Vår konst

Konst har alltid varit ett viktigt inslag i John Mattsons verksamhet sedan Larsberg byggdes för 50 år sedan. Konstsamlingen i våra hus presenteras i skriften John Mattsons konst i Larsberg och Dalénum (2016). Du kan ladda ner skriften eller beställa den hos oss.

Ladda ner konstskriften

John Mattsons satsning på offentlig konst är en självklar del av företagets verksamhet och utgår från övertygelsen att den skapar positiva värden, både för hyresgästerna och för företaget. Konsten kan öka de boendes medvetenhet om sin omgivning och skapar trivsel, stolthet och gemenskap. Den bidrar till en långsiktigt hållbar livsmiljö för både nuvarande och framtida boende.

Ladda ner konstskriften eller beställ den genom att kontakta kundtjänst

I Larsberg är konstverk installerade i entréerna till i princip alla hus. Traditionen lever vidare inom bolaget. I företagets nybyggda fastighet i Dalénum är konstverk av två idag verksamma konstnärer placerade i entréväggarna och på innergården står en skulptur av ett ekträd. Varje trapphus har genom valet av konst en egen identitet.

Under 2017 har vi fått ytterligare tillskott av inte mindre än fyra olika konstnärer. En skulptur i Baggeby och tre olika serier av konstverk tre lamellhus längs Larsbergsvägen. Och för John Mattsons kommande nybyggnationer planeras konsten in i ett tidigt skede, som en integrerad del av arkitekturen.