Vår konst

Konst har alltid varit ett viktigt inslag i John Mattsons verksamhet sedan Larsberg byggdes för 50 år sedan. Konstsamlingen i våra hus presenteras i skriften John Mattsons konst i Larsberg och Dalénum (2016). Du kan ladda ner skriften eller beställa den hos oss.


Konst för stolthet och gemenskap

John Mattsons satsning på offentlig konst är en självklar del av företagets verksamhet och utgår från övertygelsen att den skapar positiva värden, både för hyresgästerna och för företaget. Konsten kan öka de boendes medvetenhet om sin omgivning och skapar trivsel, stolthet och gemenskap. Den bidrar till en långsiktigt hållbar livsmiljö för både nuvarande och framtida boende.

Bläddra i konstskriften här eller beställ ett tryckt exemplar genom att kontakta kundtjänst.

JohnMattson_Konstfolder2016

Öppna konstbroschyren

Konst i Dalénum Ackumulatorvägen 12 Roger Metto

Verk i trapphus bidrar till husens identitet

I Larsberg är konstverk installerade i entréerna till i princip alla hus. Traditionen lever vidare inom bolaget. I företagets nybyggda fastighet i Dalénum är konstverk av två idag verksamma konstnärer placerade i entréväggarna och på innergården står en skulptur av ett ekträd. Varje trapphus har genom valet av konst en egen identitet.

Under 2017 fick vi ytterligare tillskott av inte mindre än fyra olika konstnärer. En skulptur i Baggeby och tre olika serier av konstverk tre lamellhus längs Larsbergsvägen. Och för John Mattsons kommande nybyggnationer planeras konsten in i ett tidigt skede, som en integrerad del av arkitekturen.


Konsten i våra områden

Hans Lannér Larsbergsvägen 26

Larsberg

I Larsberg finns det verk från 1960-talet i 14 punkthus och två konstserier från 2016/2017. Keramik, emalj, glas och trä är materialen.

Se konsten i Larsberg

Trädskulptur i Dalenum

Dalénum

Huset fullt av konst! Det är en passande beskrivning av John Mattsons hus i Dalénum, där varje entré har konstverk och gården pryds av en stor glänsande skulptur av en ek.

Se konsten i Dalénum

Baggeby

Under 2018 planeras konstverk vid våra hus i Baggeby. I samband med renoveringen av fastigheten på Barkassvägen kommer varje entré få konst.

Baggeby