Lägenhetsbyte och överlåtelse

Byten och överlåtelser av lägenheter kräver att du gör en ansökan till oss. Vi bedömer alla ansökningar utifrån vissa krav. Här kan du läsa mer om våra regler och hur du ansöker.

Lägenhetsbyte

Så ansöker du

Handläggningstiden är minst 2 månader från det att komplett ansökan kommit in till oss. Komplett ansökan innebär ifylld blankett och kompletterande handlingar. Information om detta finns på bytesblanketten.

Bedömning och besked

Så snart ansökan har kommit oss tillhanda skickar vi ut en bekräftelse på mottagen ansökan per brev (bekräftelse kan även ges via e-post om denna är ifylld på blanketten). Efter mottagen ansökan går vi igenom alla handlingar och stämmer av med den tilltänkta hyresgästens nuvarande hyresvärd för att få hyresreferenser och för att höra hur de ställer sig till bytet. Därefter får du som ansökt om lägenhetsbyte skriftligt besked om huruvida bytet blir godkänt eller inte. Vi handlägger inte bytesärenden under juni, juli eller augusti. Observera att det därför kan ta mellan en och tre månader innan du får svar, beroende på när på året din ansökan kommit in.

När bytet är godkänt

Om bytet blir godkänt uppmanas du att ta kontakt med John Mattson för en avflyttsbesiktning av lägenheten. Besiktningen ska vara godkänd senast två veckor före flyttdag. När besiktningen väl är utförd och alla parter är överens så bokas en tid för kontraktsskrivning. Kontraktets startdatum blir den första i nästföljande månad efter besiktningsdagen.

Det här ska ingå i en bytesansökan:

  • Personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst. Beställning av personbevis görs hos Skatteverket.
  • Kopia på lägenhetskontrakt/köpehandlingar för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt.
  • Arbetsgivarintyg på inflyttande hyresgäst. Blankett för arbetsgivarintyg hittar du på sidan för Blanketter.

Blanketter för lägenhetsbyte

 

Överlåtelse av lägenhet

 

Alla överlåtelser kräver tillstånd

En hyresrätt får inte överlåtas till någon annan utan tillstånd från hyresvärden. Vi prövar alla ansökningar utifrån våra krav. Räkna med att det kan ta mellan en och tre månader innan du får svar på din ansökan eftersom vi inte handlägger överlåtelseärenden under juni, juli eller augusti.

Så går det till

Det är den nuvarande hyresgästen som ska göra ansökan om överlåtelse och i ansökan styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda.
Om överlåtelsen godkänns så görs en besiktning av lägenheten. Därefter skrivs ett nytt hyreskontrakt, där den som tar över lägenheten också övertar ansvar för eventuella skador i lägenheten, även om de inträffat före överlåtelsen.

Fråga gärna

Om du har frågor kring överlåtelsen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08 – 613 35 00. Först när du lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ditt ärende. Några generella tillstånd ges inte.

Våra krav för att godkänna överlåtelse av lägenhet

 

  1. Den nuvarande hyresgästen ska själv inte använda lägenheten längre.
  2. Den som hyresgästen önskar överlåta lägenheten till ska vara en närstående, till exempel ett barn eller en sambo. Inneboende räknas inte.
  3. För överlåtelse krävs också att man varaktigt har bott tillsammans. Praxis är att cirka tre år räknas som varaktigt. De sökande ska fortfarande bo tillsammans vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Man kan inte testamentera bort en hyresrätt. För dödsbon ska intyg lämnas från samtliga delägare att överlåtelse får ske. Fullmakt från ombud samt förteckning över samtliga delägare i dödsboet ska bifogas.
  4. Den som ska överta lägenheten måste uppfylla våra inkomstkrav och inte ha några anmärkningar om störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Blankett för ansökan om överlåtelse

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Kundtjänst

Hittade du information du sökte?