Våra områden

Hos John Mattson bor du i Larsberg, Baggeby eller Dalénum. De flesta bostäderna finns i 1960-talsområdet Larsberg. Beståndets nyaste hus ligger i Dalénum och vårt äldsta hyreshus hittar du i Baggeby.

Flygbild med våra områden