långsiktigt hållbara material som är lätta att sköta om utan att göra avkall på estetiska värden. Vi bygger hus som åldras vackert och är funktionella över tid. De nya fastigheterna samspelar med det äldre beståndet för att behålla sin karaktär samtidigt som de skapar ett modernt uttryck.
 • Framtidens Larsberg är en hållbar plats där det går att göra miljömedvetna val och energianvändningen är resurseffektiv. Vi satsar på en gång- och cykelvänlig stadsgata, elbilspool och miljövänliga lösningar i bostäderna.

Mer nyproduktion i Larsberg