Områdesutveckling

Vi utvecklar våra bostadsområden genom att förädla vårt befintliga bestånd och att bygga nytt på egen mark. Samtidigt satsar vi på livet mellan husen genom aktiviteter för våra boende och besökare.

Nybyggnation

Här kan du läsa om våra aktuella byggprojekt och om hur vi planerar att förtäta våra bostadsområden i framtiden.

Nybyggnation

Mellan husen

Vi skapar mötesplatser genom årliga evenemang för hyresgäster och besökare. Läs mer vårt koncept Mellan husen.

Mellan husen

Renovering

Här kan du läsa om hur vi arbetar med uppgradering i vårt bestånd. Här hittar du också tidplan för pågående arbeten.

Renovering