Du kanske undrar varför några papperskorgar är borta i ditt område?

Boende, Nyheter, Övrigt

Papperskorgarna togs bort både för att värna miljön och för att bedriva vår förvaltning på ett effektivare sätt. I papperskorgarna blandas sopor utan att sorteras och det finns stor risk att farligt avfall slängs där. Då papperskorgarna ofta används till hushållssopor blir de snabbt överfulla varpå skräp i stället slängs utanför. Matrester i papperskorgarna lockar till sig skadedjur och det finns även en brandrisk då fimpar slängs i papperskorgarna.

John Mattson vill bidra till en bättre sophantering och uppmuntra våra hyresgäster att källsortera. Möjligheten till källsortering finns i våra miljörum och/eller i underjordsbehållare i alla våra områden.

Läs mer om avfall och miljö här!

Tre korta frågor och svar:

Kan ni inte tömma papperskorgarna oftare så de inte blir överfulla?
Svar: Att hålla efter papperskorgarna kräver mycket tid och resurser som vi istället vill lägga på andra saker i ditt område.

Tar ni bort papperskorgarna i garagen också?
Svar:
Nej, alla papperskorgar i garagen kommer att vara kvar.

Kommer inte folk slänga skräp på gatorna och i naturen istället?
Svar: Alla hyresgäster har möjlighet att slänga sopor i miljörum eller i underjordsbehållare. Vi hoppas och tror att alla vill bidra till en bättre miljö genom att ta ansvar för sitt skräp.

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.