U25 – ungdomsbostäder i Larsberg

U25 – ett hus för ungdomar vid Agavägen

John Mattson planerar att bygga drygt små och välplanerade lägenheter för ungdomar mellan 18 och 25 år. Platsen för U25, som vi kallar huset, är Larsberg på Lidingö, med attraktivt läge, goda kommunikationer, handel och service och närhet till natur och vatten. Lidingös kommunstyrelses planutskott beslutade i januari 2017 att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag på detaljplan för fastigheten Klockbojen 4.

Mellan den 29 maj och 22 juni pågick samrådet för ungdomsbostäderna på tomten Klockbojen 4:1 i Larsberg. Det är Lidingö stad som är ansvarig för samrådet och processen med detaljplanen. Eventuella synpunkter på projektet tas emot av Lidingö stad:

Larsberg ska utvecklas till ett ännu trivsammare och levande område och vi ska ge fler en chans att bo här. För de som är 18-25 år är det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Lidingö stad och John Mattson vill bidra till att hjälpa Lidingöungdomar och andra unga med boende, och tillsammans har vi initierat detta projekt – små och välplanerade hyreslägenheter i Larsbergs centrum.

Nybyggnationen innebär nya grannar, mer liv och rörelse och därmed ökad trygghetskänsla där Larsberg idag kan upplevas som öde, samt ett större kundunderlag för framtida etablering av kaféer, restauranger, butiker och service. John Mattson har möjlighet att bygga på egen hårdgjord mark vilket är positivt ur miljösynpunkt. Det finns också en bra möjlighet att stärka kopplingen till Dalénum, och även till Högsätra på andra sidan stora vägen där en gång- och cykelbro planeras att landa.

Detaljplan tas fram

John Mattson arbetar nu med att ta fram konkreta ritningar, planskisser, kontraktsformer och så småningom även hyresnivåer. Det finns inte möjlighet att anmäla sig till bostäderna i det här läget. Det är Bostadsförmedlingen som kommer förmedla bostäderna. Ett bra tips är att ställa sig i bostadskön om man är intresserad av John Mattsons lägenheter.

Vi ger uppdaterad information löpande och det går alltid bra att kontakta oss med frågor och funderingar.

Start-pm och detaljplan

Alla handlingar hittar du på Lidingö stads hemsida.

Tidsplan för ungdomsbostäderna

Planuppdrag: 25 januari 2017
Samråd: 29 maj – 22 juni 2017
Samrådsmöte: 15 juni på Lidingö stadshus, Öppet hus i entrén
Granskning: 3:e kvartalet 2017
Antagande: 4:e kvartalet 2017
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Byggstart (enligt denna plan): Kvartal 2 2018

Snabba fakta

  • Ålder för de boende är 18-25 år. Boendetiden är max 4 år.
  • Fördelningen mellan de som kan hyra är 70% på Lidingö mantalsskrivna ungdomar, 30% ungdomar från övriga områden i Storstockholm (prelimiärt)
  • All förmedling sker genom Stockholms stads Bostadsförmedling. Sökande måste alltså stå i Bostadsförmedlingens kö.
  • Huset planeras bli 11 våningar högt och innehålla drygt 70 lägenheter, flest 1:or på 23 kvm, 2:or på ca 38 och några större lägenheter för kollektivboende (preliminärt)

Läs mer