Larsberg

Larsberg – ett unikt område

Med sin närhet vid vattnet, fantastiska utsikt, tillgängliga park- och grönområden och endast 20 minuter till centrala Stockholm är Larsberg ett smått unikt hyresbostadsområde. Byggmästare John Mattson byggde upp hela Larsberg under slutet av 1960-talet enligt hans idé om folkhemmet. Idag äger vi fortfarande merparten av marken och har hittills cirka 1 500 hyresrätter här.

Området

John Mattsons hyresrätter: cirka 1 500
Byggnadsår: 1970, 2009, 2018, 2019
Närmaste spårstation: Larsberg
Restid till T-centralen: 20 min
Närmsta park: Larsbergsparken med utegym, lekplats och fotbollsplan
Skolor i närheten: Larsbergsskolan (lågstadie), Bodals skola (mellan/hög)
Utbildningar: Malmstens, Linköpings universitet

Våra adresser i Larsberg

Agavägen 14-40
Larsbergsvägen 1-3, 9-27 samt 8-50
Larsbergs parkväg 1-7
Larsbergstorget 2, 4, 6, 7 samt 9

Våra bostäder i Larsberg

hyresratt_johanneshov

Antal rum

1-5 rum och kök

hyresratt_johanneshov

Storlek

23-115 kvm

hyresratt_johanneshov

Restid till T-centralen

20 minuter

Larsbergs historia

Larsberg byggdes i slutet av 1960-talet av byggmästare John Mattson. Det naturnära läget invid vattnet inbjuder till motion, promenader och avkoppling. Bostadsområdet planerades och byggdes utifrån John Mattsons idé om folkhemmet som ett helt samhälle med närcentrum, barnstugor, lågstadieskola, föreningsgård. Arkitekten bakom Larsberg var Bengt Gate.

”Larsberg” har varit ett begrepp för Lidingöborna sedan 1800-talets mitt. Namnet har sitt ursprung i bergskedjan Larsberg, uppkallad efter fabrikören Lars Fresk (1758-1830). Fresk var en av Lidingös tidigt framstående entreprenörer och en av initiativtagarna till en bro mellan Lidingö och fastlandet. Namnet Larsberg förknippas därför också med den första Lidingöbron och det värdshus som låg vid dess fäste på ön.

Dagens Larsberg

Larsberg utgörs främst av punkthus och lamellhus och däremellan lugn parkmiljö och frodig grönska. Husens form präglas av enkelhet och storskalighet och siluetten av Larsbergs röda tegelkroppar är en utmärkande del av Lidingö sedd från vattnet.

Med sin närhet vid vattnet, fantastiska utsikt, tillgängliga park- och grönområden och endast 20 minuter till centrala Stockholm är Larsberg ett smått unikt hyresbostadsområde. Vi arbetar strategiskt för att fortsätta utveckla Larsberg som ett föredöme för hyresrätten som boendeform, bland annat genom offentlig konst som idag finns i entréerna till nästan alla våra hus i Larsberg.

Unik naturstig i Larsberg

Larsbergs naturstig löper genom Ekbackens lövskogslund, strax öster om Larsbergsvägens vändplan. Ekbacken, som sluttar ned mot Dalénumområdet och Brostugevägen, är som allra vackrast under våren och försommaren. Under ek, lind, hägg och fågelbärsträd täcks marken av mängder av vårblommor. Bland välkända blomster som vit- och blåsippor, vårlök och skogsviol, kan du också finna sällsynta örter som tandrot, myskmadra, sloknunneört och desmeknopp. Längs naturstigen finns informationstavlor uppsatta som vägleder besökaren. Naturstigen har tillkommit genom ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Lidingö och Lidingö Stad.

Larsbergsparken

Lidingö stad är ansvarig för skötsel och utveckling av Larsbergsparken. Under 2018 slutförde staden en större insats med nya planteringar, utegym, vattenlek och lekplatser för att öka trivseln i parken.

Centrum under utveckling

I utvecklingsarbetet av framtidens Larsberg har områdets centrum en central roll. Redan på långt håll från centrumet syns den blå skylten ”Larsberg C”  en platsmarkör för stadsdelen. Skylten har många år på nacken och belysningen har sedan en tid slutat att fungera. Den gamla skylten kommer att ersättas med en modern skylt eller med något annat som symboliserar ett levande centrum och som går i linje med områdesplanen för framtidens Larsberg. Arbetet med detta pågår.

I en enkät om framtidsvisioner till alla som bor och jobbar i Larsberg var det många som önskade ett ökat utbud av service och handel, samt fler mötesplatser, såsom bibliotek och caféer. Ett första konkret steg i utvecklingsarbetet av Larsbergs centrum var Ica Kvantum som öppnade i augusti 2011 och som idag är en av de mest välsorterade livsmedelsbutikerna på Lidingö. Här finns också apotek, café, blomsterhandel, gym, restaurang, tandläkare, frisör och annan service bland våra lokalhyresgäster för att möta efterfrågan både från boende i Larsberg och boende i närliggande områden som Högsätra/Gångsätra och Dalénum.

Så vill vi utveckla Larsberg

I Larsberg finns möjlighet att bygga fler bostäder och på så sätt också stärka områdets befintliga bebyggelse. Redan i början av 2000-talet identifierades möjligheter till framtida utveckling och förtätning i Larsberg. 2004 antog Lidingö stad ett program för utveckling av stadsdelen och sedan dess har John Mattson arbetat med att varsamt utveckla området och tillföra nya bostäder. Fram till 2030 ser John Mattson möjlighet att skapa 1 000 nya bostäder i Larsberg, varav 400–500 lägenheter på egen mark. Det är en viktig pusselbit i ambitionen att skapa fler hyreslägenheter på Lidingö.

Sommaren 2018 färdigställde vi Parkhusen – två punkthus med sammanlagt 80 nya hyresrätter i direkt anslutning till Larsbergsparken. Strax före inflyttningarna tog vi första spadtaget till 40 nya ungdomsbostäder. Detta blev huset U25 som stod färdigt 2019.

Vår vision är att fortsätta utveckla Larsberg till ett attraktivt, stadsnära område med hemtrevliga bostäder och hållbara, innovativa lösningar för en välfungerande vardag, där aktiva mötesplatser och lugnet i naturen är tillgängligt för alla.

Läs mer om våra aktuella byggprojekt

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.