När du ska flytta in

 Här hittar du bland annat information om när du kan hämta dina nycklar och hur du går tillväga för att avsluta och teckna nya avtal. Det finns också en hel del som är bra att veta om din nya bostad.

Nycklar

Samtliga nycklar och tvättstugecylindrar hämtas på John Mattsons kontor tidigast klockan 13.00 den dag då inflyttning sker enligt kontraktet. I samband med att tidigare hyresgäst flyttar ut besiktigar vi lägenheten. Om tidigare hyresgäst flyttar ut under en helg hämtas nycklarna på kontoret påföljande vardag.

Flytta in tidigare

Det är inte möjligt att flytta in tidigare än det datum som står skrivet i kontraktet.

Anmäl flytt

Kom ihåg att göra flyttanmälan till Skatteverket och anmäla eventuellt TV-innehav. Teckna också ny hemförsäkring eller flytta den du redan har. Kontakta Fortum för att teckna nytt el-abonnemang.

Läs mer