Vår konst

Konst har alltid varit ett viktigt inslag i John Mattsons verksamhet sedan Larsberg byggdes för 50 år sedan. Konstsamlingen i våra hus presenteras i skriften John Mattsons konst i Larsberg och Dalénum (2016). Du kan ladda ner skriften eller beställa den hos oss.


Konst för stolthet och gemenskapJohnMattson_Konstfolder2016

John Mattsons satsning på offentlig konst är en självklar del av företagets verksamhet och utgår från övertygelsen att den skapar positiva värden, både för hyresgästerna och för företaget. Konsten kan öka de boendes medvetenhet om sin omgivning och skapar trivsel, stolthet och gemenskap. Den bidrar till en långsiktigt hållbar livsmiljö för både nuvarande och framtida boende.

Konsten bidrar till husets identitet

I Larsberg är konstverk installerade i entréerna till i princip alla hus. Traditionen lever vidare inom bolaget. I fastigheten i Dalénum är konstverk av två idag verksamma konstnärer placerade i entréväggarna och på innergården står en skulptur av ett ekträd. Varje trapphus har genom valet av konst en egen identitet.

Under 2017 fick vi tillskott av fyra olika konstnärer. En skulptur i Baggeby och tre olika serier av konstverk i  lamellhus på Larsbergsvägen. Under 2018 tillkom en glaskonstnär med ett antal verk i Parkhusen i Larsberg.

För John Mattsons kommande nybyggnationer planeras konsten in i ett tidigt skede, som en integrerad del av arkitekturen.

Bläddra i konstskriften här eller beställ ett tryckt exemplar genom att kontakta kundtjänst.

Öppna konstbroschyren

Konsten i våra områden

Hans Lannér Larsbergsvägen 26

Larsberg

I Larsberg finns det verk från 1960-talet i 14 punkthus och fyra nyinstallerade konstserier från lika många idag aktiva konstnärer. Keramik, emalj, glas och trä är materialen.

Se konsten i Larsberg

Konstverket Trädet på innergården till John Mattsons fastighet i Dalenum på Lidingö.

Dalénum

Huset fullt av konst! Det är en passande beskrivning av John Mattsons hus i Dalénum, där varje entré har konstverk och gården pryds av en stor glänsande skulptur av en ek.

Se konsten i Dalénum

Baggeby

Under 2017 fick fastigheten på Farkostvägen 6 en skulptur på gården. I samband med renoveringen av fastigheten på Barkassvägen kommer konst installeras vid varje entré.

Se konsten i Baggeby