Lägenhetsbyte

Byten av lägenheter kräver att du gör en ansökan till oss. Vi bedömer alla ansökningar utifrån vissa krav. Här kan du läsa mer om våra regler och hur du ansöker. Observera att under juli och augusti månad så hanteras inga ansökningar gällande lägenhetsbyten.

Lägenhetsbyte

Så ansöker du

Handläggningstiden är minst 2 månader från det att komplett ansökan kommit in till oss. Komplett ansökan innebär ifylld blankett och kompletterande handlingar. Information om detta finns på bytesblanketten. Observera att under juli och augusti månad så hanteras inga ansökningar gällande lägenhetsbyten.

Bedömning och besked

Så snart ansökan har kommit oss tillhanda skickar vi ut en bekräftelse på mottagen ansökan. Efter mottagen ansökan går vi igenom alla handlingar i samråd med de övriga hyresvärdarna och bokar in en avflyttningsbesiktning. Därefter får du som ansökt om lägenhetsbyte skriftligt besked om huruvida bytet blir godkänt eller inte. Vid godkänt byte kontaktas du gällande uppsägning och kontraktsskrivning.

Viktigt att tänka på inför ansökan

  • Du behöver ha bott i din lägenhet i minst ett år.
  • Du behöver ha beaktansvärda skäl för ditt byte.
  • Byten mellan villa och bostadsrätt godkänns inte.
  • Bytesparten behöver uppfylla nedanstående krav:

Din totala årsinkomst brutto ska uppgå till lägst tre gånger årshyran.

Betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden får inte förekomma.

Det här ska ingå i en bytesansökan:

  • Personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst. Beställning av personbevis görs hos Skatteverket.
  • Kopia på hyreskontrakt för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt.
  • Arbetsgivarintyg och kopia på de tre senaste lönespecifikationerna för alla bytesparter.
  • Övriga dokument som styrker skäl för byte.

Blanketter för lägenhetsbyte

 

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.