Våra områden

Hos John Mattson bor du i Larsberg, Baggeby, Käppala eller Dalénum. De flesta bostäderna finns i 1960-talsområdet Larsberg. Beståndet utökades under 2018 med 481 lägenheter i Käppala på södra Lidingö. Alla våra hus ligger naturnära och har spårbunden trafik på promenadavstånd.


Larsberg

Vårt största bostadsområde. Här äger vi merparten av marken och har omkring 1 500 hyresrätter, varav 74 stycken är lägenheter för unga vuxna.

Läs mer om Larsberg

Käppala

John Mattson etablerade sig i Käppala 2018. Vårt bestånd uppfördes på 1960-talet och omfattar 481 lägenheter på Merkuriusvägen och Jupitervägen.

Läs mer om Käppala

Dalénum

I det historiska AGA-fabriksområdet Dalénum på Lidingö äger John Mattson en fastighet från 2015 med 146 nybyggda lägenheter och en solig innergård.

Läs mer om Dalénum

Baggeby

Våra två hus i Baggeby omfattar 83 lägenheter. Husen ligger på Farkostvägen och på Barkassvägen med en fantastisk utsikt över Stockholm.

Läs mer om Baggeby

Fastighetsbestånd


Långsiktigt ägande med fokus på bostadsfastigheter

John Mattsons fastighetsbestånd är koncentrerat till Lidingö och består huvudsakligen av bostadsfastigheter. Företagets kommersiella hyresgäster är koncentrerade till Larsbergs centrum. Största hyresgästerna är ICA Kvantum och Malmstens, Linköpings universitet.

Beståndet omfattar 2 251 hyresrätter med en uthyrningsbar yta på 171 500 kvm fördelat på ungefär 90 procent bostäder och 10 procent kommersiella lokaler.

Fastighetsbestånd (november 2019) Antal Yta (kvm)
Byggnader 42 171 500
Lägenheter 2 251 162 000
Kommersiella lokaler 3 8 000