Lägenhetsbyte

Byten av lägenheter kräver att du gör en ansökan till oss. Vi bedömer alla ansökningar utifrån vissa krav. Här kan du läsa mer om våra regler och hur du ansöker. Observera att under juli månad så hanteras inga ansökningar gällande lägenhetsbyten.

Lägenhetsbyte

Så ansöker du

Handläggningstiden är minst 2 månader från det att komplett ansökan kommit in till oss. Komplett ansökan innebär ifylld blankett och kompletterande handlingar. Information om detta finns på bytesblanketten. Observera att under juli månad så hanteras inga ansökningar gällande lägenhetsbyten.

Bedömning och besked

Så snart ansökan har kommit oss tillhanda skickar vi ut en bekräftelse på mottagen ansökan per brev (bekräftelse kan även ges via e-post om denna är ifylld på blanketten). Efter mottagen ansökan går vi igenom alla handlingar och stämmer av med den tilltänkta hyresgästens nuvarande hyresvärd för att få hyresreferenser och för att höra hur de ställer sig till bytet. Därefter får du som ansökt om lägenhetsbyte skriftligt besked om huruvida bytet blir godkänt eller inte. Vi handlägger inte bytesärenden under juli månad. Observera att det därför kan ta längre tid innan du får svar, beroende på när på året din ansökan kommit in.

När bytet är godkänt

Om bytet blir godkänt uppmanas du att ta kontakt med John Mattson för en avflyttsbesiktning av lägenheten. Besiktningen ska vara godkänd senast två veckor före flyttdag. När besiktningen väl är utförd och alla parter är överens så bokas en tid för kontraktsskrivning. Kontraktets startdatum blir den första i nästföljande månad efter besiktningsdagen.

Det här ska ingå i en bytesansökan:

  • Personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst. Beställning av personbevis görs hos Skatteverket.
  • Kopia på lägenhetskontrakt/köpehandlingar för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt.
  • Kopia på de tre senaste lönespecifikationerna för den inflyttande hyresgästen.
  • Arbetsgivarintyg på inflyttande hyresgäst. Blankett för arbetsgivarintyg hittar du på sidan för Blanketter.

Blanketter för lägenhetsbyte

 

Hittade du den information du letade efter?

Tack för ditt svar!

Vi hjälper dig!

Hittade du information du sökte?

  • Ange din E-postadress om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.