Hur trivs du i din bostad och i ditt område?

Boende, Nyheter

Den årliga hyresgästundersökning är i gång och vi vill gärna veta vad du tycker!

Varje år gör vi en enkätundersökning bland våra hyresgäster om trivsel med boendet, gemensamma utrymmen och närmiljön samt vad ni tycker om oss som hyresvärd.

Undersökningen är anonym och svaren ligger till grund för både små och stora satsningar med syftet att förbättra din trivsel och vår service på både kort och lång sikt.
Vi läser alla svar, det betyder att du har möjlighet att påverka ditt boende och vår service genom att svara på enkäten.

Om enkäten
Enkäten genomförs i samarbete med analysföretaget AktivBo och erbjuds i år till samtliga våra hyresgäster. Dina svar är anonyma för John Mattson. ID-numret på din enkät behöver AktivBo för att kunna sortera svaren per fastighet och för att kunna skicka ut påminnelser till rätt hushåll.

Vad händer sen?
När enkäten är avslutad sammanställer AktivBo alla svar och enkätresultaten presenteras för John Mattson. Vi återkopplar sedan resultatet till dig och dina grannar och planerar vårt fortsatta arbete utifrån resultaten i enkäten.

Har du frågor om enkäten?
Kontakta vår samarbetspartner AktivBo som genomför enkäten på telefon 08-23 39 85, eller via e-post [email protected]. Har du frågor till John Mattson, kontakta oss på [email protected] eller 08-613 35 00.

Du svarar på frågorna direkt via den digitala enkäten eller loggar in på https://svar.aktivbo.se/ med ditt tilldelade enkätnummer. I mitten av augusti skickas enkäten även ut via vanlig post till dig som vi inte har e-postadress eller mobilnummer till, eller om du av annan anledning föredrar att svara via en fysisk enkät.

Vi ser fram emot att få ta del av dina åsikter. Stort tack på förhand för din medverkan! 

Kundnöjdhet tidigare år

Vi har gjort mätningar av nöjdheten hos våra hyresgäster i fler än 20 år. Här kan du se hur resultaten har sett ut genom åren och hur vi har arbetat med enkätsvaren för att bli en ännu bättre hyresvärd.

Läs mer

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.