Energisatsning för framtiden

Boende, Nyheter
solceller_tak_örby_hus_byggnad_tegel_balkong

Under 2024 står vårt omfattande nyproduktions och uppgraderingsprojekt i Örby i södra Stockholm klart, ett projekt om cirka 20 000 kvadratmeter area. Resultatet blir ett helt kvarter med energieffektiva byggnader och klimatsmarta lösningar.

En bergvärmeanläggning med sju bergvärmepumpar och med totalt närmare fem kilometer borrhål försörjer hela kvarteret med värme. Borrhålen laddas på ett effektivt sätt av värmeåtervinning från den nybyggda livsmedelsbutikens kylmaskin. De nyproducerade byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver och ha en förväntad energiförbrukning på drygt 46 kWh/m², år inklusive säkerhetsmarginal. Det kan jämföras med kravet från Boverkets Byggregler (BBR) som är 90 kWh/m², år.

För att även effektivisera de äldre, renoverade fastigheterna har vi bytt fönster, tilläggsisolerat vindsbjälklaget samt installerat ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. De renoverade byggnadernas energiklassificering förväntas förbättras från nivå F–G till minst nivå C.

Takens yta har utnyttjats till att installera solceller och den egenproducerade elen från solcellerna beräknas reducera vårt inköp av el med cirka 39 000 kWh/år. Dessutom används överskottsvärmen från nätstationen för uppvärmning av de nybyggda garagen.

 

Vi har skapat ett helt kvarter fullt med energieffektiva lösningar, säger Martin Henriksson, projektchef på John Mattson

 

 

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.