Överlåtelse av lägenhet

Här hittar du våra villkor för överlåtelse av hyresavtal, och blankett för ansökan. Genom att skicka in ansökan bekräftar du att du tagit del av och förstått våra villkor.

Alla överlåtelser kräver tillstånd

En hyresrätt får inte överlåtas till någon annan utan tillstånd från hyresvärden. Vi prövar alla ansökningar utifrån våra krav. Räkna med att det kan dröja att få svar på din ansökan eftersom vi inte handlägger överlåtelseärenden under juli.

Så går det till

Det är den nuvarande hyresgästen som ska göra ansökan om överlåtelse och i ansökan styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Därefter skrivs ett nytt hyreskontrakt, där den som tar över lägenheten också övertar ansvar för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat före överlåtelsen.

Fråga gärna

Om du har frågor kring överlåtelsen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på [email protected]. Först när du lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ditt ärende. Några generella tillstånd ges inte.

Våra krav för att godkänna överlåtelse av lägenhet

 

  1. Den nuvarande hyresgästen ska själv inte använda lägenheten längre.
  2. Den som hyresgästen önskar överlåta lägenheten till ska vara en närstående, till exempel ett barn eller en sambo. Inneboende räknas inte.
  3. För överlåtelse krävs också att man varaktigt har bott tillsammans. Praxis är att cirka tre år räknas som varaktigt. De sökande ska fortfarande bo tillsammans vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Man kan inte testamentera bort en hyresrätt. För dödsbon ska intyg lämnas från samtliga delägare att överlåtelse får ske. Fullmakt från ombud samt förteckning över samtliga delägare i dödsboet ska bifogas.
  4. Den som ska överta lägenheten måste uppfylla våra inkomstkrav och inte ha några anmärkningar om störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Ansök om överlåtelse

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.