Om Larsberg

Byggmästare John Mattson byggde upp hela Larsberg under slutet av 1960-talet enligt hans idé om folkhemmet. Idag äger vi fortfarande merparten av marken och har hittills cirka 1 500 hyresrätter här.

Larsberg – ett unikt område

Med sin närhet vid vattnet, fantastiska utsikt, tillgängliga park- och grönområden och endast 20 minuter till centrala Stockholm är Larsberg ett smått unikt hyresbostadsområde. Vi arbetar strategiskt för att fortsätta utveckla Larsberg som ett föredöme för hyresrätten som boendeform, bland annat genom offentlig konst – alla våra hus i Larsberg har konstverk i entréerna.

Larsbergs historia

Larsberg byggdes i slutet av 1960-talet av byggmästare John Mattson. Det naturnära läget invid vattnet inbjuder till motion, promenader och avkoppling. Bostadsområdet planerades och byggdes utifrån John Mattsons idé om folkhemmet som ett helt samhälle med närcentrum, barnstugor, lågstadieskola, föreningsgård. Arkitekten bakom Larsberg var Bengt Gate.

”Larsberg” har varit ett begrepp för Lidingöborna sedan 1800-talets mitt. Namnet har sitt ursprung i bergskedjan Larsberg, uppkallad efter fabrikören Lars Fresk (1758-1830). Fresk var en av Lidingös tidigt framstående entreprenörer och en av initiativtagarna till en bro mellan Lidingö och fastlandet. Namnet Larsberg förknippas därför också med den första Lidingöbron och det värdshus som låg vid dess fäste på ön.

Unik naturstig i Larsberg

Larsbergs naturstig löper genom Ekbackens lövskogslund, strax öster om Larsbergsvägens vändplan. Ekbacken, som sluttar ned mot Dalénumområdet och Brostugevägen, är som allra vackrast under våren och försommaren. Under ek, lind, hägg och fågelbärsträd täcks marken av mängder av vårblommor. Bland välkända blomster som vit- och blåsippor, vårlök och skogsviol, kan du också finna sällsynta örter som tandrot, myskmadra, sloknunneört och desmeknopp.Längs naturstigen finns informationstavlor uppsatta som vägleder besökaren. Naturstigen har tillkommit genom ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Lidingö och Lidingö Stad.

Larsbergsparken

Lidingö stad är ansvarig för skötsel och utveckling av Larsbergsparken. Under 2018 slutförde staden en större insats med nya planteringar, utegym, vattenlek och lekplatser för att öka trivseln i parken.

Handel och service

I utvecklingsarbetet av framtidens Larsberg har områdets centrum en central roll. I en enkät om framtidsvisioner till alla som bor och jobbar i Larsberg var det många som önskade ett ökat utbud av service och handel, samt fler mötesplatser, såsom bibliotek och caféer.

Ett första konkret steg i utvecklingsarbetet av Larsbergs centrum var Ica Kvantum som öppnade i augusti 2011 och som idag är en av de mest välsorterade livsmedelsbutikerna på Lidingö. Sammanlagt har 4 000 kvadratmeter handelsyta skapats där Ica-butiken utgör 3 100 kvadratmeter. Här finns också Lloyds apotek, Vivels Café och brödbod, Lidingö Blommor samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. I centrumgången ligger gymmet Nordic Wellness, restaurangen Pizzeria Toscana, NaturligtVis Hälsocenter och Nya Föreningsgården, verksamheter som ligger i linje med John Mattsons mål om att erbjuda närhandel av olika slag. I centrum finns sedan tidigare ytterligare service i form av Handelsbanken, skomakare, hemtjänst, frisörer och tandläkare.

Totalt omfattar Larsbergs centrum 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och möter efterfrågan både från boende i Larsberg och boende i närliggande områden som Högsätra/Gångsätra och Dalénum.

Larsberg har potential

Vi tror att utveckling krävs för att Larsberg ska fortsätta att vara ett attraktivt bostadsområde. Under lång tid har vi arbetat strukturerat med att stärka den sociala och fysiska miljön, handel och service, upprustning av bostäder och nybyggnation med målet att göra området till ett föredöme för hyresrätten som boendeform.

Så vill vi utveckla Larsberg

I Larsberg finns möjlighet att bygga fler bostäder och på så sätt också stärka områdets befintliga bebyggelse. Redan i början av 2000-talet identifierades möjligheter till framtida utveckling och förtätning i Larsberg. 2004 antog Lidingö stad ett program för utveckling av stadsdelen och sedan dess har John Mattson arbetat med att varsamt utveckla området och tillföra nya bostäder. Fram till 2030 ser John Mattson möjlighet att skapa 1 000 nya bostäder i Larsberg, varav 400–500 lägenheter på egen mark. Det är en viktig pusselbit i ambitionen att skapa fler hyreslägenheter på Lidingö.

Sommaren 2018 färdigställde vi Parkhusen – två punkthus med sammanlagt 80 nya hyresrätter i direkt anslutning till Larsbergsparken. Strax före inflyttningarna tog vi första spadtaget till 40 nya ungdomsbostäder i huset U25.

Läs mer om våra aktuella byggprojekt

Vår vision för Larsberg

Ett attraktivt, stadsnära område med hemtrevliga bostäder och hållbara, innovativa lösningar för en välfungerande vardag, där aktiva mötesplatser och lugnet i naturen är tillgängligt för alla.

Framtidens Larsberg…

  • …är en levande boendemiljö. Miljonprogrammets höga och likartade bostadshus kompletteras med mer varierade hustyper. Parken utvecklas till områdets hjärta.
  • …är en inkluderande stadsdel med mångfald i bostadsutbudet. Vi bygger nya hem som kompletterar det utbud av bostäder som finns i dag.
  • …har nära till grönska och vatten. Vi satsar på utemiljön och att skapa hem där naturen är närvarande. I de nya bostäderna tas ljus och utsikt tillvara.
  • …är en plats där vardagen fungerar. Vi bygger bostäder anpassade för olika faser i livet, med omsorg om detaljer och satsning på närservicen. Vi skapar intressanta mötesplatser för ett socialt liv.
  • …genomsyras av hög byggnadskvalitet med långsiktigt hållbara material som är lätta att sköta om utan att göra avkall på estetiska värden. Vi bygger hus som åldras vackert och är funktionella över tid. De nya fastigheterna samspelar med det äldre beståndet för att behålla sin karaktär samtidigt som de skapar ett modernt uttryck.
  • …är en hållbar plats där det går att göra miljömedvetna val och energianvändningen är resurseffektiv. Vi satsar på en gång- och cykelvänlig stadsgata, elbilspool och miljövänliga lösningar i bostäderna.

Fakta om Larsberg

 

Larsberg utgörs främst av punkthus och lamellhus och däremellan lugn parkmiljö och frodig grönska. Husens form präglas av enkelhet och storskalighet och siluetten av Larsbergs röda tegelkroppar är en utmärkande del av Lidingö sedd från vattnet.

Med sin närhet vid vattnet, fantastiska utsikt, tillgängliga park- och grönområden och endast 20 minuter till centrala Stockholm är Larsberg ett smått unikt hyresbostadsområde. Vi arbetar strategiskt för att fortsätta utveckla Larsberg som ett föredöme för hyresrätten som boendeform, bland annat genom offentlig konst – alla våra hus i Larsberg har konstverk i entréerna.

Läs mer om konsten i Larsberg

 

 

Antal bostäder totalt: 1973
John Mattsons hyresrätter: 1461
Byggnadsår: 1970, 2009, 2018
Närmaste spårstation: Larsberg
Restid till T-centralen: 20 min
Närmsta park: Larsbergsparken med utegym, lekplats och fotbollsplan
Skolor i närheten: Larsbergsskolan (lågstadie), Bodals skola (mellan/hög)
Utbildningar: Malmstens, Linköpings universitet

Våra fastigheter i Larsberg

Fastighet

Adress

Byggår

Bodals gård 1/Malmstens Larsbergsvägen 8 1934/2009
Farleden 2 Larsbergsvägen 32-42 1967
Fyrbåken 1 Larsbergsvägen 19-21 1967
Fyren 1 Larsbergsvägen 44 1968
Fyren 2 Larsbergsvägen 46 1968
Fyren 3 Larsbergsvägen 48 1968
Fyren 4 Larsbergsvägen 50 1969
Fyrmästaren 1 Larsbergs Parkväg 1-7 1967/2008
Fyrmästaren 2 Larsbergstorget 4-6 1968/2008
Fyrskeppet 1 Larsbergsvägen 9 1966
Fyrtornet 1 Larsbergsvägen 23 1968
Fyrtornet 2 Larsbergsvägen 25 1968
Fyrtornet 5 Larsbergsvägen 29 1968
Fyrtornet 6 Larsbergsvägen 27 1968
Parkhusen Agavägen 36 och 38 2018
Klockbojen 4 Agavägen 14-34, Agavägen 40-21, Larsbergstorget 9 1969, 2019
Radiofyren 1/ICA Agavägen 2011
Sjöjungfrun 2 Larsbergsvägen 10-30 1967
Sjömärket 1 Larsbergsvägen 11-13 1966
Sjömärket 2 Larsbergsvägen 15-17 1967

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Kundtjänst

Hittade du information du sökte?