Om Larsberg

Byggmästare John Mattson byggde upp hela Larsberg under slutet av 1960-talet enligt hans idé om folkhemmet. Idag äger vi fortfarande merparten av marken och har hittills ca 1 370 hyresrätter här. Fram till 2030 ser John Mattson möjlighet att skapa 1 000 nya bostäder i Larsberg.

Larsberg

Våra fastigheter

Larsbergs parkväg

Malmstensskolan

Larsbergsparken

Lite historik om Larsberg

Larsberg byggdes i slutet av 1960-talet av byggmästare John Mattson. Det naturnära läget invid vattnet inbjuder till motion, promenader och avkoppling. Bostadsområdet planerades och byggdes utifrån John Mattsons idé om folkhemmet som ett helt samhälle med närcentrum, barnstugor, lågstadieskola, föreningsgård. Arkitekten bakom Larsberg var Bengt Gate.

”Larsberg” har varit ett begrepp för Lidingöborna sedan 1800-talets mitt. Namnet har sitt ursprung i bergskedjan Larsberg, uppkallad efter fabrikören Lars Fresk (1758-1830). Fresk var en av Lidingös tidigt framstående entreprenörer och en av initiativtagarna till en bro mellan Lidingö och fastlandet. Namnet Larsberg förknippas därför också med den första Lidingöbron och det värdshus som låg vid dess fäste på ön.

Dagens Larsberg

Larsberg utgörs främst av punkthus och lamellhus och däremellan lugn parkmiljö och frodig grönska. Husens form präglas av enkelhet och storskalighet och siluetten av Larsbergs röda tegelkroppar är en utmärkande del av Lidingö sedd från vattnet.

Nästan varje hus i 60-talsbeståndet har konstverk i entréerna. Läs mer om konsten i Larsberg. I Larsbergs centrum finns service och handel, bland annat en välsorterad ICA Kvantum, kafé, bank, gym, blomsteraffär, apotek och frisör.

Larsberg växer

I Larsberg finns möjlighet att bygga fler bostäder och på så sätt också stärka områdets befintliga bebyggelse. Redan i början av 2000-talet identifierades möjligheter till framtida utveckling och förtätning i Larsberg. 2004 antog Lidingö stad ett program för utveckling av stadsdelen och sedan dess har John Mattson arbetat med att varsamt utveckla området och tillföra nya bostäder. Fram till 2030 ser John Mattson möjlighet att skapa 1 000 nya bostäder i Larsberg, varav 400–500 lägenheter på egen mark. Det är en viktig pusselbit i ambitionen att skapa fler hyreslägenheter på Lidingö.

Läs mer om Larsberg växer

Fakta om Larsberg

Antal bostäder totalt: 1973
John Mattsons hyresrätter: 1373
Byggnadsår: 1970, 2009, 2018
Närmaste spårstation: Larsberg
Restid till T-centralen: 20 min
Närmsta park: Larsbergsparken med utegym, lekplats och fotbollsplan
Skolor i närheten: Larsbergsskolan (lågstadie), Bodals skola (mellan/hög)
Utbildningar: Malmstens, Linköpings universitet
Antal konstverk i husen i Larsberg: 30


Våra fastigheter i Larsberg

Fastighet

Adress

Byggår

Bodals gård 1/Malmstens Larsbergsvägen 8 1934/2009
Farleden 2 Larsbergsvägen 32-42 1967
Fyrbåken 1 Larsbergsvägen 19-21 1967
Fyren 1 Larsbergsvägen 44 1968
Fyren 2 Larsbergsvägen 46 1968
Fyren 3 Larsbergsvägen 48 1968
Fyren 4 Larsbergsvägen 50 1969
Fyrmästaren 1 Larsbergs Parkväg 1-7 1967/2008
Fyrmästaren 2 Larsbergstorget 4-6 1968/2008
Fyrskeppet 1 Larsbergsvägen 9 1966
Fyrtornet 1 Larsbergsvägen 23 1968
Fyrtornet 2 Larsbergsvägen 25 1968
Fyrtornet 5 Larsbergsvägen 29 1968
Fyrtornet 6 Larsbergsvägen 27 1968
Klockbojen 2 Parkhusen Agavägen 36 och 38 2018
Klockbojen 4 Agavägen 14-34, Larsbergstorget 9 1969
Radiofyren 1/ICA Agavägen 2011
Sjöjungfrun 2 Larsbergsvägen 10-30 1967
Sjömärket 1 Larsbergsvägen 11-13 1966
Sjömärket 2 Larsbergsvägen 15-17 1967

Upptäck mer